Đề ôn tập toán lớp 3 học kỳ 1

      1

Tuyển tập 50 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 khối hệ thống các kiến thức và kỹ năng đã học giành cho các em học sinh tham khảo giúp các em học tập sinh nâng cấp kỹ năng giải Toán lớp 3, ôn tập với rèn luyện loài kiến thức sẵn sàng cho các kì thi đạt kết quả cao, đồng thời để giúp đỡ các em từ học, tự nâng cấp kiến thức môn Toán 3.


Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Chữ số 5 trong những 451 có mức giá trị là:

A. 5

B. 50

C. 500

Câu 2.

Giá trị của biểu thức: 49 : 7 + 45 là:

A. 54

B. 53

C. 52

Câu 3.

Điền số phù hợp điền vào vị trí chấm: 4m7cm = ...... Cm.

A. 407

B. 470

C. 47

Câu 4.

Hình ABCD gồm số góc vuông là:

A. 3

B. 2

C. 4

Câu 5.

126 x 3 = .... Số thích hợp điền vào địa điểm chấm là:

A. 368

B. 369

C. 378Câu 6. Gấp số 6 lên 7 lần ta được số……?

A. 42

B. 24

C. 13II: Phần từ luận (6 điểm)

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

a) 125 + 238

b) 424 – 81

c) 106 x 8

d) 486 : 6

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

Câu 8. Một cuốn sách truyện dày 128 trang. Bình sẽ đọc được 1/4 số trang đó.

Hỏi: - Số trang sách Bình đang đọc là bao nhiêu?

- Còn bao nhiêu trang sách mà Bình chưa đọc?

Bài giải:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Câu 9. Kiếm tìm x:

a) X x 5 + 8 = 38

b) X : 6 = 94 - 34

Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm):

Câu 7:

Đặt tính rồi tính:

Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm

a) 363

b) 343c) 848

d) 81

Câu 8:

Số trang sách Bình vẫn đọc là:

128: 4 = 32 (trang)

Số trang sách nhưng Bình chưa đọc là:

128 – 32 = 96 (trang)

Đáp số: 96 trang

Câu 9:

a, X x 5 + 8 = 38

X x 5 = 38 - 8

X x 5 = 30

X = 30 : 5

X = 6

b, X : 6 = 94 – 34

X : 6 = 60

X = 60 x 6

X = 360.

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 2

Câu 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý vấn đáp đúng:

Kết trái của phép tính: 315 x 3 là:

A. 985

B. 955

C. 945

D. 935

Câu 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý vấn đáp đúng:Kết trái của phép tính: 336 : 6 là:

A. 65

B. 56

C. 53

D. 51

Câu 3. Khoanh vào chữ để trước hiệu quả đúng:

6m 4cm = ……….cm. Số tương thích điền vào khu vực trống là:

A. 10

B. 24

C. 604

D. 640

Câu 4. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Một hình vuông vắn có cạnh bằng 5cm. Chu vi hình vuông đó là:

A. 20cm

B. 15cm

C. 10cm

D. 25cm

Câu 5. Khoanh tròn vào vần âm trước ý trả lời đúng:

Một phép chia gồm số dư lớn nhất là 8. Số bị phân chia là:

A. 7

B. 9

C. 12

D. 18

Câu 6. Khoanh tròn vào vần âm trước ý trả lời đúng:

Biểu thức 220 – 10 x 2 có mức giá trị là:

A. 420

B. 210

C. 440

D. 200

Câu 7. Tra cứu x

a) X : 5 = 115

b) 8 x X = 648

Câu 8. Bắt tắt:

Giải:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Câu 9. Một thùng đựng 25 lít nước mắm. Fan ta đã kéo ra

*
số lít nước mắm. Hỏi trong thùng còn sót lại bao nhiêu lít nước mắm?

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Câu 10. Hình bên có:

- ………….hình tam giác.

- ………….hình tứ giác.

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 2

Mỗi câu được một điểm x 10 câu = 10 điểm

Câu 1. C. 945

Câu 2. B. 56

Câu 3. C. 604

Câu 4. A. 20cm

Câu 5. B. 9

Câu 6. D. 200

Câu 7. Search x: mỗi phép tính đúng được 0,5đ (Mỗi lượt tính đúng được 0,25đ)

a) X : 5= 115

X = 115 x 5

X = 575

b) 8 x X = 648X = 648 : 8X = 81

Câu 8. từng câu trả lời và phép tính đúng được 0,5đ. Thiếu thốn đáp số trừ 0,25đ.

Bài giải:

Con lợn bé bỏng cân nặng trĩu là: 125 : 30 = 95 (kg)

Cả hai bé lợn cân nặng là : 125 +95 = 220 (kg)

Đáp số: 220 kg

Câu 9. mỗi câu trả lời và phép tính đúng được 0,5đ. Thiếu hụt đáp số trừ 0,25đ.

Bài giải:

Số lít nước mắm nam ngư đã lấy ra là: 25 : 5 = 5 (l)

Số lít nước mắm còn lại là : 25 – 5 = đôi mươi (l)

Đáp số: 20l nước mắm

Câu 10. Hình bên có:

- 5 hình tam giác.

