Bộ đề thi học tập kì 2 môn trang bị lý lớp 11 năm 2020 - 2021 bao gồm 3 đề đánh giá cuối học tập kì 2 tất cả đáp án cụ thể kèm theo bảng ma trận đề thi. thông qua đó giúp thầy cô giáo dễ dàng tham khảo, ra đề thi học kì 2 cho học sinh của mình.

Đề thi thiết bị lý 11 học tập kì 2 cũng đó là tài liệu hết sức hữu ích, giúp cho những em học sinh lớp 11 ôn thi thật giỏi để đạt hiệu quả cao trong kỳ thi học tập kì 2 lớp 11 sắp đến tới. Mời quý thầy cô cùng những em học sinh tham khảo nội dung chi tiết trong nội dung bài viết dưới đây.


TRƯỜNG thpt ………..

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 LỚP 11

Năm học 2020 - 2021

MÔN: đồ Lý – Ban cơ bản

Thời gian làm bài: 45phút;

Tên nhà đềNhận biết(cấp độ 1)Thông hiểu(cấp độ 2)Vận dụngCộng
Cấp độ thấp(cấp độ 3)Cấp độ cao(cấp độ 4)
Chương IV: tự trường

1.Từ trường

Nêu được tư tưởng và các đặc điểm của con đường sức từ.

NLCB: Tái hiện kiến thức.

(1,5 điểm)

2.Phương, chiều của lực từ công dụng lên dòng điện

-Sử dụng luật lệ bàn tay trái để khẳng định chiều lực từ cùng chiều của từ bỏ trường.

NLCB: phát triển năng lực giải quyết và xử lý vấn đề, năng lực tư duy, năng lực tái hiện tại kiến thức.

(1,0 điểm)

-Vận dụng được công thức tính lực từ để làm bài tập.

NLCB: vạc triển năng lượng tư duy, năng lực tính toán.

(1,5 điểm)

3. Chạm màn hình từ. Định hình thức Am-pe.

4. Sóng ngắn từ trường của một chiếc điện có hình dạng đơn giản.

-Biết cách áp dụng công thức tính cảm ứng từ của loại điện thẳng để triển khai bài tập.

NLCB: phạt triển năng lượng tư duy, năng lực giám sát và đo lường và năng lực đổi đối chọi vị.

(1,5 điểm)

-Biết cách vận dụng công thức tính chạm màn hình từ của cái điện thẳng để gia công bài tập ở mức độ cao hơn.

NLCB: phạt triển năng lực tư duy, năng lực tính toán và năng lượng đổi solo vị.

(1,0 điểm)

5. Hệ trọng giữa hai dòng điện thẳng song song. Định nghĩa đơn vị chức năng Am-pe.

6. Lục Lo-ren-xơ.

- Nêu được điểm sáng về phương, chiều cùng độ phệ của lực Lo-ren-xơ.

NLCB: Tái hiện tại kiến thức

(1,5 điểm)

Giải yêu thích được những đại lượng trong cách làm tính lực Lo-ren-xơ.

NLCB: Tái hiện kiến thức, sử dụng ngôn từ vật lí.

(0,5 điểm)

-Sử dụng luật lệ bàn tay trái để xác định chiều lực Lo-ren-xơ.

NLCB: cách tân và phát triển năng lực giải quyết và xử lý vấn đề, năng lực tư duy, năng lượng tái hiện kiến thức.

(0,5 điểm)

7. Form dây có dòng điện để trong trường đoản cú trường.

-Viết được cách làm momen ngẫu lực từ trong những trường hợp rứa thể.

NLCB: cải tiến và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lượng tư duy, năng lực tái hiện nay kiến thức.

(1,0 điểm)

8. Sự tự hóa của những chất. Sắt từ.

9. Sóng ngắn từ trường Trái Đất.

10. Thực hành: xác định thành phần nằm ngang của từ trường Trái Đất.

Tổng

3điểm (30%)

3điểm (30%)

3điểm (30%)

1điểm (10%)

10 điểm (100%)


Đề thi kì 2 lớp 11 môn đồ vật lý năm 2021

Câu 1 (2,0 điểm) Nêu đặc điểm về phương, chiều, độ khủng của lực Lo-ren –xơ

Câu 2 (1,5 điểm) Thế làm sao là hiện tượng kỳ lạ tự cảm. Viết phương pháp tính suất điện động tự cảm.

