Đề kiểm tra toán lớp 6 học kì 1

      4
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 6 học kì 1 gồm đáp án năm 2022 sách mới (30 đề) | liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời trí tuệ sáng tạo

Bộ 30 Đề thi Toán lớp 6 học kì 1 chọn lọc, gồm đáp án, cực gần cạnh đề thi chủ yếu thức bám đít nội dung lịch trình của ba cuốn sách mới liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng sủa tạo. Mong muốn bộ đề thi này để giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong số bài thi Toán 6.

Mục lục Đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1 tất cả đáp án (30 đề) - sách mới


Phòng giáo dục và Đào sinh sản ...

Đề thi học kì 1 - kết nối tri thức

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Bài 1 (2 điểm): thực hiện phép tính (Hợp lí nếu có thể):

a) 45.37 + 45.63 - 100

b) 148.9 - 32.48

c) 307 - <(180.40 - 160) : 22 + 9> : 2

d) 12 + 3.90 : <39 - (23 - 5)2>

Bài 2 (3 điểm):

1. Tìm số nguyên x, biết:

a) x - 17 = 23

b) 2(x – 1) = 7 + (-3)

c) 4.(x + 5)3 -7 = 101

d) 2x + 1.3 + 15 = 39

2. Search x biết:

56 ⋮ x; 70 ⋮ x và 10 Quảng cáo

Bài 3 (2,5 điểm) Một ngôi trường THCS tổ chức cho học sinh đi trải nghiệm thực tiễn ở nhà máy thủy điện Hoà Bình. Sau khi học viên đăng kí, ban tổ chức giám sát và đo lường và thấy rằng giả dụ xếp mỗi xe 36 học sinh, 40 học viên hay 45 học viên đều vừa đủ. Tính số học viên đi trải nghiệm biết rằng số học sinh tham gia trong tầm 1000 cho 1100 học tập sinh.

Bài 4 (2 điểm): Một mảnh vườn hình chữ nhật tất cả chiều dài 25 m, chiều rộng 15m. Tín đồ ta làm hai lối đi rộng 1 m như hình vẽ. Phần đất còn lại dùng để làm trồng cây. Tính diện tích đất dùng làm trồng cây.

*

Bài 5 (0,5 điểm): đến A = đôi mươi + 21 + 22 + 23 + .... + 219 . Và B = 220. Cùng B = 220. Chứng minh rằng A với B là nhì số tự nhiên liên tiếp.

Đáp án

Bài 1 (2 điểm)

a) 45.37 + 45.63 - 100

= 45.(37 + 63) – 100

= 45.100 – 100

= 100.(45 – 1) 

= 100.44 = 4400

b) 148.9 - 32.48

= 148.9 – 9.48

= 9.(148 – 48)

= 9.100 = 900

c) 307 - <(180.40 - 160) : 22 + 9> : 2

= 307 – <(180.1 – 160):4 + 9>:2

= 307 – <20:4 + 9>:2

= 307 – <5 + 9>:2

= 307 – 14:2

= 307 – 7 = 300

d) 12 + 3.90 : <39 - (23 - 5)2>

= 12 + 3.90:<39 – (8 – 5)2>

= 12 + 3.90:<39 – 32>

= 12 + 3.90:<39 – 9>

= 12 + 3.90:30

= 12 + 3.3 = 12 + 9 = 21


Quảng cáo

Bài 2 (3 điểm):

1. 

a) x - 17 = 23

x = 23 + 17

x = 40

b) 2(x – 1) = 7 + (-3)

2(x – 1) = 4

x – 1 = 4:2

x – 1 = 2

x = 2 + 1

x = 3

c) 4.(x + 5)3 - 7 = 101

4.(x + 5)3 = 101 + 7

4.(x + 5)3 = 108

(x + 5)3 = 108 : 4

(x + 5)3 = 27

(x + 5)3 = 33

x + 5 = 3

x = 3 – 5

x = -2

d) 2x + 1.3 + 15 = 39

2x + 1.3 = 39 - 15

2x + 1.3 = 24

2x + 1 = 24 : 3

2x + 1 = 8

2x + 1 = 23

x + 1 = 3

x = 3 – 1

x = 2

2. 

