Đề thi cuối học kì 1 lớp 9 môn toán

      4

Đề thi học tập kì 1 Toán 9 tuyển chọn 60 đề khám nghiệm có đáp án chi tiết kèm theo. Đề thi HK 1 Toán 9 được biên soạn theo bề ngoài đề thi trắc nghiệm + từ luận (theo điểm số) với thời hạn làm bài bác 90 phút.Bộ đề thi học kì 1 Toán 9


Đề thi học tập kì 1 Toán 9 - Đề 1

Câu 1.(l,5 điểm)

a) trong những số sau :

*
số như thế nào là CBHSH của 25 .

b) tìm kiếm m nhằm hàm số y=(m-5) x+3 đồng biến chuyển trên R.

c) đến tam giác ABC vuông trên A tất cả AC=12, BC=15. Tính quý hiếm của

*

Câu 2. (2,5 điểm)

a) tra cứu x để căn thức

*
 có nghĩa.

b)

*

c) search x, biết

*

Câu 3.(2,5 điểm)

Cho hàm số

*
có đồ thị d

a) Vẽ thiết bị thị d của hàm số. Tính góc tạo vị đường trực tiếp d với trục Ox

b) Giải hệ phương trình:

*

Câu 4.(3,5 điểm)


Cho nửa mặt đường tròn trung tâm O đường kính AB = 2R. Bên trên nửa đường tròn mang điểm C làm thế nào để cho góc CBA = 300 . Bên trên tia tiếp tuyến đường Bx của nửa mặt đường tròn lấy điểm M thế nào cho BM = BC.

a) Tam giác ABC là tam giác gì ? vì sao ?

b) minh chứng BMC đều.

c) chứng tỏ MC là tiếp con đường của mặt đường tròn trọng điểm (O;R).

d) OM giảm nửa mặt đường tròn tại D và giảm BC tại E. Tính diện tích tứ giác OBDC theo R.

Đề thi học kì 1 Toán 9 - Đề 2

Bài 1(2,5đ).

a, Tính

*

b, tra cứu x, biết

*

c, Rút gọn gàng biểu thức :

*

Bài 2 (1,5 điểm) Cho biểu thức

*

a, Rút gọn biểu thức B.

b, Tính quý giá của B lúc

*

Bài 4 (3,5 d). đến hàm số hàng đầu

*

a, kiếm tìm m để (d) trải qua điểm M(-1 ;-1). Vẽ (d) với giá trị m vừa tra cứu được

b, tìm kiếm m nhằm (d) tuy nhiên song với con đường thẳng y=-2 x+3.

Bài 4 (3,5 d).Cho tam giác ABC vuông trên A tất cả đường cao AH (H thuộc BC). Vẽ(A;AH), vẽ 2 lần bán kính HD. Qua D vẽ tiếp đường với con đường tròn, tiếp con đường này giảm BAkéo nhiều năm tại điểm E


*

*

c, Cm:

*
 cân.

Bài 5 (1 điểm) Cho x > y; x.y = 1.Tìm giá bán trị nhỏ nhất của biểu thức

*

Đề thi học kì 1 Toán 9 - Đề 3

Câu 1: (1d)

a) tuyên bố quy tắc chia hai căn bậc hai?

b) Áp dụng: Tính:

*

Câu 2: (1đ) Xem hình vẽ. Hãy viết những tỉ con số giác của góc

*

II. Tự luận

Bài 1: (1 đ) triển khai phép tính :

*

Bài 2 (2đ) mang đến biểu thức :

*

a) Tìm điều kiện để biểu thức M xác định.

b) Rút gọn biểu thức M

Bài 3:(2d)

a) xác định các thông số a với b của hàm số y=a x+b, biết đồ dùng thị hàm số đi qua điểm

*
và tuy vậy song với đường thẳng
*

b) Vẽ vật dụng thị hàm số vừa kiếm được ở câu a.

Bài 4: (3đ) cho tam giác MNP vuông trên M, con đường cao MK. Vẽ mặt đường tròn chổ chính giữa M, bánkính MK. điện thoại tư vấn KD là đường kính của con đường tròn. Tiếp con đường của đường tròn trên D cắt MP làm việc I.

a) chứng tỏ rằng

*
 cân.

b) call H là hình chiếu của M bên trên NI. Tính độ lâu năm MH biết KP = 5cm,

*

c) chứng minh NI là tiếp đường của đường tròn (M ; M K)

Đề thi học tập kì 1 Toán 9 - Đề 4

Câu 1: (2,0 đ)

a) tìm x biết

*
, với
*

b) Tính quý hiếm của biểu thức

*

Câu 2. (2,0 d)


Cho nhị biểu thức

*

a) Rút gọn A và B

b) Tìm giá trị của x nhằm

*

Câu 3. (2,0 d)

Cho hàm số y=-2x + 2 tất cả đồ thị là d

a) Vẽ thứ thị (d) của hàm p. Có hoành độ bởi - 2

c) xác minh giá trị m của hàm số

*
biết rằng hàm số này đồng phát triển thành và vật thị của nó cắt đồ thị d nói trên trên điểm Q bao gồm hoành độ là
*

Câu 4 (3,5 đ)

Trên nửa đường tròn (O;R) 2 lần bán kính BC, lấy điểm A làm sao cho BA = R.

a) chứng tỏ tam giác ABC vuông tại A với tính số đo các góc B, C của tam giác vuông ABC.

b) Qua B kẻ tiếp tuyến với nửa con đường tròn (O), nó cắt tia CA tại D. Qua D kẻ tiếp con đường DE với nửa con đường tròn (O) (E là tiếp điểm). Gọi I là giao điểm của OD với BE. Minh chứng rằng

*

c) Kẻ EH vuông góc với BC tại H. EH giảm CD trên G. Minh chứng IG song song cùng với BC.