Đề thi học kì 1 vật lý 12 có đáp án

      2

Đề thi học kì 1 đồ gia dụng Lý 12 Trường trung học phổ thông Đa Phúc tp hà nội có đáp án và lời giải cụ thể gồm có 40 câu trắc nghiệm. Các bạn xem nghỉ ngơi dưới.

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

TRƯỜNG thpt ĐA PHÚC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: đồ gia dụng Lí – Lớp 12

Thời gian làm cho bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề

Câu 1 (NB): Một hóa học điểm xê dịch điều hòa theo phương trình x = 4cosωt (x tính bằng cm). Hóa học điểm giao động với biên độ

A. 8cm B. 2cm C. 4cm D. 1cm

Câu 2 (NB): Khi bao gồm sóng ngừng trên một tua dây bọn hồi thì khoảng cách giữa nhị bụng sóng liên tiếp bằng


A. một phần bốn bước sóng. B. một cách sóng.

C. một nửa cách sóng. D. hai bước sóng.

Câu 3 (NB): Khi gồm sóng ngừng trên dây, khoảng cách giữa nhì nút liên tục bằng

A. một số nguyên lần cách sóng. B. một phần tư bước sóng.

C. một nửa cách sóng. D. một bước sóng.

Câu 4 (NB): Nói về một chất điểm giao động điều hòa, phát biểu nào tiếp sau đây đúng?

A. Ở vị trí cân bằng, chất điểm có độ bự vận tốc cực to và vận tốc bằng không.

B. Ở vị trí cân nặng bằng, chất điểm có gia tốc bằng không và tốc độ cực đại.

C. Ở địa điểm biên, chất điểm có tốc độ bằng ko và vận tốc bằng không.

D. Ở vị trí biên, chất điểm tất cả độ mập vận tốc cực lớn và gia tốc cực đại.

Câu 5 (NB): Hai giao động điều hòa cùng phương, bao gồm phương trình x1 = Acos(ωt) và x2 = Acos(ωt – π) là hai dao động:

A. lệch trộn π/2 B. cùng pha. C. ngược pha. D. lệch trộn π/3

Câu 6 (NB): Tại địa điểm có gia tốc trọng trường g, một bé lắc đơn xấp xỉ điều hòa cùng với biên độ góc a0. Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là m, chiều lâu năm dây treo là , mốc vậy năng tại đoạn cân bằng. Cơ năng của bé lắc là

A. 1/4mglα02. B. 2mglα02. C. mglα02 D. 1/2mglα02.

Câu 7 (NB): Một con lắc lò xo tất cả vật nhỏ khối lượng 400g, lò xo trọng lượng không đáng kể và có độ cứng 100N/m. Bé lắc giao động điều hòa theo phương ngang. Lấy pi2 = 10. Xê dịch của nhỏ lắc gồm chu kì là:

A. 0,8s B. 0,4s C. 0,2s D. 0,6s

Câu 8 (TH): Một máy phát triển thành áp có hiệu suất xê dịch bằng 100%, bao gồm số vòng dây cuộn sơ cấp lớn hơn 10 lần số vòng dây cuộn máy cấp. Máy biến áp này

A. làm tăng tần số loại điện ở cuộn sơ cấp 10 lần. B. là lắp thêm tăng áp.

C. làm giảm tần số dòng điện sinh sống cuộn sơ cung cấp 10 lần. D. là lắp thêm hạ áp.

Câu 9 (NB): Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC thông suốt một hiệu điện nỗ lực xoay chiều u = U0sinωt thì độ lệch pha của hiệu điện cố u cùng với cường độ cái điện i vào mạch được tính theo công thức

A. tanφ = (ωL – ωC)/R B. tanφ = (ωL + ωC)/R

C. tanφ = (ωL – 1/(ωC))/R D. tanφ = (ωC – 1/(ωL))/R

Câu 10 (NB): Khi gồm sóng dừng trên một gai dây đàn hồi, khoảng cách từ một bụng mang lại nút ngay sát nó độc nhất vô nhị bằng

A. một phần tứ bước sóng. B. một nửa bước sóng.

C. một số nguyên lần bước sóng. D. một bước sóng.

Câu 11 (TH): Một vật bé dại dao động cân bằng theo một trục nỗ lực định. Phát biểu nào tiếp sau đây đúng?