Vì 56 ⋮ x; 70 ⋮ x nên x là ước chung của 56 cùng 70

Ta có: 56 = 2.2.2.7 = 23.7

70 = 2.5.7

ƯCLN (56; 70) = 2.7 = 14

ƯC (56; 70) = ±1; ±2; ±7; ±14

Vì 10 2.23

40 = 2.2.2.5 = 23.5

45 = 3.3.5 = 32.5

BCNN (36; 40; 45) = 23.32.5 = 8.9.5 = 360

BC (36; 40; 45) = 0; 360; 720; 1080; 1440; ...

Vì 100 quan sát vào hình vẽ ta thấy diện tích s đất trồng cây là 4 mảnh đất nền hình chữ nhật nhỏ có form size như nhau.

Chiều dài của các 1 miếng đất nhỏ màu xanh kia là:

(25 - 1):2 = 12 (m)

Chiều rộng của những mảnh đất nhỏ tuổi màu xanh đó là:

(15 - 1) : 2 = 7 (m)

Diện tích của một miếng đất nhỏ màu xanh kia là:

12. 7 = 84 (m2)

Diện tích khu đất để trồng cây là:

4. 84 = 336 (m2)

Vậy diện tích s đất nhằm trồng cây là 336 m2.

Bài 5 (0,5 điểm): 

Cho A = trăng tròn + 21 + 22 + 23 + .... + 219 

Ta có: 2A = 21 + 22 + 23 + 24 + .... + 220

2A - A = 220 - đôi mươi = 220 - 1

hay A = 220 - 1

Và B = 220.

Do kia A với B là hai số thoải mái và tự nhiên liên tiếp.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

Bài 1 (2 điểm): triển khai phép tính

a) 58.57 + 58.150 – 58.125

b) 32.5 - 22.7 + 83.20190

c) 2019 + (-247) + (-53) – 2019 

d) 13.70 – 50 <(19 - 32) : 2 + 23>

Bài 2 (3 điểm): Tìm x

a) x – 36 : 18 = 12 – 15 

b) 92 – (17 + x) = 72

c) 720 : <41 – (2x + 5)> = 40

d) (x + 2)3 - 23 = 41

e) 70 ⋮ x; 84 ⋮ x; 140 ⋮ x cùng x > 8

Bài 3 (2,5 điểm): trong dịp quyên góp sách giáo khoa cũ ủng hộ chúng ta học sinh sinh sống vùng sâu, vùng xa, khối lớp 6 của một trường thcs đã ủng hộ được khoảng chừng 500 mang đến 700 quyển sách. Biết rằng số sách kia khi xếp đều thành 20, 25, 30 chồng đều vừa đủ. Tính số sách mà học viên khối 6 đang quyên góp được.

Bài 4 (2 điểm): Một mảnh vườn có dạng hình vuông với chiều dài cạnh bởi 10m. Tín đồ ta để 1 phần mảnh vườn làm lối đi rộng 2m (như hình vẽ), phần sót lại để trồng rau. Tín đồ ta làm hàng rào xung quang mảnh vườn trồng rau và để cửa đi ra vào rộng 2m. Tính độ dài hàng rào.

*

Bài 5 (0,5 điểm): chứng tỏ rằng 2n + 1 với 3n + 1 là hai số nguyên tố cùng mọi người trong nhà ( cùng với n ∉ ℕ).

Đáp án

Bài 1 (2 điểm): triển khai phép tính

a) 58.57 + 58.150 – 58.125

= 58.(57 + 150 – 125)

= 58.(207 – 125)

= 58.82 = 4756

b) 32.5 - 22.7 + 83.20190

= 9.5 – 4.7 + 83.1

= 45 – 28 + 83

= 17 + 83 = 100

c) 2019 + (-247) + (-53) – 2019 

= (2019 – 2019) + (-247 – 53)

= 0 + (-300) = -300

d) 13.70 – 50 <(19 - 32) : 2 + 23>

= 13.70 – 50.<(19 – 9) : 2 + 8>

= 13.70 – 50.<10 : 2 + 8>

= 13.70 – 50.<5 + 8>

= 13.70 – 50.13

= 13.(70 – 50)

