Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán được hackxuvip.comsưu tầm, chọn lọc trong thư viện đề thi lớp 5 bao hàm đáp án với bảng ma trận đề thi theo thông bốn 22. Đề thi học tập kì 2 lớp 5 này sẽ giúp đỡ các em học viên ôn tập, củng gắng kiến thức, sẵn sàng cho bài bác thi cuối kì 2, cuối năm học đạt hiệu quả cao. rộng nữa, đó cũng là tài liệu unique cho những thầy cô khi ra đề học kì 2 cho các em học sinh. Mời thầy cô, cha mẹ và những em thuộc tham khảo.


Đề, bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 5: 2019 - 2020

Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 5 các môn

1. Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2020 Số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng cho những câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sau:

Câu 1. Phần thập phân của số 42,25 là:

A. 25

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2. Phân số

*
viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,5

B. 0,35

C. 35

D. 0,6

Câu 3. 1 phút 15 giây = ?

A. 1,15 phút

B. 1,25 phút

C. 115 giây

D. 1,25 giây

Câu 4. Diện tích hình tròn trụ có 2 lần bán kính 2 centimet là:

A. 3,14 cm2

B. 6,28 cm2

C. 6,28 cm

D. 12,56 cm2

Câu 5. Một hình thang bao gồm trung bình cùng hai lòng là 5cm và chiều cao là 3,2 centimet thì diện tích s hình thang đó là:

A. 8cm2

B. 32cm2

C. 16 cm2

D. 164cm2

Câu 6. Một xe hơi đi quãng con đường AB nhiều năm 120 km mất 2 giờ 30 phút. Tốc độ ô tô là:

A. 80 km/giờ

B. 60 km/giờ

C. 50 km/giờ

D. 48 km/giờ

Câu 7. Điền số phù hợp vào nơi chấm:

a. 3 giờ 45 phút =.........................phút

b. 5 m2 8dm2 =........................m2

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 8. Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a) 384,5 + 72,6

b) 281,8 - 112,34

c) 16,2 x 4,5

d) 112,5 : 25

Câu 9. Một hình tam giác bao gồm độ lâu năm đáy là 45 cm. Độ dài đáy bởi

*
chiều cao. Tính diện tích của tam giác đó? (2 điểm)

Câu 10. Một bình đựng 400 g dung dịch chứa 20% muối. Hỏi buộc phải đổ thêm vào bình bao nhiêu gam nước lã và để được một bình nước muối đựng 10% muối? (1 điểm)

2. Đáp án Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2020 Số 1

Câu 1(0,5đ)

Câu 2 (0,5đ)

Câu 3 (0,5đ)

Câu 4 (0,5đ)

Câu 5 ( 1đ)

Câu 6 (1đ)

C

D

B

A

C

D

Câu 7: (1 điểm) Điền đúng mỗi phần được 0,5 điểm

a- 225

b- 5,08

II- Phần từ luận: (5 điểm)

Câu 8: (2 điểm) có tác dụng đúng từng phần được 0,5 điểm

a) 457,1

b) 169,46

c) 72,9

d) 4,5

Câu 9: (2 điểm)

Chiều cao của tam giác là : 0,25 điểm.

45 :

*
= 27 (cm) 0,5 điểm.

Diện tích của tam giác là: 0,25 điểm.

45 x 27 : 2 = 607,5 (cm2) 0,75 điểm.

Đáp số: 607,5 cm2 0,25 điểm

Câu 10: (1 điểm)

Khối lượng muối bột trong 400 gam dung dịch là: 400 : 100 x 20 = 80 (g) (0,25 điểm)

Khối lượng dung dịch sau khi đổ thêm nước lã: 80 : 10 x 100 = 800 (g) (0,25 điểm)

Số nước lã đề xuất đổ thêm là: 800 - 400 = 400 (g) (0,25 điểm)

Đáp số: 400g (0,25 điểm)

3. Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2020 - Số 2

Câu 1.(2 điểm) Hãy khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho các câu dưới đây.

a. Chữ số 9 trong các 25, 309 thuộc mặt hàng nào ?

