Đề thi giữa kì 2 lớp 2 môn toán

      7

Bộ đề bình chọn giữa học kì 2 môn Toán lớp 2

Đề thi giữa học kì 2 Toán lớp 2 sách Cánh Diều Đề số 1Đề thi thân học kì 2 Toán lớp 2 sách Cánh Diều Đề số 2

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2022 sách Cánh Diều là tư liệu được biên soạn bao gồm 5 đề thi bé dại giúp các em học sinh ôn luyện, củng ráng kiến thức những dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài xích thi giữa học kì 2 tốt nhất. Sau đây mời những em cùng tìm hiểu thêm và tải về nhằm ôn tập thi thân kì lớp 2 đạt công dụng cao.


Bộ đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo năm học tập 2021 - 2022

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối học thức năm học tập 2021 - 2022

Nghiêm cấm mọi bề ngoài sao chép nhằm mục đích yêu đương mại


Đề thi giữa học kì 2 Toán lớp 2 sách Cánh Diều Đề số 1

I. Phần 1: Trắc nghiệm một cách khách quan (6 điểm)

Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: Số “Ba trăm linh bảy” được viết là:

A. 73

B. 37

C. 307

D. 370

Câu 2: Trong những số 163, 591, 692, 917 số lớn nhất là:

A. 591

B. 163

C. 917

D. 692

Câu 3: hiệu quả của phép tính 16 : 2 là:

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

Câu 4: kết quả của phép tính 25 dm : 5 là:

A. 5

B. 5 kg

C. 5 dm

D. 5 cm

Câu 5: Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

A. 15 giờ 30 phút

B. 15 giờ đồng hồ 4 phút

C. 16 tiếng 15 phút

D. 16 giờ 3 phút

Câu 6: Hình vẽ tiếp sau đây có bao nhiêu khối cầu?

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

II. Phần 2: từ luận (4 điểm)


Câu 7: Chuyển tổng các số hạng đều bằng nhau thành phép nhân cùng tính:

a) 5 + 5 + 5 + 5 + 5

b) 2 + 2 + 2

c) 5 + 5 + 5

d) 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2

Câu 8:

a) Viết số liền trước của những số: 583, 194

b) chuẩn bị xếp những số 729, 103, 683, 222 theo trang bị tự từ phệ đến bé.

Câu 9: Xem tờ lịch tháng 2 và trả lời câu hỏi:

a) mon 2 tất cả bao nhiêu ngày?

b) vào thời điểm tháng 2 gồm bao nhiêu ngày máy ba, đó là rất nhiều ngày nào?

Câu 10: Hoa xếp gọn số quyển vở vừa cài đặt vào 4 ngăn, từng ngăn bao gồm 5 quyển vở. Hỏi Hoa vẫn mua toàn bộ bao nhiêu quyển vở?

Đề thi thân học kì 2 Toán lớp 2 sách Cánh Diều Đề số 2

I. Phần 1: Trắc nghiệm khả quan (6 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số bao gồm 2 trăm, 5 chục cùng 7 đơn vị được viết là:

A. 257

B. 275

C. 725

D. 527

Câu 2: Số tương thích để điền vào nơi chấm để 167 > … là:

A. 452

B. 165

C. 243

D. 169

Câu 3: mến của phép chia gồm số bị chia bởi 14 cùng số chia bởi 2 là:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 4: công dụng của phép tính 2 kg x 6 là:

A. 6 kg

B. 8 kg

C. 10 kg

D. 12 kg

Câu 5: Nối mỗi đồng hồ đeo tay vào số giờ đam mê hợp:

Câu 6: Viết tên những khối hình bên dưới đây:


II. Phần 2: từ luận (4 điểm)

Câu 7: Tính nhẩm:

2 x 3

5 x 6

20 : 5

18 : 2

40 : 5

2 x 7

Câu 8:

a) Nêu quá số, tích vào phép nhân 2 x 5 = 10.

b) trường hợp số bị chia, số chia, thương trong phép phân tách 45 : 5 = 9.

Câu 9: Điền số tương thích vào ô trống (theo mẫu):

Số

Trăm

Chục

Đơn vị

378

3

7

8

590

104

818

Câu 10: Lan phân tách đều 20 cái bánh vào 2 hộp. Hỏi từng hộp gồm bao nhiêu loại bánh?

Đề xem trọn bộ đáp án 5 Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 2, mời thiết lập tài liệu về!

Bộ đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021

---------------

Ngoài cỗ đề ôn tập thi thân học kì 2 môn Toán lớp 2 của cuốn sách Cánh Diều trên. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, những dạng toán cải thiện hay và khó giành riêng cho các bé xíu học Toán lớp 2 được kiên cố chắn, củng cầm và núm chắc kiến thức nhất. Ngoại trừ ra, các em gồm thể đọc thêm tài liệu môn Toán để học xuất sắc hơn các chương trình của lớp 2.