Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021 là cỗ đề Toán lớp 5 học tập kì 1 có đáp án cụ thể kèm theo. Đề thi học kì 1 lớp 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài xích tập sẵn sàng cho bài bác thi cuối học kì 1. Đồng thời đó cũng là tài liệu tìm hiểu thêm hữu ích cho các thầy cô khi ra đề cho những em học sinh ôn tập.

100 đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán

Tải ngay: bộ 100 đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán gồm đáp án


Các đề thi sau đây tiêu chuẩn độ theo Thông bốn 22 các biểu điểm để các em học sinh nắm được cấu trúc đề thi sẵn sàng cho những bài thi học tập kì đạt công dụng cao.

Đề thi Toán lớp 5 học kì một năm 2021

Bài 1 (3,5đ): Khoanh vào vần âm trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số thập phân bao gồm 5 chục, 4 phần mười, 7 phần ngàn được viết là:

A. 5,47

B. 50,47

C. 50,407

D. 50,047

Câu 2 : cực hiếm của biểu thức

*
là:

A. 541,53

B. 504,153

C. 540,153

D. 541,503

Câu 3: tìm kiếm số tự nhiên nhỏ dại nhất để điền vào ô trống: 12,13 2 25cm2 = ... Dm2

Số phù hợp điền vào khu vực trống là:

A. 325

B. 30,25

C. 300,25

D. 32,5

Câu 5: Số dư của phép chia này là:


A. 0,003

B. 0,03

C. 0,3

D. 3

Câu 6: cho 3 mảnh gỗ hình chữ nhật bao gồm kích thước tương đồng và chiều lâu năm mỗi mảnh cấp 3 lần chiều rộng. Ghép 3 mảnh gỗ kia ta được một hình vuông có chu vi bởi 72cm. Diện tích s một mảnh mộc hình chữ nhật là :

A. 24cm2B. 108cm2C. 18cm2D. 1728cm2

Bài 2 (1đ): tra cứu X

a. 18,7 – X = 5,3 x 2

b. 0,096 : X = 0,48 : 0,01

Bài 3 (2đ) Đặt tính và tính:

456,25 + 213,98

578,4 – 407,89

55,07 x 4,5

78,24 : 1,2

Bài 4 (2 điểm): Giải toán

Cửa hàng ban đầu bán một đôi giày giá 400000 đồng. Lần vật dụng nhất cửa hàng hạ giá bán 12% giá ban đầu. Cuối năm, cửa hàng tiếp tục hạ tiếp 10% giá bán trước đó. Hỏi sau nhì lần hạ giá, đôi giầy đó giá bao nhiêu tiền?

Bài 5 (1,5 điểm):

a. Tính bằng cách thuận tiện:

*

b. đối chiếu A với B, biết:

A = 18,18 x 2525,25

B = 25,25 x 1818,18

Đáp án Đề thi Toán lớp 5 học kì 1

Bài 1: (Mỗi câu đúng 0,5đ)

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

C

D

B

C

A

B

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

Bài 2: 1 điểm

a. 18,7 – X = 5,3 x 2

18,7 – X = 10,6

X = 18,7 – 10,6

X = 8,1

b. 0,096 : X = 0,48 : 0,01

0,096 : X = 48


X = 0,096 : 48

X = 0,002

Bài 3: mỗi phép tính để tính và tính đúng được 0,5đ

Học sinh tự đặt tính

Kết trái là:

456,25 + 213,98 = 670,23

578,4 – 407,89 = 170,51

55,07 x 4,5 = 247.815

78,24 : 1,2 = 65.2

Bài 4: (2đ)

Câu lời giải/ phép tính

Số điểm

Số tiền đôi giày được sút ở lần hạ giá đầu tiên là:

0,5 đ

400000 : 100 x 12 = 48000 (đồng)

Giá tiền đôi giày sau lần hạ giá thứ nhất là:

0,5 đ

400000 – 48000 = 352000 (đồng)

Số tiền đôi giày được sút ở lần hạ giá đồ vật hai là:

0,5 đ

352000 : 100 x 10 = 35200 (đồng)

Giá tiền đôi giày sau hai lần hạ giá bán là:

0,5 đ

352000 – 35200 = 316800 (đồng)

Đáp số: 316800 đồng

(Thiếu đáp số trừ 0,25đ)

HS tất cả cách làm khác vẫn đồng ý cho điểm

Bài 5: (1đ)

a.