A. Hàng 1-1 vị

B. Hàng trăm

C. Sản phẩm phần trăm

D. Hàng phần nghìn

b. Phân số

*
viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 2,5

B. 5,2

C. 0,4

D. 4,0

c. Thể tích của một hình lập phương có cạnh 5 dm là:

A. 125 dm3

B. 100 dm2

C. 100 dm3

D. 125 dm2

d. Biện pháp tính diện tích hình thang tất cả đáy phệ là 25 cm, đáy nhỏ dại 21 cm và độ cao 8 cm là:

A. (25 x 21) x 8 : 2

B. (25 + 21) x 8 : 2

C. (25 + 21) : 8 x 2

D. (25 x 21) : 8 x 2

Câu 2. (1 điểm) Nối từng với vết (>; 2 5 mm2 = …………cm2

Câu 5. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 256,34 + 28, 57

b. 576,4 - 159,28

c. 64, 59 x 4,5

d. 69,45 : 46,3

Câu 6. (2 điểm) hai xe xe hơi khởi hành và một lúc, một xe pháo đi trường đoản cú A mang lại B với gia tốc 43 km/ giờ, một xe cộ đi trường đoản cú B mang lại A với vận tốc 45 km/ giờ. Biết quãng con đường AB lâu năm 220 km. Hỏi kể từ lúc ban đầu đi, sau mấy giờ nhị ô tô gặp gỡ nhau?

Câu 7. (1 điểm) mang lại hai số thập phân có tổng bằng 69,85. Nếu chuyển dâu phẩy sinh hoạt số bé xíu sang nên một mặt hàng ta được số lớn. Tìm nhị số vẫn cho?

Trả lời:

- Số phệ là: …………

- Số bé xíu là:………….

4. Đáp án đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2020 - Số 2

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng từng ý đến cho 0,5 điểm.

a. Khoanh vào D

b. Khoanh vào C

c. Khoanh vào A

d. Khoanh vào B

Câu 2: (1 điểm) Nối đúng từng ý mang lại 0,25 điểm.

a. >

b.

Câu 3: (1 điểm) Điền đúng mỗi ô trống đến 0,5 điểm.

a. Đ

b. S

Câu 4: (1 điểm) Điền đúng mỗi ý cho 0,25 điểm.

a. 8 km 362 m = 8,362 km

b. 1 phút 30 giây = 1,5 phút

c. 15 kg 287 g = 15, 287 kg

d. 32 cm2 5 mm2 = 32, 05 cm2

Câu 5: (2 điểm) Tính đúng từng phép tính mang đến 0,5 điểm.

Câu 6: (2 điểm)

- Sau mỗi giờ, cả hai ô tô đi được quãng đường là:

43 + 45 = 88 (km) 0,75 điểm

(Lời giải, phép tính: 0,25 đ, Kết quả: 0,5 điểm)

- thời gian hai ô tô chạm mặt nhau là:

220 : 88 = 2,5 ( giờ) 1 điểm

(Lời giải, phép tính: 0,25 đ, Kết quả: 0,75 điểm)

Đáp số: 2,5 giờ 0,25 điểm.

* nếu như thiếu hoặc sai danh số một lần trở lên toàn hủy diệt 0,5 điểm.

Câu 7: (1 điểm) Đúng mỗi số mang đến 0,5 điểm.

Số mập là: 63,5

Số nhỏ nhắn là: 6,35

Các đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Toán khác

5. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5 Số 3

Năm học 2018 - 2019

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Chọn ý đúng ghi vào bài làm.

Câu 1. (0,5 điểm) Số bé nhỏ nhất trong các số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là:

a. 3,505

b. 3,050

c. 3,005

d. 3,055

Câu 2. (0,5 điểm) vừa đủ một bạn thợ có tác dụng một sản phẩm hết 1 giờ đồng hồ 30 phút. Bạn đó có tác dụng 5 thành phầm mất bao lâu?

a. 7 giờ đồng hồ 30 phút

b. 7 giờ đồng hồ 50 phút

c. 6 giờ 50 phút

d. 6 giờ 15 phút

Câu 3. (0,5 điểm) bao gồm bao nhiêu số thập phân trung tâm 0,5 với 0,6:

a. Không có số nào

b. 1 số

c. 9 số

d. Không hề ít số

Câu 4. (0,5 điểm) lếu số 3

*
viết thành số thập phân là:

a. 3,90

b.3,09

c.3,9100

d. 3,109

Câu 5. (1 điểm) Tìm một số trong những biết 20% của nó là 16. Số đó là:

a. 0,8

b. 8

c. 80

d. 800

Câu 6. (1 điểm) Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống.