A. Quỹ đạo vận động của vật là một trong những đoạn thẳng.

B. Li độ của thứ tỉ lệ với thời gian dao động.

C. Quỹ đạo vận động của vật là một đường hình sin.

D. Lực kéo về tác dụng vào đồ gia dụng không đổi.

Câu 12 (TH): Đặt hiệu điện nắm u = U0sinωt vào nhì đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện C thì cường độ dòng điện ngay tắp lự chạy vào mạch là i. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Ở cùng thời điểm, hiệu điện cầm u lừ đừ pha π/2 so với dòng điện i.

B. Dòng điện i luôn ngược pha với hiệu điện vậy u.

C. Ở thuộc thời điểm, mẫu điện i chậm chạp pha π/2 so với hiệu điện cụ u.

D. Dòng điện i luôn luôn cùng trộn với hiệu điện cố kỉnh u.

Câu 13 (TH): Đặt một năng lượng điện áp chuyển phiên chiều vào nhị đầu đoạn mạch chỉ tất cả tụ năng lượng điện thì

A. cường độ mẫu điện trong đoạn mạch sớm pha π/2 so với năng lượng điện áp thân hai đầu đoạn mạch.

B. cường độ loại điện trong đoạn mạch thuộc pha với năng lượng điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

C. cường độ chiếc điện trong khúc mạch trễ pha π/2 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

D. tần số của loại điện trong đoạn mạch không giống tần số của điện áp thân hai đầu đoạn mạch.

Câu 14 (NB): Khoảng giải pháp giữa nhì điểm trên phương truyền sóng gần nhau tốt nhất và giao động cùng trộn với nhau hotline là

A. vận tốc truyền sóng. B. độ lệch pha. C. chu kỳ. D. bước sóng.

Câu 15 (NB): Điện áp thân hai đầu một đoạn mạch tất cả biểu thức thức u = 220cos(100πt) V. Quý giá hiệu dụng của năng lượng điện áp này là

A. 220V B. $220sqrt 2 V$ C. 110V. D. $110sqrt 2 V$

Câu 16 (TH): Trên một sợi dây bọn hồi dài 1m, nhì đầu ráng định, tất cả sóng dừng với 2 bụng sóng. Bước sóng của sóng truyền trên đây là

A. 1m. B. 0,5m. C. 2m D. 0,25m

Câu 17 (TH): Một con lắc lò xo có một lò xo trọng lượng không đáng kể, độ cứng k, một đầu cố định và thắt chặt và một đầu gắn với một viên bi nhỏ dại khối lượng m. Nhỏ lắc này đang giao động điều hòa tất cả cơ năng

A. tỉ lệ nghịch cùng với độ cứng k của lò xo. B. tỉ lệ với bình phương biên độ dao động.

C. tỉ lệ nghịch với khối lượng m của viên bi. D. tỉ lệ với bình phương chu kì dao động.

Câu 18 (NB): Một con lắc lò xo xấp xỉ điều hòa với phương trình x = 5 cos (100πt + π/3) (x tính bởi cm) tất cả pha ban sơ là:

A. π (rad). B. π/3 (rad) C. π/4 (rad). D. π/6 (rad).

Câu 19 (NB): Cường độ cái điện luân phiên chiều trong một quãng mạch là i = $2sqrt 2 $cos(100πt + π/3 )(A) (t tính bởi s). Tần số của chiếc điện là:

A.50 Hz B. 100 Hz. C. 25 Hz D. 12,5 Hz

Câu đôi mươi (NB): Hai âm cùng độ cao là hai âm tất cả cùng

A. biên độ. B. cường độ âm. C. tần số. D. mức cường độ âm.

Câu 21 (NB): Một con lắc lò xo bao gồm lò xo nhẹ gồm độcứng k cùng vật bé dại khối lượng m. Cho nhỏ lắc dao động điều hòa theo phương ngang. Chu kì dao động của con lắc là

A. $frac12pi sqrt fracmk $ B. $2pi sqrt fracmk $ C. $2pi sqrt frackm $ D. $frac12pi sqrt frackm $

Câu 22 (TH): Dao động của nhỏ lắc đồng hồ là

A. dao hễ điện từ. B. dao động cưỡng bức.

C. dao hễ tắt dần. D. dao cồn duy trì.

Câu 23 (NB): Phát biểu nào sau đó là đúng khi nói về sóng cơ học?

