Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 2 môn toán năm 2017

      27

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2

Đề thi học kì 1 môn Toán 2 năm học 2017 – 2018 theo Thông bốn 22 có bảng ma trận với đáp án chi tiết kèm theo giúp các em học sinh ôn tập, củng ráng kiến thức, chuẩn bị cho bài bác thi cuối học tập kì 1 đạt công dụng cao. Đồng thời đề thi học kì 1 lớp 2 này cũng là tài liệu hữu ích cho các thầy cô ra đề thi học tập kì 1 cho những em học sinh. Sau đây mời những thầy cô cùng những em tham khảo.

KIỂM TRA CUỐI KÌ I

NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn: Toán Lớp 2

Câu 1: Nối phép tính với công dụng đúng: (1 điểm)

*

Câu 2: xem tờ kế hoạch tháng 9 rồi lựa chọn từ trong ngoặc điền vào vị trí chấm: (1 điểm)

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

(tư, năm, sáu, bảy)

Ngày 5 mon 9 là sản phẩm …..

Câu 3: Tính (1 điểm)

18kg – 9kg = 52l – 4l =

37 + 5 = 64cm + 8cm =

Câu 4: Điền dấu , = vào nơi chấm: (1 điểm)

35 + 15 …. 80 – 10 – 15

Câu 5: Quan gần kề hình rồi khoanh vào lời giải đúng: (1 điểm)

Trong mẫu vẽ trên gồm mấy hình tam giác?

A. 2 hình B. 3 hình C. 4 hình D. 5 hình

Câu 6: Đặt tính rồi tính: (1 điểm)

24 + 16 37 + 55 97 – 9 51 – 28

Câu 7. Điền Đ hoặc S vào ô trống: (1 điểm)

A. 100 – 80 = 20 □

B. 10 + 5 – 7 = 9 □

C. 30 + 20 = 50 □

D. 12 – 4 – 2 = 7 □

Câu 8: search x: (1 điểm)

a, x + 48 = 63 b, x – 24 = 16

Câu 9: nhà chú ba nuôi 100 con gà. Bên cô bốn nuôi ít hơn nhà chú tía 17 bé gà. Hỏi nhà cô bốn nuôi từng nào con gà? (1 điểm)

Bài giải:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Câu 10. Em hãy tính hiệu của số bé dại nhất tất cả hai chữ số với số lớn số 1 có một chữ số. (1 điểm)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Đáp án và trả lời chấm môn Toán lớp 2 học tập kì 1

Câu 1. (1 điểm: từng phép tính nối đúng 0,25 điểm)

Câu 2. (1 điểm)

Ngày 5 mon 9 là lắp thêm bảy.

Câu 3: (1 điểm: mỗi phép tính đúng 0,25 điểm)

18 kilogam – 9kg = 9kg 52l – 4l = 48l

37 + 5 = 43 64cm + 8cm = 72cm

Câu 4. (1 điểm) >

Câu 5. ( 1 điểm) B

Câu 6. (1 điểm: từng phép tính đúng 0,25 điểm)

Câu 7. (1 điểm: từng ý đúng 0,25 điểm)

A- Đ; B-S; C- Đ; D – S

Câu 8. (1 điểm: mỗi câu đúng 0,5điểm)

a, x + 48 = 63

x = 63 – 48

x = 15

b, x – 24 = 16

x = 16 + 24

x = 40

Câu 9. (1 điểm)

Bài giải:

Số nhỏ gà bên cô tứ nuôi là: (0,25 điểm)

100 – 17 = 83 (con gà) (0,5 điểm)

Đáp số: 83 bé gà. (0,25 điểm)

Câu 10. (1 điểm)

Số nhỏ tuổi nhất bao gồm hai chữ số là: 10 (0,25 điểm)

Số lớn số 1 có một chữ số là: 9 (0,25 điểm)

Hiệu là: 10 – 9 = 1 (0,5 điểm)

Bảng ma trận đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2

Mạch loài kiến thức

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Số học:

– các dạng phép tính cộng, trừ (có nhớ) trong phạm vi 100.

Số câu

1

1

1

1

1

1

1

7

Câu số

1

3

4

6

7

8

10

7

Số điểm

1

1

1

1

1

1

1

7

2. Các đơn vị chức năng đo thời gian:

– Ngày, tháng, giờ.

Số câu

1

1

Câu số

2

1

Số điểm

1

1

3. Hình học:

– nhận diện hình chữ nhật, hình tứ giác, mặt đường thẳng.

Số câu

1

1

Câu số

5

1

Số điểm

1

1

4. Giải các bài toán gồm lời văn: – Giải và trình bày lời giải những bài toán bằng 1 phép tính cộng, trừ hoặc BT về ít hơn, những hơn.

Số câu

1

1

Câu số

9

1

Số điểm

1

1

Tổng số câu

03

03

03

01

10

Tổng số điểm

03

03

03

01

10

Ngoài Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp hai năm 2017 – 2018 theo Thông tứ 22, các bạn tham khảo luyện tập, củng cố những dạng bài tập Toán 2 với Tiếng Việt lớp 2 để sẵn sàng cho bài bác thi cuối học tập kì 1 lớp 2 được hackxuvip.comsưu tầm, lựa chọn lọc chi tiết và liên tục update cho những thầy cô, các bậc cha mẹ cho con em của mình mình ôn tập.


đề đề thi toán lớp 2đề thi toán lớp 2 tất cả đáp ánđề thi toán lớp 2 quốc giađề thi toán lớp 2 sách kết nối tri thứclàm đề thi toán lớp 2