Một hình lập phương có diện tích s xung quanh là 36 dm2. Thể tích hình lập phương đó là:

a. 27 dm3

b. 2700 cm3

c. 54 dm3

d. 27000 cm3

II. TỰ LUẬN: (4 điểm)

Bài 1. (1 điểm) Điền số tương thích vào địa điểm chấm:

a. 0,48 m2 = …… cm2

b. 0,2 kg = …… g

c. 5628 dm3 = ……m3

d. 3h 6 phút = ….giờ

Bài 2. (2 điểm) Đặt tính với tính.

a. 56,72 + 76,17

b. 367,21 - 128,82

c. 3,17 x 4,5

d. 52,08 :4,2

Bài 3. (2 điểm) Quãng mặt đường AB lâu năm 180 km. Thời điểm 7 giờ 30 phút, một ô tô đi trường đoản cú A mang lại B với vận tốc 54 km/giờ, cùng lúc đó một xe sản phẩm công nghệ đi từ B mang đến A với tốc độ 36 km/giờ. Hỏi:

a. Nhì xe gặp mặt nhau thời điểm mấy giờ?

b. địa điểm 2 xe gặp nhau biện pháp A bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 4: Tính cấp tốc (1 điểm)

6. Đáp án Đề thi học tập kì 2 môn Lớp 5 môn Toán Số 3

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. (0,5 điểm) Đáp án c

Câu 2. (0,5 điểm) Đáp án a

Câu 3.(0,5 điểm) Đáp án d

Câu 4. (0,5 điểm) Đáp án b

Câu 5.(1 điểm) Đáp án c

Câu 6.(1 điểm)

a. 27 dm3 Đ

b. 2700 cm3 S

c. 54 dm3 S

d. 27000 cm3 Đ

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1.(1 điểm) từng ý đúng ghi 0,25 điểm

a. 0,48 m2 = 4800 cm2

b. 0,2 kg = 200 g

c. 5628 dm3 = 5,628 m3

d. 3 giờ 6 phút = 3,1.giờ

Bài 2: (2 điểm) Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính ghi 0,5 điểm

a. 132,89

b. 238,39

c. 14,265

d. 12,4

Bài 3: (2 điểm)

Giải

Tổng hai tốc độ là:

36 + 54 = 90 (km/ giờ) (0,5 điểm)

Hai người gặp nhau sau:

180 : 90 = 2 (giờ) (0,5 điểm)

Hai người chạm mặt nhau lúc:

2 giờ đồng hồ + 7 giờ nửa tiếng = 9 giờ nửa tiếng (0,5 điểm)

Chỗ chạm chán nhau phương pháp A số kilomet là:

54 x 2 = 108 (km) (0,5 điểm)

Đáp số: a) 9h 30 phút

b) 108 km

Bài 4. Tính nhanh (1 điểm)

Đề thi học kì 2 lớp 5 năm 2018 - 2019

Đề cương, đề ôn tập học tập kì 2 lớp 5 môn Toán

7. Bảng kiến thiết ma trận đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 5

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

 

 

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

1

 

2

 

 

1

1

 

4

1

 

 

Câu số

1

 

2, 4

 

 

8

6

 

 

 

 

 

Số điểm

0,5 đ

 

2 đ

 

 

2 đ

1 đ

 

3,5 đ

2 đ

2

Đại lượng với đo đại lượng

Số câu

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Câu số

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

0,5 đ

 

 

 

 

 

 

 

0,5 đ

 

3

Yếu tố hình học

Số câu

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

Câu số

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

 

 

 

 

1 đ

 

 

 

1 đ

 

4

Số đo thời hạn và toán vận động đều

Số câu

 

 

 

 

1

1

 

1

1

2

 

 

Câu số

 

 

 

 

5

9

 

10

 

 

 

 

Số điểm

 

 

 

 

1 đ

1 đ

 

1 đ

1 đ

2 đ

Tổng số câu

2

 

2

 

2

2

1

1

7

3

Tổng số

2

2

4

2

10

Số điểm

1 điểm

2 điểm

5 điểm

2 điểm

10 điểm

8. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5 Số 4

Nội dung đề soát sổ cuối học kì 2 môn Toán lớp 5 theo Thông tư 22

Thứ............., ngày ... Tháng ... Năm 20......