- 3 hình tứ giác.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 3

I. Trắc nghiệm

Bài 1. Các bài tập tiếp sau đây có tất nhiên 4 câu vấn đáp A, B , C , D. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng. (3 điểm)

Câu 1: Số mập nhất trong những số 978, 789, 987, 897 là:

A. 987

B. 897

C. 789

D. 978

Câu 2: công dụng của phép tính

567 – 367 là :

A. 204

B. 200

C. 300

D. 304

Câu 3: hiệu quả của phép phân tách 35 : 4 là:

A. 9

B. 9 (dư 2)

C. 9 (dư 3)

D. 8 (dư 3)

Câu 4: Tính:

153 × 5 =?A. 565

B. 555

C. 765

D. 768

Câu 5: 2m 9cm = ? cm

A. 209

B. 290 cm

C. 209 m

D. 209 cm

Câu 6: trong năm này con 8 tuổi, tuổi chị em gấp 3 lần tuổi con. Hỏi người mẹ bao nhiêu tuổi?

A. 11 tuổi

B. 21 tuổi

C. 22 tuổi

D. 24 tuổi

II. Từ luận

Bài 2. Tính quý giá biểu thức : (2 điểm)

a. 90 + 28 : 2

b. 123 × (82 – 80)

Bài 3. Giải toán: (3 điểm)

Một shop bán được 200 mét vải xanh, số mét vải đỏ bán tốt bằng 50% số mét vải vóc xanh.

Hỏi siêu thị đó đã phân phối được toàn bộ bao nhiêu mét vải xanh với đỏ?

Bài giải:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Bài 4. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a) 189 : 6 =……………..

b) 250 : 5 =………………

Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 3

Bài 1. Bài bác tập sàng lọc (3 điểm):

- lựa chọn đúng mỗi câu 0.5 điểm

1. A

2. B

3. C

4. C

5. D

6. D

Bài 2. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

Tính đúng mỗi bước: 0.5 điểm

a. 90 + 28 : 2

= 90 + 14

= 104

b. 123 × (82 – 80)

= 123 × 2

= 246

Bài 3. Giải toán: (3 điểm)

- xác định đúng mỗi lời giải: 0.5 điểm.

- khẳng định được phép tính và tính đúng: 1 điểm

- Sai 1-1 vị, đáp số: trừ 0.5 điểm

Bài giải

Số mét vải vóc đỏ cửa hàng bán được:

200 : 2 = 100 (m)

Số mét vải xanh và đỏ siêu thị bán được vớ cả:

200 + 100 = 300 ( m)

Đáp số: 300 m

Bài 4. Đặt tính rồi tính:

- Đặt tính và tính đúng từng câu 1 điểm.

a. 189 : 6 = 31 (dư 3)

b. 250 : 5 = 50.

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 4

Phần I. Trắc nghiệm một cách khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số chẵn lớn nhất có 3 chữ số là

A. 900

B. 999

C. 998

D. 990

Câu 2. tác dụng của phép tính 764 -135 là

A. 621

B. 619

C. 629

D. 529

Câu 3. Một hình chữ nhật gồm chiều lâu năm bẳng 6cm, chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật?

A. 18 cm

B. 8cm

C. 16 cm

D. 12 cm

Câu 4. Một thùng đựng 42 lít dầu, tín đồ ta cướp đi

*
số lít dầu trong thùng. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít dầu?

A. 6 lít

B. 7 lít

C. 35 lít

D. 36 lít

Câu 5. search x biết 64 : x = 9 dư 1

A. X = 5

B. X = 6

C. X = 7

D . X = 8

Câu 6. Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?

A. 12

B. 11

C. 10

D. 9

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 7. Viết (2 điểm)

a) gấp 6kg lên 5 lần được ……….

b) vội vàng 7m lên 7 lần được ……….

c) cấp 5cm lên 4 lần được ……….

d) cấp 12l lên 3 lần được ……….

Câu 8. vào làn bao gồm 56 quả táo. An kéo ra

*
số táo. Hỏi An lấy ra bao nhiêu quả? (1 điểm)

Câu 9. bây chừ An 7 tuổi. Tuổi tía gấp 5 lần tuổi An. Hỏi bố hơn An bao nhiêu tuổi? (2 điểm)

Câu 10: Vườn bên Mai bao gồm 27 cây chanh. Số cây chanh làm việc vườn đơn vị Huệ gấp 3 lần số kilomet chanh sống vườn nhà Mai. Hỏi:

a) Vườn nhà Huệ tất cả bao nhiêu cây chanh?

b) Cả hai căn vườn có toàn bộ bao nhiêu cây chanh?

Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 4

Phần I. Trắc nghiệm một cách khách quan (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
CCCDCA

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 7. HS từ giải

Câu 8.

An kéo ra số quả táo bị cắn là:

56 : 7 = 8 (quả)

Đáp số: 8 quả.

Câu 9:

Đáp số: 28 tuổi.

Bộ đề thi Toán lớp 3 học tập kì một năm học 2021-2022.Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1 năm học 2021-2022 - Đề 3

............................