= 13.20 = 260

Bài 2 (3 điểm):

a) x – 36 : 18 = 12 – 15 

x – 2 = -3

x = -3 + 2

x = -1

b) 92 – (17 + x) = 72

– (17 + x) = 72 – 92

– (17 + x) = -20

17 + x = 20

x = 20 – 17

x = 3

c) 720 : <41 – (2x + 5)> = 40

41 – (2x + 5) = 720 : 40

41 – (2x + 5) = 18

– (2x + 5) = 18 – 41

– (2x + 5) = -23

2x + 5 = 23

2x = 23 – 5

2x = 18

x = 18 : 2

x = 9

d) (x + 2)3 - 23 = 41

(x + 2)3 = 41 + 23

(x + 2)3 = 64

(x + 2)3 = 43

x + 2 = 4

x = 4 – 2

x = 2

e) 70 ⋮ x; 84 ⋮ x; 140 ⋮ x cùng x > 8

Vì 70 ⋮ x bắt buộc x là cầu của 70;

Vì 84 ⋮ x đề nghị x là mong của 84;

Vì 140 ⋮ x đề xuất x là mong của 140;

Do đó, x là ước thông thường của 70; 84;140.

Ta có: 70 = 2.5.7

84 = 2.2.3.7 = 22.3.7

140 = 2.2.5.7 = 22.5.7

ƯCLN (70; 84;140) = 2.7 = 14

ƯC (70; 84; 140) = ±1; ±2; ±7; ±14

Vì x > 8 buộc phải x = 14

Vậy x = 14

Bài 3 (2,5 điểm): 

Gọi số sách chúng ta khối 6 quyên góp được là x (x ∈ ℕ; 500 2.5

25 = 5.5 = 52

30 = 2.3.5

BCNN (20; 25; 30) = 22.52.3 = 300

BC (20; 25; 30) = 0; 300; 600; 900

Vì 500 thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (1,5 điểm)

Câu 1: 38 đọc là:

A) Tám nón ba

B) tía mũ tám

C) Tám nhân ba

D) bố nhân tám

Câu 2: Số nguyên chỉ năm gồm sự khiếu nại "Thế vận hội thứ nhất diễn ra năm 776 trước công nguyên" là số nào trong những số sau đây?

A) - 1776

B) 776

C) - 776

D) 1776

Câu 3. Hình làm sao dưới đó là hình tam giác đều?

*

A B C D

Câu 4: xác định nào sau đây sai?

A) Hình thoi tất cả bốn cạnh bằng nhau.

B) Hình chữ nhật tất cả hai đường chéo bằng nhau.

C) Hình thoi bao gồm hai đường chéo cánh vuông góc.

D) Hình chữ nhật tất cả hai đường chéo cánh vuông góc.

II. Tự luận

Câu 5 (1 điểm): trong những số 1930, 1945, 1954, 1975. Hầu như số nào phân tách hết cho 5? bởi sao?

Câu 6 (2 điểm): Một loại tàu ngầm vẫn ở chiều cao -47 m đối với mực nước biển. Sau đó tàu ngầm nổi lên 18 m.

a) Viết phép tính thể hiện độ cao bắt đầu của tàu ngầm so với mực nước biển.

b) Tính độ cao bắt đầu của tàu ngầm so với phương diện nước biển.

*

Câu 8 (1,5 điểm):

a) kiếm tìm bội chung nhỏ dại nhất của 18 cùng 27.

b) tiến hành phép tính: 480 : <75 + (72 - 8.3) : 5> + 1080

c) tìm kiếm x: x – 105 : 21 = 15

Câu 9 (1 điểm): Một lối đi hình chữ nhật gồm chiều lâu năm là 12m với chiều rộng là 2m. Fan ta lát gạch men lên lối đi, ngân sách có mỗi mét vuông lát gạch ốp là 100 000 đồng. Hỏi túi tiền để làm lối đi là bao nhiêu.

Câu 10 (0,5 điểm): các bạn Bình sử dụng các ống hút dài 198mm, để chế tạo lên hình bên. Mỗi ống hút nước được giảm thành cha đoạn đều nhau để tạo nên lên bố cạnh của từng lục giác đầy đủ như hình bên.

a) Tính số ống hút mà bạn Bình đề nghị dùng để hoàn thành hình bên.

b) Tính tổng chiều dài những ống hút mà chúng ta Bình đã dùng.

