Đề thi toán lớp 5 học kì 1 năm học 2022

      10

TOP 33 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 góp thầy cô tham khảo, nhanh chóng giao đề ôn tập học kì 1, tương tự như xây dựng đề thi cuối học kì một năm 2022 - 2023 cho học sinh của mình.

Với 33 đề khám nghiệm cuối học tập kì 1 môn Toán 5, những em sẽ rèn tài năng giải đề thi thật tốt, nhằm ôn thi học tập kì 1 năm 2022 - 2023 đạt kết quả cao. Ngoại trừ ra, gồm thể đọc thêm bộ đề thi học tập kì 1 môn Toán theo Thông bốn 22, có cả bảng ma trận mức độ. Mời thầy cô và những em thuộc theo dõi:


Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: M1 (1 điểm) Viết các số thập phân sau

a. Hai mươi ba đối chọi vị, bảy phần mười được viết là:……………………….

b. Số có năm đối kháng vị, năm tỷ lệ được viết là:………………….......

Câu 2: M1 (0,5 điểm). Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng trong những ý sau:

Chữ số 5 trong những thập phân 63,547 có mức giá trị là:

A. 5B.

*
C.
*
D.
*

Câu 3: M1 (1 điểm)

a. Số thập phân có 3 1-1 vị, 1 phần mười, 6 phần nghìn được viết là:

A. 3,1006 B. 3,016 C. 3,106D. 13,06

b. Phép nhân nhẩm 34,245 x 0,1 có hiệu quả là:

A. 342,45 B. 34245C. 3,4245 D. 3424,5

Câu 4: M1 (0,5 điểm) Viết số tương thích vào địa điểm chấm

9 m 65 centimet =………… m

Câu 5: mét vuông (0,5 điểm)

17dm2 23cm2 = ………..dm2. Số phù hợp viết vào khu vực chấm là:


A. 1,723B. 1723 C. 17,23D. 172,3

Câu 6: mét vuông (0,5 điểm) Tính tỉ số phần trăm của hai số: 3,5 và 5

a. 70% b. 55%c. 25% d. 80%

Câu 7: (1 điểm) M3. 4% của 100 000 đồng là:A. 4 đồng B. 40 đồng C. 400 đồng D. 4000 đồng

II. Phần trường đoản cú luận:

Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm) M2

a. 735,16 + 37,05

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

b. 70,45 – 25,827

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

c. 48,16 x 4

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

d. 24,36 : 1,2

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

Bài 2: (2 điểm) Giải vấn đề sau: M3

Một tấm bìa hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn 0,8dm và bởi

*
chiều dài. Hỏi diện tích s tấm bìa hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu mét vuông?

Bài giải………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Tìm x (1 điểm) M4


a. X + 22,53 = 59,12 + 6,13

…………………………...........

…………………………...........

…………………………...........

…………………………...........


b. X x 2,4 = 4,8 x 10

…………………………...........

…………………………...........

…………………………...........

…………………………...........


Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 2

Phần I: Phần trắc nghiệm:

Bài 1: Em hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

1) Số tương thích viết vào chỗ chấm (...) để: 3kg 3g = ... Kilogam là:


A. 3,3

B. 3,03


C. 3,003

D. 3,0003


2) Phân số thập phân 834/10 được viết dưới dạng số thập phân là:


A. 0,0834

B. 0,834


C. 8,34

D. 83,4


3) trong số số thập phân 42,538; 41,835; 42,358; 41,538 số thập phân lớn số 1 là:


A. 42,538

B. 41,835


C. 42,358

D. 41,538


4) tải 12 quyển vở không còn 24 000 đồng. Vậy sở hữu 30 quyển vở như vậy hết số tiền là:


A. 600 000 đ

B. 60 000 đ


C. 6 000 đ

D. 600 đ


Bài 2: (1,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.


□ 1)

□ 2)

*

b)

*


c)

*

d)

*


2) Viết số tương thích vào ô trống (...)

*

Bài 2: search x?


a)

*


b)

*


Bài 3: Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật, người ta dùng các loại gạch men hình vuông có cạnh 30cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát bí mật nền ngôi nhà đó, biết rằng căn phòng tất cả chiều rộng 6m, chiều nhiều năm 9m? (Diện tích phần mạch vữa không đáng kể).

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 3

KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC...........

Môn: Toán– Lớp 5(Thời gian có tác dụng bài: 40 phút)

Phần I: Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số "Bốn mươi bảy phẩy tứ mươi tám" viết như sau:


A. 47,480

B. 47,0480


C. 47,48

D. 47,048


Câu 2: Biết 12,□4 2


Câu 2: Tính:


a)

*


b)

*


Câu 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 80m và gấp hai chiều rộng. Biết rằng cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó tín đồ ta thu hoạch được bao những kg thóc?

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 4

KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC...........

Môn: Toán– Lớp 5(Thời gian làm cho bài: 40 phút)

Bài 1:

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Chữ số 8 trong số 30,584 có giá trị là:

A. 80 B.

*
C.
*

b) Số thập phân 2,35 viết dưới dạng hỗn số là:

A.