A. Sóng ngang là sóng gồm phương giao động trùng cùng với phương truyền sóng.

B. Sóng âm truyền được trong chân không.

C. Sóng dọc là sóng bao gồm phương giao động vuông góc cùng với phương truyền sóng.

D. Sóng dọc là sóng gồm phương giao động trùng cùng với phương truyền sóng.

Câu 24 (NB): Tại cùng một khu vực trên mặt đất, nếu như tần số dao động điều hoà của nhỏ lắc solo chiều nhiều năm ℓ = 1m, g = π2m/s2 thì chu kì xấp xỉ điều hoà của bé lắc đơn là:

A. 4s B. 2s C. 8s D. 1s

Câu 25 (TH): Một máy biến áp tất cả cuộn sơ cấp bao gồm 1000 vòng dây, mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện thay U1 = 200V, lúc đó hiệu điện cố ở nhị đầu cuộn thứ cung cấp để hở là U2 = 10V. Bỏ lỡ hao phí của dòng sản phẩm biến áp thì số vòng dây cuộn thứ cấp cho là

A. 500 vòng B. 100 vòng C. 25 vòng D. 50 vòng

Câu 26 (VD): Đặt năng lượng điện áp chuyển phiên chiều $u = 200sqrt 2 cos left( 100pi t ight)left( V ight)$ vào hai đầu một đoạn mạch gồm cuộn cảm tất cả độ từ cảm L = 1/π H cùng tụ điện gồm điện dung C = 10-4/2π F mắc nối tiếp. Cường độ chiếc điện trong đoạn mạch là

A. 0,75A B. 1,5A C. 2A D. 22A

Câu 27 (VD): Cường độ loại điện luân phiên chiều trong một quãng mạch là i = $4sqrt 2 $ cos(100πt + π/3)(A) (t tính bằng s) cường độ chiếc điện hiệu dụng của đoạn mạch là:

A. 2A B. 4A C. $4sqrt 2 $A D. 8A

Câu 28 (NB): Ta rất có thể tổng hòa hợp hai dao động điều hòa khi hai dao động

A. cùng phương, cùng tần số.

B. cùng phương, cùng tần số, tất cả hiệu số pha không đổi theo thời gian.

C. cùng biên độ, thuộc tần số.

D. cùng tần số, bao gồm hiệu số pha ko đổi.

Câu 29 (VD): Đặt năng lượng điện áp u = $Usqrt 2 $cosωt (với U cùng ω không đổi) vào hai đầu một đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết điện trở thuần R và độ từ cảm L của cuộn cảm thuần đều xác minh còn tụ điện gồm điện dung C biến đổi được. Chuyển đổi điện dung của tụ điện mang đến khi năng suất của đoạn mạch đạt cực đại thì thấy điện áp hiệu dụng thân hai bạn dạng tụ năng lượng điện là 2U. Điện áp hiệu dụng thân hai đầu cuộn cảm thuần lúc đó là

A. $Usqrt 2 $ B. C. 3U D. 2U

Câu 30 (VD): Đặt điện áp u = 310cos(100πt) V (t tính bởi s) vào nhị đầu một quãng mạch. Tính từ lúc thời điểm t = 0, năng lượng điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch này đạt cực hiếm 155 V lần trước tiên tại thời điểm

A. t = 1/60 s. B. t = 1/600 s. C. t = 1/120 s. D. t = 1/300 s.

Câu 31 (VD): Một sợi dây bầy hồi gồm độ nhiều năm AB = 80cm, đầu B giữ vậy định, đầu A gắn với buộc phải rung xê dịch điều hòa với tần số 50Hz theo phương vuông góc cùng với AB. Trên dây có một sóng giới hạn với 4 bụng sóng, coi A cùng B là nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là

A. 40m/s B. 20m/s C. 10m/s D. 5m/s

Câu 32 (VD): Khi mức độ mạnh âm trên một điểm trong môi trường xung quanh truyền âm tăng lên 70 dB thì độ mạnh âm tại điểm đó tăng