*

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: 38 phát âm là:

A) Tám nón ba

B) cha mũ tám

C) Tám nhân bố

D) cha nhân tám

Giải thích:

Đây là lũy vượt bậc 8 của 3 đề nghị ta đọc là tía mũ tám

Câu 2: Số nguyên chỉ năm tất cả sự khiếu nại "Thế vận hội đầu tiên diễn ra năm 776 trước công nguyên" là số nào trong số số sau đây?

A) -1776

B) 776

C) -776

D) 1776

Giải thích:

Ta lấy năm công nguyên làm mốc 0 cần những năm kia công nguyên sẽ với dấu âm. Lấy một ví dụ năm 776 trước công nguyên là -776

Câu 3. Hình nào dưới đó là hình tam giác đều?

*

A B C D

Giải thích:

Ta thấy hình D là tam giác đều bởi vì nó là tam giác với có cha cạnh bằng nhau.

Câu 4: xác minh nào tiếp sau đây sai?

A) Hình thoi có bốn cạnh bằng nhau.

B) Hình chữ nhật gồm hai đường chéo bằng nhau.

C) Hình thoi bao gồm hai đường chéo cánh vuông góc.

D) Hình chữ nhật bao gồm hai đường chéo cánh vuông góc.

Giải thích

Hình chữ nhật chỉ bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau chứ không hề vuông góc.

II. Trường đoản cú luận

Câu 5 (1 điểm):

Những số phân chia hết mang đến 5 là 1930; 1945; 1975 vì chưng những số tất cả tận cùng là 0 hoặc 5 sẽ phân tách hết cho 5.

Câu 6 (2 điểm)

a) Phép tính thể hiện độ cao bắt đầu của tàu ngầm với nước biển cả là: -47 + 18 (m)

b) Độ cao new của tàu lặn với nước đại dương là: -47 + 18 = -29 (m)

Câu 7 (2 điểm)

(-1) – (-9) = -1 + 9 = 8oC

Câu 8 (1,5 điểm):

a) tìm kiếm bội chung nhỏ nhất của 18 và 27

Ta có: 18 = 2.3.3 = 2.32

27 = 33

BCNN (18; 27) = 33.2 = 27.2 = 54

b) 480 : <75 + (72 - 8.3) : 5> + 1080

= 480 : <75 + (49 - 24) : 5> + 1

= 480 : <75 + 25 : 5> + 1

= 480 : <75 + 5> + 1

= 480 : 80 + 1

= 6 + 1 =7

c) x – 105 : 21 = 15

x – 5 = 15

x = 15 + 5

x = 20

Câu 9 (1 điểm)

Diện tích lối đi là:

12.2 = 24 (m2)

Chi phí để gia công lối đi là:

24.100000 = 2 400 000 (đồng)

Câu 10 (0,5 điểm): 

Ta đếm trong hình bên có toàn bộ 9 hình lục giác đều

a) Cứ một ống hút thì làm được ba cạnh của hình lục giác bởi vậy từng hình lục giác tạo ra ta nên 2 ống hút.

Số ống hút đề xuất dùng là: 9.2 = 18 (ống hút)

b) Tổng chiều dài ống hút mà bạn Bình đã cần sử dụng là:

18.198 = 3 564 (mm).

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 6 học kì 1 - sách cũ:

Hiển thị nội dung

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán 6

Thời gian làm bài: 90 phút

Tải xuống

Bài 1. (3 điểm) tiến hành phép tính :

a) 569 : 567 – 340 : 339

b) 155 – <2 . ( 30 + 5 – 26 ) . ( 24 : 3 )>

c) 37 . 143 + 37 . 57 + 1300

Bài 2. (2 điểm) tìm x, biết :

a) 95 – 5x = 23 + 18 : 9

b) | x + 2 | = 341 + (-25)

Bài 3. (2 điểm)

Số học viên khối 6 của môt trường trung học cơ sở khi xếp mặt hàng 2, hàng 3, sản phẩm 4, hàng 5 những thiếu 1 bạn, tuy thế xếp hàng 7 thì vừa đủ. Tính số học sinh của khối 6 của ngôi trường đó. Biết số học tập sinh nhỏ hơn 300

Bài 4. (1 điểm)

Tìm những chữ số a, b sao để cho

*
chia hết cho cả 5, 9 cùng không chia hết mang đến 2.

