Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 3 môn toán

      1

Bạn đã xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Coi và cài ngay bản đầy đủ của tài liệu tại phía trên (52.1 KB, 2 trang )


KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013 - 2014Môn: TOÁN (Thời gian 40 phút)Họ và tên:……………………………………………………………………………………Lớp 3…………..1. Tính nhẩm : 36 : 6 =42 : 7 =6x 5 =7 x3=12 : 6 =21 : 7 =7 x 8=6 x 9=49 : 7 =48 : 6 =6 x3 =7 x 9=2. Đặt tính rồi tính.32 x 4
…………………………………….3. Điền vệt ;=vào khu vực chấm.4m 40cm ……… 4m 04cm3m 45cm ………. 345cm2m 69 cm …….. 5m 11cm1m 7cm ………... 170cm4. Lớp 3C có 8 học sinh, lớp 3A gồm số học sinh gấp 4 lần số học viên lớp 3C. Hỏilớp 3A gồm bao nhiêu học tập sinh? (2 điểm)Giải…………………………………………………………………..…………………………………………………………………..…………………………………………………………………..…………………………………………………………………...5.Cho đoạn thẳng AB:AB
Chấm một điểm Q bên trên đoạn trực tiếp AB, làm sao cho độ lâu năm đoạn thẳng AQ bằng1độ dài đoạn thẳng AB.3HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN – LỚP 3Câu 1: (3 điểm) Mỗi bài đúng ghi 0,25 điểmCâu 2: (2 điểm) Mỗi bài bác đúng ghi 0,5 điểmCâu 3: (2 điểm) mỗi câu đúng ghi 0,5 điểmCâu 4: (2 điểm) Ghi đúng giải mã ghi (0,5 điểm); ghi đúng đáp số ghi (0,5,điểm)Làm đúng phép tính ghi ghi (1 điểm)Câu 5: (1 điểm)


*
Đề thi giữa học kì 1- môn Toán lớp 5 4 1 2
*
Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2015 trường tiểu học tập Điệp Nông, tỉnh thái bình 3 852 6
*
Đề soát sổ giữa học tập kì 1 môn Toán lớp 3 thời điểm năm 2012 - 2013 ngôi trường Tiểu học Yên Hưng, ninh bình 3 3 5
*
Đề kiểm tra quality cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 4 năm năm ngoái trường tiểu học tập Điệp Nông, tỉnh thái bình 3 880 2
*
Đề chất vấn giữa học kì 1 môn toán lớp 3 năm 2012 3 864 4
*
bình chọn giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 số 5 4 248 0
*
soát sổ giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 số 5 4 328 0
*
Đề kiểm soát giữa học tập kì 1 môn toán lớp 2 năm học 2013 năm trước trường tiểu học tập b hòa lạc, an giang 3 1 1