*

= 0,25 : 0,25 – 0,125 : 0,125 + 0,5 : 0,5 –

*
(0,25)

= 1 – 1 + 1 –

*

=

*

b.

A = 18,18 x 2525,25

A = 18 x 1,01 x 25 x 101,01 (0,25)

B = 25,25 x 1818,18

B = 25 x 1,01 x 18 x 101,01 (0,25)

Thấy các thừa số làm việc tích A với B đều bởi nhau. (0,25)

Vậy A = B (0,25)

Đề thi Toán lớp 5 học tập kì 1 năm 2020

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (3,5 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp hoặc đáp án đúng.

Câu 1. (0,5 điểm). Số thập phân có bố nghìn, một đối kháng vị, bảy tỷ lệ được viết là:


A. 3100,1

B. 3001,70

C. 3001,07

D. 3010,07

Câu 2. (0,5 điểm). Chữ số 5 trong số thập phân 127,056 có mức giá trị là:

A. 5

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3. (0,5 điểm). Giá trị của biểu thức 70 + 8 + 0,6 + 0,005 là:

A. 78,65

B. 78,0605

C. 78,605

D. 78,6005

Câu 4. (0,5 điểm). Số phù hợp điền vào khu vực chấm 8,06 ha = .......... M2 là:

A. 86000

B. 80060

C. 80006

D. 80600

Câu 5. (0,5 điểm). Viết phân số sau thành

*
tỉ số phần trăm, ta được:

A. 16%

B. 25%

C. 46%

D. 64%

Câu 6. (0,5 điểm). Tải 4 m vải buộc phải trả 320 000 đồng. Hỏi mua 6,8 m vải cùng loại nên trả nhiều hơn bao nhiêu tiền?

A. 224 000 đồng

B. 544 000 đồng

C. 80 000 đồng

D. 2 176 000 đồng

Câu 7. (0,5 điểm). Bạn Việt cài đặt 15 quyển vở giá chỉ 5000 đồng một quyển thì vừa không còn số tiền sẽ có. Với số tiền đó nếu tải vở với mức giá 7500 đồng một quyển thì các bạn Việt download được bao nhiêu quyển vở?

A. 10 quyển

B. 20 quyển

C. 15 quyển

D. 30 quyển

PHẦN II: TỰ LUẬN: (6,5 điểm)

Câu 8. (1 điểm). Nối mỗi phân số (hỗn số) với số thập phân bởi nó.

Câu 9. (0,5 điểm). Điền số tương thích vào địa điểm trống.

Sau lúc đi bên sách mua đồ dùng học tập, em được cô bán hàng trả lại 50 000 đồng với đủ 3 loại giấy bạc đôi mươi 000 đồng, 10 000 đồng, 5 000 đồng. Vậy số tờ giấy bạc bẽo mỗi các loại em rất có thể nhận được là:

a) .............tờ 20 000 đồng, ............tờ 10 000 đồng, ...........tờ 5 000 đồng.

b) .............tờ đôi mươi 000 đồng, ............tờ 10 000 đồng, ...........tờ 5 000 đồng.

Câu 10. (2 điểm). Đặt tính rồi tính.

a. 75,18 + 16,754

…………………

…………………

…………………

b. 345,1 – 17,25

…………………

…………………

…………………

c. 25,8 x 3,02

…………………….


…………………….

…………………….

d. 43,5 : 0,58

…………………….

…………………….

…………………….

Câu 11. (2 điểm). Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng lớn 45m và bằng 2/3 chiều dài.

a. Tính diện tích s mảnh vườn?

b. Trên miếng vườn đó, fan ta trồng rau không còn 80% diện tích. Tính diện tích s đất còn lại chưa được sử dụng?

Câu 12. (1 điểm). Tính nhanh.

