Đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn toán

      3

Bộ đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 đưa tới 8 đề thi, có câu trả lời kèm theo, giúp những em học viên lớp 3 luyện giải đề và chũm được cấu trúc ra đề thi thân học kì 1 để ôn thi đạt tác dụng cao.

Qua đó, cũng góp thầy cô xem thêm để ra đề thi giữa học kì 1 cho học sinh của mình. Kề bên đề thi môn Toán, tất cả thể xem thêm đề thi thân kì 1 môn tiếng Việt. Cụ thể nội dung mời thầy cô và những em theo dõi bài viết dưới đây:


Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Đề thi thân kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Phần I. Trắc nghiệm khả quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. trong phép chia gồm dư cùng với số dư là 7, số dư béo nhất có thể của phép phân tách đó là

A. 0B. 3C. 5D. 6

Câu 2. Cho những số: 928, 982, 899, 988. Số lớn nhất là

A. 928B. 982C. 899D. 988

Câu 3.

*
 của 36m là

A. 4 mB. 6mC. 32 mD. 9m

Câu 4. Độ nhiều năm của đường gấp khúc ABCD gồm độ dài như sau: AB = 10 cm; BC = 12 cm; CD = 15 cm.

A. 38 cmB. 36 cmC. 37cmD. 39 cm

Câu 5. Kết trái của phép nhân 28 x 5 là

A. 410B. 400C. 140D. 310

Câu 6. Hình bên có


A. 9 hình chữ nhật, 4 hình tam giácB. 8 hình chữ nhật, 4 hình tam giácC. 9 hình chữ nhật, 6 hình tam giácD. 8 hình chữ nhật, 5 hình tam giác


1


Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 248 + 136


b. 375 – 128

c. 48 x 6

d. 49 : 7

Câu 2. (1 điểm) kiếm tìm x:

a) x × 6 = 48

b) 24 : x = 3

Câu 3. Tính

a. 5 x 7 + 27

b. 80 : 2 – 13

Câu 4. (3 điểm) Đoạn dây trước tiên dài 18 dm, đoạn dây thiết bị hai dài gấp 4 lần đoạn dây thiết bị nhất, đoạn dây trang bị ba ngắn thêm đoạn dây thứ nhất 8dm. Hỏi cả ba đoạn dây rất dài bao nhiêu mét?

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
DDDCCC

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm)

HS tự để tính.

Câu 2. (1 điểm) tìm x :

a) x × 6 = 48

x = 48 : 6

x = 8

b) 24 : x = 3

x = 24 : 3

x = 8

Câu 3. Tính

a. 5 x 7 + 27

= 35 + 27

= 62

b. 80 : 2 – 13

= 40 – 13

= 27

Câu 4. (3 điểm)

Đoạn dây lắp thêm hai dài là

18 x 4 = 72 (dm)

Đoạn dây thứ cha dài là

18 – 8 = 10 (dm)

Cả cha đoạn dây dài là

18 + 72 +10 = 100 (dm) = 10 m

Đáp số: 10 m

Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Trường: Tiểu học ……..Lớp: 3....Họ cùng tên: ......................................

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM 2021 - 2022Môn: Toán

Thời gian: 40 phút

Phần I: PHẦN TRẮC NGHIỆM


* Khoanh vào vần âm trước lời giải đúng

Câu 1. Số có cha chữ số lớn nhất là:

a. 100 b. 989 c. 900 d. 999

Câu 2. 418 + 201 = ….. Số đề nghị điền vào nơi chấm là :

a. 621 b. 619 c. 719d. 629

Câu 3. 627 – 143 = ….. Số cần điền vào chỗ chấm là :

a. 474 b. 374c. 574d. 484

Câu 4. 6 x 6 ⬜ 30 + 5. Dấu đề xuất điền vào ô trống là :

a. B. > c. =

Câu 5. của 35m là …….Số đề nghị điền vào khu vực chấm là

a. 6m b. 7m c. 8md. 9m

Câu 6. 42 giờ sụt giảm 6 lần thì còn……...Số buộc phải điền vào nơi chấm là:

a. 7 tiếng b. 8 giờc. 9h d. 10 giờ

Câu 7. 3m4cm = ………cm. Số phải điền vào vị trí chấm là :

a. 34b.304 c. 340d. 7

Câu 8. hàng tuần lễ gồm 7 ngày. Hỏi 6 tuần lễ tất cả bao nhiêu ngày ?

a. 13 ngày b. 21 ngàyc. 24 ngàyd.42 ngày

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

452 + 361 541 - 127 54 x 6 84 : 4

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Câu 2: Tính:


5 x 7 + 27

…………………………….

…………………………….


80 : 2 – 13

……………………………..

……………………………..


......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 4. Một siêu thị có 56 mét vải vóc xanh với đã bán tốt 1/7 số vải đó. Hỏi cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu mét vải xanh?

Bài giải

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 5. Tìm nhì số, biết hiệu của nhì số đó bởi 42 và số bé gấp song hiệu?

Bài giải

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Đáp án đề thi thân kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Phần I: PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: (4 điểm)

Mỗi lời giải đúng được :0,5đ

Câu 1: d Câu 5: b

Câu 2: b Câu 6: a

Câu 3: d Câu 7: b

Câu 4: b Câu 8: d

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm) Đặt tính cùng tính đúng mỗi phép được 0.5 điểm

Kết quả: 813, 414, 324, 21.

Bài 2: (1 điểm)Thực hiện nay đúng các bước và tính đúng kết quả mỗi phép tính được 0.5 điểm.