A. 107 lần. B. 105 lần. C. 103 lần. D. 106 lần.

Câu 33 (VD): Một sóng truyền trong một môi trường với gia tốc 110 m/s và tất cả bước sóng 0,25 m. Tần số của sóng kia là

A. 440Hz B. 27,5Hz C. 50Hz D. 220Hz

Câu 34 (VD): Đặt năng lượng điện áp u = U0cos(100πt – π /6) V vào hai đầu đoạn mạch tất cả R, L, C mắc thông liền thì cường độ chiếc điện qua mạch là I = I0cos(100πt + π/6) A. Hệ số hiệu suất của đoạn mạch bằng

A. 0,5 B. C. 0,86 D. 0,71

Câu 35 (VD): Một bé lắc lò xo tất cả lò xo nhẹ gồm độ cứng 100 N/m với vật bé dại khối lượng m. Bé lắc giao động điều hòa theo phương ngang cùng với chu kì T. Biết ở thời khắc t vật tất cả li độ 5cm, ở thời gian t + T/4 trang bị có tốc độ 50cm/s. Cực hiếm của m bằng

A. 0,5kg B. 1kg C. 0,8kg D. 1,2kg

Câu 36 (VD): Một sợi dây đàn hồi tất cả sóng dừng. Bên trên dây mọi điểm xê dịch với thuộc biên độ A1 có vị trí cân nặng bằng liên tiếp cách đầy đủ nhau một đoạn d1 và hầu như điểm xấp xỉ với cùng biên độ A2 có vị trí cân nặng bằng thường xuyên cách gần như nhau một quãng d2. Biết A1 > A2 > 0. Biểu thức nào sau đây đúng:

A. d1 = 0,25d2 B. d1 = 0,5d2 C. d1 = 4d2 D. d1 = 2d2

Câu 37 (VD): Ở phương diện nước, gồm hai nguồn kết hợp A, B xấp xỉ theo phương trực tiếp đứng cùng với phương trình uA = uB = 2cos(20πt) mm. Tốc độ truyền sóng là 30 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Bộ phận M ở phương diện nước bí quyết hai nguồn lần lượt là 10,5 cm và 13,5 cm tất cả biên độ giao động là

A. 2mm B. 4mm C. 1mm D. 3mm

Câu 38 (VD): Đặt năng lượng điện áp luân phiên chiều $u = 200sqrt 2 mcos(100pi mt)$ (V) vào hai đầu một quãng mạch AB có điện trở thuần R = 100 Ω cuộn cảm thuần với tụ năng lượng điện mắc nối tiếp. Lúc đó, năng lượng điện áp nhị đầu tụ năng lượng điện là $u_C = 100sqrt 2 mcos(100pi m0fracpi 2)$ (V). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB bằng

A. 100W B. 200W C. 400W D. 300W

Câu 39 (VD): Một nhỏ lắc đơn dao động điều hoà tại địa điểm A với chu kì 2s. Đưa nhỏ lắc này tới vị trí B mang đến nó giao động điều hoà, trong khoảng thời hạn 201s nó thực hiện được 100 xê dịch toàn phần. Coi chiều lâu năm dây treo của con lắc solo không đổi. Tốc độ trọng trường trên B đối với tại A

A. tăng 0,1%. B. tăng 1%. C. giảm 1%. D. giảm 0,1%.

Câu 40 (VDC): Đặt năng lượng điện áp u = $90sqrt 10 $cosωt (V) vào đoạn mạch AB thông suốt theo trang bị tự R, C, cuộn dây thuần cảm bao gồm L đổi khác được. Lúc ZL = ZL1 hoặc ZL = ZL2 thì UL1 = UL2 = 270V. Biết 3ZL2 – ZL1 =150 Ω cùng tổng trở của đoạn mạch RC trong nhì trường phù hợp là $100sqrt 2 $Ω. Quý hiếm UL max gần cực hiếm nào nhất:

A. 150V B. 180V C. 284V D. 175V

Đáp án

1-C2-C3-C4-A5-C6-D7-B8-D9-C10-A
11-A12-A13-A14-D15-D16-A17-B18-B19-A20-C
21-B22-D23-D24-B25-D26-C27-B28-B29-D30-D
31-B32-A33-A34-A35-B36-D37-B38-C39-C40-C