*

Đáp án Đề thi Toán lớp 5 học kì 1

PHẦN I: Trắc nghiệm: (3,5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Đáp án

C

C

C

D

D

A

A

Điểm

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

PHẦN II: tự luận: (6,5 điểm)

Câu 8. (1 điểm). Mỗi ý nối chuẩn cho 0,25 điểm

Câu 9. (0,5 điểm). Số tờ giấy bội bạc mỗi các loại em có thể nhận được là:

a) 1 tờ 20000 đồng, 2 tờ 10000 đồng, 2 tờ 5000 đồng. (0,25 điểm)

b) 1 tờ 20000 đồng, 1 tờ 10000 đồng, 4 tờ 5000 đồng. (0,25 điểm)

Câu 10. (2 điểm) - học viên đặt tính, tính đúng từng phép tính được 0,5 điểm.

75,18 + 16,754 = 91,934

345,1 – 17,25 = 327,85

25,8 x 3,02 = 77,916

43,5 : 0,58 = 75

(Nếu để tính viết không thẳng cột trừ 0,25 điểm)

Câu 11. (2 điểm)

Chiều nhiều năm mảnh vườn cửa là: 45 : 2/3 = 67,5 (m) (0,5 điểm)

Diện tích mảnh vườn là: 67,5 x 45= 3037,5 (m2) (0,5 điểm)

Diện tích trồng rau xanh là 3037,5 x 80 :100 = 2430 (m2) (0,5 điểm)

Diện tích còn lại là: 3037,5 - 2430 = 607,5 (m2) (0,5 điểm)

Đáp số: 3037,5 m2; 607,5 m2

* lưu lại ý: - nếu như HS làm theo cách khác mà đúng thì cũng được tính điểm tương đương. Khi

HS chiếu lệ trừ tỉ số phần trăm mà không tồn tại ký hiệu tỉ số xác suất (100% - 80% = 20%)

thì trừ một phần số điểm của phép tính đó.

Câu 12 (1 điểm) Tính nhanh

*

= 0,75 x 1 + 0,75 x 29 + 0,75 x 30 + 0,75 x 40 (0,5 điểm)

= 0,75 x (1+ 29 + 30 + 40) (0,25 điểm)

= 0,75 x 100 = 75 (0,25 điểm)

Bộ đề thi học kì 1 lớp 5 năm 2020


Đề cương cứng ôn tập học kì 1 lớp 5

Đề thi Toán lớp 5 học kì một số 1

Bài 1 (1 điểm). A) ghi lại cách đọc những số sau:

555,035:.........................................................................................................................................

*
:...........................................................................................................................................

b) Viết số thập phân gồm:

- Tám đối chọi vị, chín phần trăm:.......................................................................................................

- nhị nghìn không trăm mười tám solo vị, bốn phần nghìn:..........................................................

Bài 2 (1 điểm). Điền vết >, 2 = ……………..m2

9 tấn 5 tạ = …………..tấn

5 giờ 15 phút = …………giờ

Bài 6 (2 điểm). Một miếng vườn hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 76m. Chiều rộng bằng 60% chiều dài.

a) Tính diện tích mảnh vườn đó.

b) người ta áp dụng 8% diện tích s mảnh vườn làm cho lối đi. Tìm diện tích lối đi.

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

.....................................................................................................................................................

Bài 7 (1 điểm). Lãi suất tiết kiệm 1 tháng là 0,65%. Để sau 1 tháng nhận ra tiền lãi là 780000 đồng thì quý khách phải gửi từng nào tiền?

Bài giải

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................


.....................................................................................................................................................

Bài 8 (1 điểm). Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng.

1) quý hiếm của chữ số 6 ở trong phần thập phân trong số 63,546 là:

A. 6

B. 60

C.

*

D.

*

2)

*
viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 75,8

B. 75,08

C. 75,008

D. 75,80

3) trong các số 4,686; 4,688; 4,868; 4,288. Số bé xíu nhất là:

A. 4,686

B. 4,688

C. 4,868

D. 4,288

4) 45% của 120 là:

A. 540

B. 54

C. 45

D. 12

Đáp án: Đề đánh giá học kì 1 Môn Toán lớp 5

Bài 1 (1 điểm). A)

555,035: Năm trăm năm mươi lăm phẩy không trăm ba mươi lăm

*
: bố mươi bảy với năm phần chín mươi mốt

b) Viết số thập phân gồm:

- Tám solo vị, chín phần trăm: 8,09

- nhị nghìn ko trăm mười tám đối chọi vị, tư phần nghìn: 2018,004

Bài 2 (1 điểm). Điền lốt >, 533,99

536,4 = 536,400;

98,532 > 98,45

Bài 3 (2 điểm). Đặt tính rồi tính

KQ: 758,7 + 65,46 = 824,16

4,62 x 35,4 = 163,548

234,8 – 87 = 147,8

225,54 : 6,3 = 35,8

Bài 4 (1 điểm). Search X biết:

a) X – 13,1 = 7,53 x 6

X – 13,1 = 45,18

X = 45,18 + 13,1

X = 58,28

b) 21 x X = 9,45 : 0,1

21 x X = 94,5

X = 94,5 : 21

X = 4,5

Bài 5 (1 điểm). Viết số thập phân phù hợp vào khu vực chấm:

8 km 62 m = 8,062 km

2018 dm2 = 20,18 m2

9 tấn 5 tạ = 9,5 tấn

5 giờ 15 phút = 5,25 giờ

Bài 6 (2 điểm). Một miếng vườn hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 76 m. Chiều rộng bởi 60% chiều dài.

a) Tính diện tích s mảnh vườn cửa đó.

b) tín đồ ta sử dụng 8% diện tích s mảnh vườn có tác dụng lối đi. Tìm diện tích lối đi.

Bài giải

60% = 3/5

Sơ đồ:

Chiều rộng: I-----I-----I-----I

Chiều dài: I-----I-----I-----I-----I-----I (76 m)

Chiều rộng mảnh vườn là:

76 : (3+5) x 3 = 28,5 (m)

Chiều dài mảnh sân vườn là:

76 – 28,5 = 47,5 (m)

Diện tích mảnh vườn:

28,5 x 47,5 = 1353,75 (m2)

Diện tích lối đi:

1353,75 : 100 x 8= 108,3 (m2)

Đáp số: diện tích s mảnh sân vườn 1353,75 (m2)

Diện tích lối đi 108,3 (m2)

Bài 7 (1 điểm). Lãi suất tiết kiệm ngân sách 1 tháng là 0,65%. Để sau 1 tháng cảm nhận tiền lãi là 780000 đồng thì người sử dụng phải gửi bao nhiêu tiền?

Bài giải

Số tiền quý khách hàng phải nhờ cất hộ là:

780000 : 0,65 x 100= 120000000 (đ)

Bài 8 (1 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng.

1) quý giá của chữ số 6 ở trong phần thập phân trong những 63,546 là:

D.

*

2)

*
viết dưới dạng số thập phân là:

B. 75,08

3) trong số số 4,686; 4,688; 4,868; 4,288. Số bé bỏng nhất là:

D. 4,288

4) 45% của 120 là:

B. 54

Bộ đề, đề thi học tập kì 1 lớp 5 năm 2019 

Đề thi Toán lớp 5 học tập kì một số ít 2

Phần I: Phần trắc nghiệm (6 điểm):

Câu 1: (M1 - 1 đ)

a) Số "Bốn mươi bảy đơn vị bốn phần mười với tám phần trăm" viết như sau:

A. 47,480

B. 47,48

C. 47,0480

D. 47,048

b) Phân số thập phân 834/10 được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,0834

B. 0,834

C. 8,34

D. 83,4

Câu 2: (M1 - 1 đ)

a)- chuyển đổi số thập phân 3, 03 thành láo số là:

b)-Chuyển đổi đơn vị đo độ nhiều năm 1 m 53 cm thành hỗn số.

Câu 3: (M2 - 1 đ)

a)-Mua 2 quyển vở hết 24000 đồng. Vậy cài đặt 10 quyển vở như vậy hết số tiền là:

A. 60 000 đ

B. 600 000 đ

C. 240 000 đ

D. 120 000 đ

b) Lớp học gồm 25 học tập sinh, trong các số ấy có 13 nữ. Số học sinh nữ chỉ chiếm bao nhiêu tỷ lệ của lớp học tập đó?