*
B.
*
C.
*

c) Số lớn nhất vào các số: 4,693; 4,963; 4,639 là số:

A. 4,963 B. 4,693 C. 4,639

d) Số 0,08 đọc là:

A. Không phẩy tám. B. Không, không tám. C. Ko phẩy ko tám.

Bài 2: Viết các hỗn số sau dưới dạng số thập phân :

*
 = ……………………………

*
 = ……………………………

Bài 3: Điền dấu , = vào ô trống:

17,5 ☐  17,500

*
☐ 14,5

Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:


a) 5 m2= ……………………………cm2 b) 2 km2= ………………………hac) 2608 m2= …………dam2……………m2 d) 30000hm2= ………………… ha

Bài 5: Tính kết quả:

a.

*
b.
*

Bài 6: 8 người đắp chấm dứt một đoạn đường vào 6 ngày. Hỏi muốn đắp xong đoạn đường đó vào 4 ngày thì phải cần bao nhiêu người?

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 5

Câu 1. (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng(Trắc nghiệm số học tập mức 1)

a) Số thập phân nào biểu diễn đúng một trăm linh ba solo vị, bảy phần nghìn?

A. 103,37

B. 103,007

C. 103,307

D. 137,003

b) Số bé xíu nhất trong những số dưới đó là số nào?

A. 0,18 B. 0,178 C. 1,087 D. 0,170

Câu 2: (1 điểm) Khoanh tròn vào vần âm đặt trước tác dụng đúng. (Trắc nghiệm số học mức 1)

Tìm biểu thức hoặc số có giá trị khác nhất

A. 84,36 x 10 B. 84,36 :0,1 C. 84,36 x 0,1 D. 843,6

Câu 3: (1 điểm) Số tương thích để điền vào khu vực chấm sau là: (Trắc nghiệm đại lượng mức 2)

a. 400 dm2 = ...................m2

A. 400 m2

B. 40 m2

C. 4 m2

D. 1 m2

b. 7 tấn 23 kilogam =................tấn

A. 7,023 tấn

B. 72,30 tấn

C. 7,23 tấn

D. 7203 tấn

Câu 4: (1 điểm) Giải vấn đề sau: (Tự luận số học mức 1)

Mẹ sở hữu một bao gạo 50 kg nhiều loại 15% tấm. Hỏi trong bao gạo đó tất cả bao nhiêu kilogam tấm? ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Câu 5: (1 điểm) Điền những số 0,3; 0,7 cùng 1 vào nơi trống để có biểu thức đúng (Trắc nghiệm số học tập mức 3)

............x(.........+...........)=.........

Câu 6: (1 điểm). (Trắc nghiệm đại lượng mức 3)

Viết lại các số đo: 2,5 ha, 0,15 km2, 1500 m2 và 25 dm2 theo thứ tự tăng dần.

..................................................................................................................................

Câu 7: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.(Tự luận số học mức 3)

a) 758,45 + 41,28

b) 93,84 – 32,507

c) 7,42 x 3,7

d) 25,85 : 2,5

Câu 8: (1 điểm) Điền kết quả có thể chấp nhận được tính sau: (Trắc nghiệm số học mức 4)

Tháng 10, một lượng vàng có mức giá là 55000000 đồng, mon 11 giá kim cương tăng 5%, mang đến tháng 12, giá quà lại giảm 5%. Như vậy, mon 12 giá của một lượng vàng là................................ đồng

1585,269 x 73 + 1585,269 + 5x1585,269+1585,269 x 21 =.....................................

Câu 9: (1 điểm) chị em đi nhà hàng siêu thị mua sắm. Vì bây giờ siêu thị tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá 7% nên lúc mua hộp mứt 35000 đồng thì bà bầu được miễn phí vị giá vỏ hộp mứt bởi với số tiền giảm giá. Hỏi lúc này mẹ vẫn trả cho siêu thị bao nhiêu tiền? (Tự luận số học tập mức 4)

Câu 10: (1 điểm) (Tự luận về hình học tập mức 4)

Hãy tính diện tích của hình tam giác ko tô đậm

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 6

Bài 1. Khoanh tròn vào vần âm đặt trước hiệu quả đúng:

Em giỏi khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng nhất đến mỗi câu hỏi sau đây:

1) Số bao gồm sáu trăm, tứ chục, hai đơn vị chức năng và tám phần mười viết là:

A. 6,428 B. 64,28 C. 642,8 D. 0,6428


2) Số tất cả năm nghìn, sáu trăm và hai phần mười viết là:

A. 5600,2 B. 5060,2 C. 5006,2 D. 56000,2

3) Chữ số 7 trong những thập phân 12,576 thuộc mặt hàng nào ?

A. Hàng đơn vị chức năng B. Sản phẩm phần mườiC. Sản phẩm phần trămD. Hàng phần nghìn

4) Số thập phân 9,005 viết bên dưới dạng lếu số là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

5) hai số từ bỏ nhiên liên tục thích đúng theo viết vào khu vực chấm (… B. 4 và 5 C. 5 với 6D. 6 với 8

Bài 2. đối chiếu hai số thập phân:

a) 3,71 và 3,685 b) 95,2 cùng 95,12

Bài 3. Viết số tương thích vào nơi chấm:

a) 7m2= ……..dm2 b) 6dm24cm2 = ……..cm2c) 23dm2=…...m2 d) 5,34km2= …….ha

Bài 4. Tính:

a)

*
b)
*
c)
*
d)
*

Bài 5. Mua 15 cuốn sách Toán hết 135000 đồng. Tìm mua 45 cuốn sách Toán hết từng nào tiền?

................................................

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp


Chia sẻ bởi: Đỗ Vân
tải về


Lượt tải: 82.897 Lượt xem: 395.552 Dung lượng: 340,7 KB