LỜI GIẢI bỏ ra TIẾT

Câu 1: Đáp án C

Phương pháp giải:

Phương trình giao động điều hòa x = Acos(ωt + φ) tất cả A là biên độ dao động

Giải đưa ra tiết:

Biên độ xê dịch A = 4cm

Câu 2: Đáp án C

Khoảng phương pháp giữa nhị bụng sóng liên tục bằng nửa cách sóng

Câu 3: Đáp án C

Khoảng phương pháp giữa nhì nút sóng tiếp tục trong sóng dừng bằng nửa bước sóng

Câu 4: Đáp án A

Ở vị trí thăng bằng chất điểm có vận tốc cực đại và gia tốc bằng 0.

Câu 5: Đáp án C

Độ lệch pha là π tức là chúng xê dịch ngược pha.

Câu 6: Đáp án D

Cơ năng của con lắc $frac12mgell alpha _0^2$

Câu 7: Đáp án B

Phương pháp giải:

Chu kỳ xê dịch của nhỏ lắc xoắn ốc $T = 2pi sqrt fracmk $

Giải bỏ ra tiết:

Ta bao gồm m = 400g = 0,4kg ; k = 100N/m

Chu kỳ giao động : $T = 2pi sqrt fracmk = 2pi sqrt frac0,4100 = 0,4s$

Câu 8: Đáp án D

Phương pháp giải:

Công thức máy biến hóa áp $fracU_1U_2 = fracN_1N_2$

Giải đưa ra tiết:

Áp dụng bí quyết $fracU_1U_2 = fracN_1N_2 = 10$

Vậy máy trở nên áp này là lắp thêm tăng áp.

Câu 9: Đáp án C

Phương pháp giải:

Biểu thức tính độ lệch pha giữa u cùng i

Giải chi tiết:

Độ lệch pha giữa u và i là: $ an varphi = fracZ_L – Z_CR = fracomega L – frac1omega CR$

Câu 10: Đáp án A

Khoảng phương pháp từ bụng đến nút kiền kề là một trong những phần tư cách sóng

Câu 11: Đáp án A

Quỹ đạo vận động của vật là 1 trong những đoạn thẳng.

Câu 12: Đáp án A

Với mạch chỉ tất cả tụ năng lượng điện thì u chậm pha rộng i một lượng π/2

Câu 13: Đáp án A

Mạch chỉ bao gồm tụ điện thì cường độ loại điện trong khúc mạch sớm pha π/2 so với điện áp thân hai đầu đoạn mạch.

Câu 14: Đáp án D

Khoảng phương pháp giữa nhì điểm bên trên phương truyền sóng ngay sát nhau độc nhất vô nhị và dao động cùng trộn với nhau call là bước sóng.

Câu 15: Đáp án D

Phương pháp giải:

Điện áp cực lớn và điện áp hiệu dụng liên hệ bởi biểu thức $U_0 = Usqrt 2 $

Giải đưa ra tiết:

Điện áp hiệu dụng: $U_0 = Usqrt 2 = 220V Rightarrow U = 110sqrt 2 V$

Câu 16: Đáp án A

Phương pháp giải:

Điều kiện tất cả sóng dừng trên dây tất cả hai đầu chũm định: $ell = kfraclambda 2$

Giải chi tiết:

Có hai bụng sóng tương đương với bao gồm 2 bó sóng.

Ta gồm $ell = kfraclambda 2 = 2.fraclambda 2$ = 1m bắt buộc bước sóng λ = 1m

Câu 17: Đáp án B

Cơ băng của nhỏ lắc lò xo: W = 0,5kA2

Con rung lắc này đang dao động điều hòa bao gồm cơ năng tỉ lệ thành phần với bình phương biên độ dao động

Câu 18: Đáp án B

Pha thuở đầu π/3

Câu 19: Đáp án A

Phương pháp giải:

Mối tương tác giữa tần số và tốc độ góc: ω = 2πf

Giải bỏ ra tiết:

Tốc độ góc ω = 100π rad/s phải f = 50Hz

Câu 20: Đáp án C

Hai âm thuộc độ cao tức là có thuộc tần số.

