Top 5 đề thi học kì 2 môn toán lớp 4 năm 2021

      23

Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2022

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề số 1Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề số 2

Bộ đề thi Toán lớp 4 học tập kì hai năm học 2021 - 2022 được soạn là 5 đề Toán lớp 4 kì 2 tất cả đáp án kèm theo. Những đề thi được biên soạn chuẩn chỉnh theo Ma trận Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22. Qua đó để giúp các em học viên ôn tập và củng cố các dạng bài bác tập Toán lớp 4 kì 2 có trong đề thi lớp 4. Hy vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 4 từ bỏ ôn luyện và vận dụng những kiến thức vẫn học vào câu hỏi giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

Tham khảo thêm:


Nghiêm cấm sao chép với mục đích thương mại

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh vào giải đáp đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1 (1 điểm): Chữ số 4 trong số 28 482 919 có mức giá trị bằng:

A. 400

B. 4 000 000

C. 40 000

D. 400 000

Câu 2 (1 điểm): Phân số

*
bởi phân số nào bên dưới đây?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3 (1 điểm): Số nào dưới đây chia hết cho tất cả 2 cùng 5?

A. 19 845

B. 15 431

C. 16 490

D. 17 952

Câu 4 (1 điểm): diện tích của hình thoi tất cả độ nhiều năm hai đường chéo cánh lần lượt là 12cm cùng 25cm là:

A. 150cm2

B. 300cm2

C. 450cm2

D. 600cm2

Câu 5 (1 điểm): Số phù hợp để điền vào khu vực chấm 8m2 12dm2 = … dm2 là:

A. 81 200

B. 8012

C. 8120

D. 812

Câu 6 (1 điểm): Số trước tiên bằng 20, số sản phẩm hai bằng 2/5 số vật dụng nhất. Trung bình cùng của nhì số bằng:

A. 56

B. 32

C. 28

D. 14

II. Phần trường đoản cú luận (4 điểm)

Câu 7 (1 điểm): Tính:


a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 8 (1 điểm): Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chu vi bởi 120m, chiều rộng bởi 5/7 chiều dài. Người ta trồng bắp cải trên thửa ruộng đó, tính ra cứ 25m2 thu hoạch được 28kg bắp cải. Hỏi bên trên cả thửa ruộng đó, fan ta thu hoạch được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam bắp cải?

Câu 9 (1 điểm): Tìm một số có ba chữ số hiểu được nếu viết thêm chữ số 3 vào bên trái số đó, ta được tổng của số mới và số phải tìm là 3370.

Câu 10 (1 điểm): Tính bằng cách thuận một thể nhất:

*

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào giải đáp đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1 (0,5 điểm): Phân số nào phệ nhất trong số phân số dưới đây?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2 (0,5 điểm): Rút gọn gàng phân số

*
được phân số tối giản là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3 (0,5 điểm): Số tương thích để điền vào nơi chấm 3kg 8hg = … g là:

A. 3800

B. 3080

C. 3008

D. 380

Câu 4 (0,5 điểm): Số tương thích viết vào ô trống 2☐2 và để được số phân chia hết mang lại 9 là:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 5 (1 điểm): Một hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm

*
m với chiều rộng bằng
*
m. Diện tích s hình chữ nhật là:


A.

*
m2

B.

*
m2

C.

*
m2

D.

*
m2

Câu 6 (1 điểm): Giá trị của

*
thỏa mãn
*
là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 7 (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S:

15dm2 6cm2 = 1560cm2 ☐

1 phút 17 giây = 70 giây ☐

3m2 12dm2 = 3120cm2 ☐

3 giờ trăng tròn phút = 200 phút ☐

Câu 8 (2 điểm): Tính:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 9 (1 điểm): tìm kiếm trung bình cộng của các số 160, 224, 48 với 300.

Câu 10 (2 điểm): nhị kho chứa tổng số 1520 tấn thóc. Tìm số thóc của mỗi kho, biết rằng số thóc của kho sản phẩm công nghệ hai bằng 7/13 số thóc của kho sản phẩm công nghệ nhất.

(Để coi trọn cỗ đề thi kèm đáp án, mời mua tài liệu về!)

------------------

Ngoài cỗ đề thi Toán lớp 4 kì 2 năm học 2021 - 2022 trên, những em học viên lớp 4 còn có thể tham khảo đề thi học tập kì 1 lớp 4 hay đề thi lớp 4 kì 2 của các môn Toán lớp 4, giờ đồng hồ Việt lớp 4 và Tiếng Anh lớp 4 được sưu tầm và chọn lọc. Mong muốn với đều tài liệu này, các em học viên sẽ học xuất sắc môn Toán lớp 4 hơn.