Bài 5. (2 điểm) bên trên tia Ox cho các điểm A, B sao để cho OA = 3 cm, OB = 9 cm.

a) Tính độ nhiều năm đoạn thẳng AB

b) mang đến điểm C nằm trong lòng A và B. Hotline M, N theo thứ tự là trung điểm của đoạn trực tiếp AC, CB. Tính đọ dài đoạn thẳng MN.

Đáp án và khuyên bảo giải

Bài 1.

a) 569 : 567 – 340 : 339 = 52 – 31 = 25 – 3 = 22

b) 155 – < 2 . ( 30 + 5 – 26 ) . ( 24 : 3 )>

= 155 – < 2 . 9 . 8 > = 155 – 144 = 11

c) 37 . 143 + 37 . 57 + 1300

= (37 . 143 + 37.57) + 1300

= 37.(143+ 57) + 1300

= 37. 200 + 1300

= 7400 + 1300

8700.

Bài 2.

a) 95 – 5x = 23 + 18 : 9

95 – 5x = 23 + 2

95 – 5x = 25

5x = 95 – 25

5x = 70

x = 70 : 5

x = 14

b) |x + 2| = 341 + (-25)

|x + 2| = 316

x + 2 = 316 hoặc x + 2 = -316

x = 316 – 2 hoặc x = -316 – 2

x = 314 hoặc x = -318

Bài 3.

Gọi số học sinh khối 6 của trường chính là a (a ∈ N*; a Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán 6

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

I/ TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và ghi vào giấy thi.

Câu 1 : Cho tập hòa hợp A = 4; 13; 7; 25. Cách viết nào sau đây đúng?

A. 14 ∈ M

B. 13; 25 ∈ M

C. 25 ∉ M

D. 4; 7 ⊂ M

Câu 2 : Kết quả của phép tính 76 : 72 là:

A. 493

B. 1

C. 74

D. 73

Câu 3 : Kết quả so sánh ra quá số nguyên tố nào sau đó là đúng?

A. 84 = 22.21

B. 340 = 23.5.17

C. 92 = 2.46

D. 228 = 22.3.19

Câu 4 : ƯCLN(126; 144) là:

A. 6

B. 10

C. 15

D. 18

Câu 5 : Tập hòa hợp nào chỉ gồm các số nguyên tố?

A. 3;5;7;11

B. 3;10;7;13

C. 13;15;17;19

D. 1;2;5;7

Câu 6 : Cho –12 + x = 3. Quý hiếm của x là:

A. X = 9

B. X = 15

C. X = –15

D. X = –9

Câu 7 : Cho cha điểm D, H, G trực tiếp hàng. Nếu DG + HG = DH thì:

A. D nằm giữa H và G

B. G nằm giữa D và H

C. H nằm trong lòng D cùng G

D. Một công dụng khác

Câu 8 : Cho hình vẽ, khi đó:

*

A. Hai tia Ax, By đối nhau

B. Hai tia AB, tía đối nhau

C. Nhị tia Ay, AB đối nhau

D. Nhị tia By, Bx đối nhau

II/TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Bài 1 : Thực hiện nay phép tính (Tính cấp tốc nếu có thể)

a) 18.25 + 75.18 – 1200

b) 67 : 65 + 3.32 – 20170

c) <(20 – 2.3).5> + 2 – 2.6 : 2 + (4.5)2

Bài 2 : Tìm x biết:

a) x + 7 = –23 + 5

b) 2x + 1 – 8 = 8

c) (4x – 16) : 32 = 4

Bài 3 : Một trường có tầm khoảng 700 mang đến 800 học tập sinh. Tính số học sinh của trường biết rằng khi xếp sản phẩm 40 học sinh hay 45 học sinh đều quá 3 người.

Bài 4 : Trên tia Ax, vẽ hai điểm M và N thế nào cho AM = 3cm; AN = 5cm.

a) Tính độ dài MN.

b) điện thoại tư vấn I là trung điểm của MN. Tính độ nhiều năm đoạn trực tiếp MI.

c) Vẽ tia Ay là tia đối của tia Ax. Bên trên tia Ay xác minh điểm H thế nào cho AH = 3cm. Chứng tỏ A là trung điểm của đoạn thẳng HM.