Câu 3 (1,5 điểm)

Dùng quy tắc bàn tay trái xác định chiều của lực từ,lực Lo-ren-xơ, chiều chạm màn hình từ trong các hình vẽ sau:

Câu 4( 1 điểm) khi 1 vòng dây dẫn kín đáo chuyển động tuy vậy song với con đường sức của sóng ngắn đều, suất điện động chạm màn hình xuất hiện trong khoảng dây có mức giá trị là bao nhiêu?Tại sao?

Câu 5( 3điểm): Một ống dây năng lượng điện hình trụ chiều lâu năm 62,8cm quấn 1000 vòng dây. Từng vòng dây có S = 50 cm2 . Cường độ chiếc điện bởi 4A.

a. Khẳng định độ lớn chạm màn hình từ B trong trái tim ống dây.

b. Xác minh từ trải qua ống dây.

Từ kia suy ra độ trường đoản cú cảm của ống dây. Bên trong lòng ống dây là chân không, điện trở ống dây nhỏ.

Câu 6 (1 điểm)Hai dòng điện bao gồm cường độ I1 = 12 A; I2 = 18 A chạy trong nhì dây dẫn thẳng dài vô hạn, tuy vậy song, cách nhau a = 5 centimet trong chân không, trái hướng nhau.Tìm quỹ tích những điểm trên đó cảm ứng từ bằng 0.


Đáp án đề thi học kì 2 môn đồ gia dụng lí lớp 11

Câu

Nội dung

Điểm

1(2,0 điểm)

*Các điểm sáng về phương, chiều và độ khủng của lực Lo-ren-xơ:

-Phương: vuông góc với mặt phẳng cất vectơ gia tốc của hạt với điện và vectơ cảm ứng từ trên điêm khảo sát.

0.5

-Chiều: khẳng định theo phép tắc bàn tay trái.

0.5

-Độ lớn:

*

0.5

Giải thích:

f: lực lo-ren-xơ (N).

q: năng lượng điện (C)

v: tốc độ của hạt năng lượng điện (m/s)

B: chạm màn hình từ (T)

*
: góc hợp do vectơ tốc độ và vectơ chạm màn hình từ.

0.5

Câu 2 (1,5 điểm)

Lực từ

*
tác dụng lên các bộ phận dòng điện
*
đặt trong sóng ngắn đều, trên đó chạm màn hình từ là
*
:

-Có vị trí đặt vuông góc trên trung điểm của

*
;

-Có phương vuông góc với

*
;

-Có chiều tuân theo phép tắc bàn tay trái;

-Có độ lớn:

*

*
là góc tạo do
*
với
*

0.25

0.25

0.25

0.5

0.25

3(1,5 điểm)

Hình 1 Hình 2 Hình 3

0.5/ Hình

4(1 diểm)

Suất điện động cảm trong tầm dây bằng không.

Vì suất điện động chạm màn hình xuất hiện khi gồm sự đổi mới thiên của từ bỏ thông. Ở phía trên từ thông qua vòng dây không chuyển đổi (luôn bởi 0), yêu cầu suất năng lượng điện động cảm ứng bằng không.

0.5

0.5

5(3điểm)

a)Cảm ứng từ vào ống dây là:

*

b)Từ thông qua ống dây:

*

c) Độ từ cảm của ống dây:

*

1.0

1.0

1.0

6 (1 điểm)

Gọi N là vấn đề mà tại đó

*

Suy ra

*
,cùng phương, ngược chiều đề nghị N đề nghị nằm ngoài khoảng tầm I1, I2; và B1=B2.

*

*

N ngơi nghỉ ngoài khoảng chừng I1, I2 và bên trái I1.

Mặt khác r1 + 5 = 1,5r1 => r1 = 10 cm.

Vậy quỹ tích các điểm trên đó cảm ứng từ bằng 0 là đường thẳng song song, đồng phẳng cùng với 2 chiếc điện, ngoài khoảng 2 chiếc điện và biện pháp I1 10 cm.

Bài viết liên quan