Câu 21: Đáp án B

Chu kỳ dao động của nhỏ lắc lò xo: $2pi sqrt fracmk $

Câu 22: Đáp án D

Dao động của nhỏ lắc đồng hồ thời trang là xấp xỉ duy trì

Câu 23: Đáp án D

Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.

Câu 24: Đáp án B

Chu kỳ xê dịch của bé lắc: $T = 2pi sqrt fracell g = 2pi sqrt frac1pi ^2 = 2s$

Câu 25: Đáp án D

Phương pháp giải:

Công thức máy thay đổi áp $fracU_1U_2 = fracN_1N_2$

Giải bỏ ra tiết:

N1 = 1000 vòng, U1 = 200V, U2 = 10V

Áp dụng bí quyết $fracU_1U_2 = fracN_1N_2 Rightarrow frac20010 = frac2000N_2$ buộc phải N2 = 100 vòng

Câu 26: Đáp án C

Phương pháp giải:

– Dung chống ZC = (ωC)-1; Cảm chống ZL = ωL

– Định hình thức Ôm cho đoạn mạch: I = U/Z

Giải bỏ ra tiết:

Mạch LC, ω = 100πrad/s, ZL = ωL = 100Ω, ZC =(ωC)-1 = 200Ω nên Z = |ZL – ZC| = 100Ω

Cường độ cái điện hiệu dụng I = U/Z = 200/100 = 2A

Câu 27: Đáp án B

Phương pháp giải:

Biểu thức liên hệ giữa cường độ dòng điện cực lớn và hiệu dụng: $I_0 = Isqrt 2 $

Giải bỏ ra tiết:

Vì $I_0 = Isqrt 2 = 4sqrt 2 A$ nên I = 4A

Câu 28: Đáp án B

Tổng hòa hợp hai giao động điều hòa giả dụ chúng có cùng phương, cùng tần số, tất cả hiệu số trộn không thay đổi theo thời gian

Câu 29: Đáp án D

Phương pháp giải:

– C đổi khác để hiệu suất cực đại, khi đó mạch xảy ra cộng hưởng.

– Định phương tiện ôm: U = IZ

– Khi xẩy ra cộng tận hưởng thì ZL = ZC

Giải đưa ra tiết:

Mạch có ω,R,L cố định, C núm đổi

Công suất của mạch đạt cực to khi xảy ra cộng hưởng, khi đó: ω2 = 1/LC, ZL = ZC, Z = R

Khi đó $U_C = IZ_C = fracUZ.Z_C = fracUR.Z_C = 2U Rightarrow Z_C = Z_L = 2R$

$ Rightarrow U_L = IZ_L = fracUZ.Z_L = fracUR.Z_L = 2U$

Câu 30: Đáp án D

Phương pháp giải:

Sử dụng đường tròn lượng giác, biên độ 310V, trình diễn vị trí tất cả li độ 155V

Giải bỏ ra tiết:

*
Uo = 310V, T = 0,02s.

Sử dụng con đường tròn lượng giác: u đạt quý hiếm 155V lần đầu tiên ứng với góc 600 như hình vẽ, tương xứng với t = T/6 = 1/300 (s)

Câu 31: Đáp án B

Phương pháp giải:

– Điều kiện xảy ra sóng ngừng trên gai dây nhì đầu thắt chặt và cố định $ell = kfraclambda 2$

– vận tốc sóng v = λf

Giải chi tiết:

Sóng giới hạn trên sợi dây có hai đầu thắt chặt và cố định nên: $ell = kfraclambda 2 = 4.lambda /2 = 80cm Rightarrow lambda = 40cm$

Vận tốc truyền sóng v = λf = 0,4.50 = 20m/s.

Câu 32: Đáp án A

Phương pháp giải:

Công thức tính mức độ mạnh âm $L = 10lg fracII_0dB$

Giải đưa ra tiết:

$L = 10lg fracII_0 Rightarrow I = I_0.10^fracL10$

$L’ = 10lg fracI’I_0 Rightarrow I’ = I_0.10^fracL + 7010 = I_0.10^fracL10.10^7 = 10^7I$

Câu 33: Đáp án A

Phương pháp giải:

Bước sóng λ = v/f

Giải đưa ra tiết:

Tần số sóng: f = v/λ = 110/0,25 = 440Hz

Câu 34: Đáp án A

Phương pháp giải:

Sử dụng cách làm tính hệ số năng suất cosφ cùng với φ là độ lệch pha giữa u cùng i

Giải chi tiết:

Hệ số năng suất cosφ = cos(π/3) = 0,5

Câu 35: Đáp án B

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức x với v trong xấp xỉ điều hòa: x = Acos(ωt + φ); v = – ωAsin(ωt + φ + π/2)

Giải chi tiết:

Thời điểm t: x1 = Acos(ωt + φ) = 5cm

Thời điểm t + T/4: v = – ωAsin(ωt + φ + π/2)= -ωx1

Nên ω = 50/5= 10rad/s

Vậy m = k/ω2 = 1kg

Câu 36: Đáp án D

Phương pháp giải:

– gồm hai giá trị biên độ mà gồm vị trí cân bằng liên tiếp cách nhau một khoảng không đổi

Giải bỏ ra tiết:

Vì A1> A2 nên địa chỉ A1 tại bụng sóng, bởi vậy λ = 2d1

Vì vậy tại vị trí A2 có λ = 4d2 nên d1= 2d2

Câu 37: Đáp án B

Phương pháp giải:

Biên độ sóng tổng đúng theo tại M: $A_M = 2Acos left( fracpi left( d_1 – d_2 ight)lambda ight)$

Giải bỏ ra tiết:

Ta bao gồm f = 10Hz, v = 30cm/s đề nghị λ = 3cm

Biên độ xấp xỉ tại M $A_M = 2Acos left( fracpi left( d_1 – d_2 ight)lambda ight) = 2.2.c mosleft( fracpi .33 ight) = 4mm$

Câu 38: Đáp án C

Phương pháp giải:

– khi u, i cùng pha thì xảy ra cộng hưởng trọn trong mạch điện

– khi xẩy ra cộng hưởng thì ZL = ZC, hiệu suất tiêu thụ p. = U2/R

Giải chi tiết:

Vì uc chậm trộn π/2 đối với u buộc phải u và i cùng pha, mạch xẩy ra cộng hưởng trọn điện

Khi đó UC = UL = 100V, U = UR = 200V, R = 100Ω

Công suất tiêu tốn của mạch : phường = U2/R = 2002/100 = 400W

Câu 39: Đáp án C

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức chu kỳ xê dịch của nhỏ lắc đối kháng $T = 2pi sqrt fracell g $

Giải bỏ ra tiết:

Chu kỳ xấp xỉ tại A : $T_A = 2pi sqrt fracell g_A = 2$

Chu kỳ xấp xỉ tại B: $T_B = 2pi sqrt fracell g_B = 2,01s$

$ Rightarrow fracg_Ag_B = frac2,01^22^2 Rightarrow g_B = 0,99g_A$

Vậy gB­ giảm 1% so với gA

Câu 40: Đáp án C

Phương pháp giải:

– Định chế độ Ôm cho đoạn mạch: I = U/Z

– Dung chống ZC = (ωC)-1; Cảm chống ZL = ωL

– Tổng trở $Z = sqrt R^2 + (Z_L – Z_C)^2 $

Giải chi tiết:

Mạch RLC có L cố kỉnh đổi

$U_L = IZ_L = fracUZ_LZ = fracUsqrt fracR^2 + Z_C^2Z_L^2 – 2fracZ_CZ_L + 1 = 270V Rightarrow fracR^2 + Z_C^2Z_L^2 – 2fracZ_CZ_L + frac49 = 0$

Đặt x = 1/ZL ta được (R2 + ZC2)x2 – 2ZC.x + 4/9 = 0

Với L = L1 hoặc L = L2 thì UL có thuộc giá trị phải ZL1 và ZL2 là nhì nghiệm của phương trình bậc nhị trên.

$frac1Z_L_1 = fracZ_C + sqrt frac59Z_C^2 – R^2 R^2 + Z_C^2$

$frac1Z_L_2 = fracZ_C – sqrt frac59Z_C^2 – R^2 R^2 + Z_C^2$

Mà 3ZL2 – ZL1 = 150Ω và R2 + ZC2= 20000 buộc phải tính được : $fracZ_CR = 0,7$

ULmax khi xẩy ra cộng hưởng, khi đó: $U_Lm max = fracURZ_L = fracUZ_CR = 284V$