A. 13 %

B. 25%

C. 52 %

D. 25 %

Câu 4: (M2 - 1 đ)

A. 11

B. 12

C. 13

D. 14

b)-Tìm 15 % của 320 kilogam là

A. 320

B. 15

C. 48

D. 32

Câu 5: (M2 - 1 đ)

a) Vẽ chiều cao cho tam giác ABC sau. Biết cạnh đáy BC


b) đến hình chữ nhật ABCD có chiều nhiều năm 6 cm, chiều rộng lớn 4 cm (như hình vẽ). Diện tích s hình tam giác MDC phía bên trong hình chữ nhật là bao nhiêu?

Diện tích hình tam giác MDC là:

Câu 6: (M2 - 1 đ) Nối vế A với vế B cho phù hợp.

II.Tự Luận (4 điểm)

Câu 7: Tính biểu thức (M 3 - 1 đ)

a) (128,4 - 73,2): 2,4 - 18,32

b) 8,64: (1,46 + 3,34) + 6,32

Câu 8: tìm kiếm x (M 3 - 1 đ)

25: x = 16: 10

210: x = 14,92 - 6,52

Câu 9: (M 3 - 1 đ)

Một hình chữ nhật ABCD gồm chiều dài 12, 15 m, chiều rộng bởi 2/5 chiều dài. Tín đồ ta cắt 1 phần đất AMD có bản thiết kế tam giác (như hình vẽ). Biết DM = 1/3 CD

Tính:

a) diện tích phần đất đã cắt?

b) diện tích đất còn lại?

Câu 10: (M 4 - 1 đ)

Cho một vài có hai chữ số, khi ta viết thêm vào phía bên trái số đó một chữ tiên phong hàng đầu thì tổng của số mới và số đã chỉ ra rằng 168. Tìm kiếm số đang cho.

Đáp án: Đề bình chọn học kì 1 Môn Toán lớp 5

Phần I: Phần trắc nghiệm (6 điểm):

Câu

1

2

3

4

a

b

a

b

a

b

a

b

Đáp án

B

D

B

B

D

C

D

C

Điểm

1 đ

1 đ

1 đ

1 đ

Câu 5: (M2 - 1 đ)

Đường cao AH = h

Diện tích hình tam giác MDC là:

6 x 4 : 2 = 12 cm2

Câu 6: (M2 - 1 đ) Nối vế A cùng với vế B cho phù hợp.

I.Tự Luận (4 điểm)

Câu 7: Tính biểu thức (M 3 - 1 đ)

a) (128,4 - 73,2) : 2,4 - 18,32

b) 8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32

=55,2 : 2,4 - 18,32

=23 - 18,32

= 4,68

= 8,64 : 4,8 + 6,32

= 1,8 + 6,32

= 8,12

Câu 8: Tìm x (M 3 - 1 đ)

25 : x = 16 : 10

210 : x = 14,92 - 6,52

25 : x = 1,6

x = 25: 1,6

x = 15,625

210 : x = 8,4

x = 210 : 8,4

x = 25

Câu 9

Chiều rộng lớn hình chữ nhật:

12,15 x

*
= 4,86 (m)

Diện tích hình chữ nhật:

12,15 x 4,86 = 59,049 (m2)

Cạnh lòng DM hình tam giác

12,15 x

*
= 8,1 (m)

Diện tích hình tam giác ADM

4,86 x 8,1 : 2 = 19,638 (m2)

Diện tích đất còn lại:

59,049 - 19,683 = 39, 366 (m2)

Đáp số: a) 19,638 m2

b) 39, 366 m2

Câu 10: (M 4 - 1 đ)

Khi viết thêm một vào mặt trái một trong những có nhị chữ số, ta được một vài có bố chữ số, hơn số cũ 100 đối chọi vị.

Số đã đến là:

(168 - 100) : 2 = 34

Đáp số: 34

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 5 mới nhất

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 

Ngoài đề thi môn Toán bên trên, các em học viên hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 các môn Toán, giờ Việt, giờ đồng hồ Anh theo chuẩn chỉnh thông bốn 22 của bộ giáo dục và những dạng bài xích ôn tập môn Toán 5. Các đề thi này được hackxuvip.com sưu tầm và tinh lọc từ những trường tiểu học tập trên toàn nước nhằm đưa về cho học viên lớp 5 hồ hết đề ôn thi học kì 1 unique nhất. Mời những em thuộc quý phụ huynh tải miễn giá tiền đề thi về cùng ôn luyện.