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

Môn: Toán

Thời gian: 40 Phút

Câu 1: Chữ số 5 trong những 162,57 chỉ: (0,5 điểm)

A. 5 đối kháng vị

B. 5 phần trăm

C. 5 chục D.

5 phần mười

Câu 2: hỗn số được viết dưới dạng phân số là: (1 điểm)

Câu 3: 5840g = .... Kg (0,5 điểm)

A. 58,4kg

B. 5,84kg

C. 0,584kg

D. 0,0584kg

Câu 4: Có 20 viên bi, trong các số ấy có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng. Như vậy 1/5 số viên bi có màu: (1 điểm)

A. Nâu

B. Đỏ

C. Xanh

D. Trắng

Câu 5: Khoảng thời gian từ lúc 9h kém 10 phút đến 9 giờ khoảng 30 phút là: (1 điểm)

A. 10 phút

B. đôi mươi phút

C. 30 phút

D. 40 phút

Câu 6: Một huyện bao gồm 320ha khu đất trồng cây coffe và 480ha đất trồng cây cao su. Hỏi diện tích s đất trồng cây cao su bằng bao nhiêu xác suất diện tích khu đất trồng cây cà phê?: (1 điểm)

A. 150%

B. 15%

C. 1500%

D. 105%

Câu 7: Hình lập phương có cạnh là 5m. Vậy thể tích hình kia là: (1 điểm)

A. 150 m3

B. 125 m3

C. 100 m3

D. 25 m3

Câu 8: tra cứu y, biết: (2 điểm)

34,8 : y = 7,2 + 2,8

21,22 + 9,072 x 10 + 24,72 : 12

Câu 9: Một người đi xe máy phát xuất từ A lúc 8 giờ trong vòng 30 phút và đến B lúc 9h 30 phút. Quãng đường AB dài 60km. Hãy tính gia tốc trung bình của xe thứ với đơn vị chức năng đo là km/giờ? (1 điểm)

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả dài 120m, chiều rộng bởi 90m. Tín đồ ta trồng lúa bên trên thửa ruộng đó, mức độ vừa phải cứ 100m2 chiếm được 15kg thóc. Tính:

a) diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) trên cả thửa ruộng đó, tín đồ ta thu hoạch được từng nào tạ thóc? (1 điểm)

9. Đáp án và lí giải giải môn Toán học tập kì 2 lớp 5 Số 4

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Ý đúng

D

D

B

C

D

A

B

Điểm

0,5 điểm

1 điểm

0,5 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

Câu 8: search y, biết: (2 điểm)

a) 34,8 : y = 7,2 + 2,8

34,8 : y = 10

y = 34,8 : 10

y = 3,48

b) 21,22 + 9,072 x 10 + 24,72 : 12

= 21,22 + 90,72 + 2,06

= 114

Câu 9: Một bạn đi xe cộ máy lên đường từ A lúc 8 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ 30 phút. Quãng mặt đường AB dài 60km. Hãy tính vận tốc trung bình của xe lắp thêm với đơn vị đo là km/giờ? (1 điểm)

Bài giải

Thời gian xe lắp thêm đi không còn quảng con đường AB là:

9 giờ nửa tiếng – 8 giờ 1/2 tiếng = 1 (giờ)

Vận tốc vừa đủ của xe lắp thêm là:

60 : 1 = 60 (km/giờ)

Đáp số: 60 km/giờ

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm dài 120m, chiều rộng bằng 90m. Bạn ta trồng lúa bên trên thửa ruộng đó, mức độ vừa phải cứ 100m2 chiếm được 15kg thóc. Tính:

a) diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) bên trên cả thửa ruộng đó, tín đồ ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? (1 điểm)

Bài giải

a ) diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

120 x 90 = 10800 (m2)

b) Cả thửa ruộng đó, bạn ta thu hoạch được số tạ thóc là: 10800 : 100 x 15 = 1620 (kg) = 16,2 (tạ)

Đáp số: a) 10800m2; b) 16,2 tạ

Để xem cục bộ đề thi học kì 2 lớp 5, mời các bạn tải file về nhằm ôn tập thêm các môn khác. Kế bên ra, mời các bạn tham khảo thêm các đề thi môn Toán lớp 5 học kỳ 2 tại Thư viện đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5 trên tìm Đáp Án, ship hàng tốt mang lại kỳ thi quan trọng sắp diễn ra trong thời hạn tới!

Để chuẩn bị cho các đề thi học kì 2 lớp 5, các bạn học sinh tham khảo các cỗ đề thi sau đây:

Các đề thi học tập kì 2 lớp 5 khác

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2015 trường Tiểu học số 2 Ân Đức, Bình Định