Đề thi học kì 2 lớp 4 môn toán

      24

Top 40 Đề thi Toán lớp 4 học tập kì 2 tất cả đáp án

Với top 40 Đề thi Toán lớp 4 học kì 2 có đáp án được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Toán 4 của những trường trên toàn quốc sẽ giúp học viên có chiến lược ôn luyện từ đó được điểm cao trong những bài thi Toán lớp 4.

*

Tải xuống

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2 (cơ bản)

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số

*
bằng phân số nào dưới đây?

*
*

Câu 2: Chọn câu trả lời đúng

A. 3 tấn 25 kg = 325 kg

B. 5 km2 17 m2 = 5 000 017 m2

C. 2 phút 10 giây = 260 giây

D. 5 00 milimet = 5 m

Câu 3: Đoạn AB trên bạn dạng đồ vẽ theo tỉ lệ 1: 1 000 nhiều năm 12 cm. Độ lâu năm thật của đoạn AB là:

A. 120 cmB. 1 200 cmC. 12 000 cmD. 12 cm

Câu 4: trong các số 6 390 ; 3 929 ; 5 382 ; 7 650 số không chia hết cho 9 là

A. 6390B. 3929C. 5382D. 7650

Câu 5: gồm 5 viên bi greed color và 8 viên bi màu đỏ. Vậy phân số chỉ số bi blue color so với toàn bô viên bi là:

*
*

Câu 6: Một hình thoi gồm độ dài đường chéo cánh thứ độc nhất vô nhị là 9 dm. Độ dài đường chéo cánh thứ hai bởi độ lâu năm đường chéo cánh thứ nhất. Tính diện tích hình thoi đó?

A. 18 dm2 B. 36 dm2 C. 27 dm2 D. 54dm2

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) : search x/y biết:

*

Câu 2 (3 điểm): Một đám ruộng hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và hơn chiều rộng lớn 40 m.

a) Tính diện tích s thửa ruộng đó.

b) tín đồ ta trồng lúa bên trên thửa ruộng đó, cứ 1 m2 thu được 3 kilogam thóc. Hỏi thửa ruộng kia thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Câu 3 (2 điểm): Trung bình cộng của nhì số là 50. Số bự gấp 3 lần số bé. Kiếm tìm số bé

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C B C B C C

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

*
*

Câu 2 (3 điểm): Ta bao gồm sơ đồ gia dụng

*

Hiệu số phần cân nhau là:

3 – 1 = 2 (phần)

Chiều rộng thửa ruộng là:

40 : 2 x 1 = trăng tròn (m)

Chiều lâu năm thửa ruộng là:

40 + đôi mươi = 60 (m)

a) diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật là:

60 x trăng tròn = 1 200 (m2)

b) Số ki-lô-gam thóc thu được:

1 200 x 3 = 3 600 (kg thóc)

Đổi: 3 600 kg = 36 tạ

Đáp số: 36 tạ thóc.

Câu 3 (2 điểm): Tổng nhì số là: 50 x 2 = 100

Ta tất cả sơ đồ:

*

Tổng số phần đều bằng nhau là:

1 + 3 = 4

Số bé nhỏ là:

100 : 4 x 1 = 25

Đáp số: 25

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

*

b)Số “Bảy triệu nhị trăm bố mươi ngàn tám trăm linh năm” viết là:

A. 7230805B. 7238005C. 723805D. 7230085

c) Số thích hợp điền vào nơi chấm nhằm 11dm2 6cm2 = …cm2 là:

A. 116B. 1106C. 1160D. 1610

d)Năm 1503 thuộc thay kỉ :

A. XVB. XVIC. XIVD. XVII

Bài 2. Tính:

*

Bài 3. Điền số phù hợp vào ô trống:

*

Bài 4. bây chừ tuổi bà bầu gấp 4 lần tuổi con.Tìm tuổi của mỗi người, biết bây giờ tổng số tuổi của hai bà bầu con là 40.

Bài 5. Một hình thoi bao gồm đô lâu năm đường chéo cánh ngắn là 18cm. Độ dài đường chéo cánh dài bởi 5/3 độ lâu năm đường chéo cánh ngắn.Tính diện tích s hình thoi đó.

Bài 6.

*

Đáp án và lí giải giải

Bài 1:

a)Cb) A c)Bd) B

Bài 2.

*

Bài 3.

*

Bài 4.

Ta gồm sơ đồ gia dụng tuổi con là:

*

Tổng số phần cân nhau là: 4 + 1 = 5 (phần)

Số tuổi của mẹ là: 40 : 5 x 4 = 32 ( tuổi)

Số tuổi của nhỏ là : 40 – 32 = 18 (tuổi)

Đáp số: bé 8 tuổi; bà bầu 32 tuổi

Bài 5.

Độ lâu năm đường chéo dài là: 18 : 5/3 = 30 (cm)

Diện tích hình thoi là: 30 x 18 : 2 = 270 (cm2)

Đáp số: 270 cm2

Bài 6.

*

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát unique Học kì 2 (nâng cao)

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: gồm 3 viên bi blue color và 7 viên bi màu đỏ vậy phân số chỉ số viên bi màu xanh da trời so với tổng số viên bi là:

*
*

Câu 2: Một hình thoi có độ dài các đường chéo là 60dm và 4m. Diện tích s hình thoi là:

A. 120 dm2 B. 240 mét vuông C. 12m2 D. 24dm2Câu 3: những phân số

*
được xếp theo sản phẩm công nghệ tự từ nhỏ nhắn đến béo là:

*
*

Câu 4: phiên bản đồ sảnh vận động thành phố Đông Hà vẽ theo tỉ lệ thành phần 1: 100 000. Hỏi độ lâu năm 1cm trên phiên bản đồ này ứng cùng với độ lâu năm thật là từng nào ki-lô-mét?

A. 1km B. 100km C. 300km D. 300dm

Câu 5: Điền số phù hợp vào khu vực chấm:

8m2 9dm2 = ………..cm2

A.80900 B. 890000 C.8900 D. 800900

Câu 6: quý giá của biểu thức là:

*
*
*

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): search x:

a) 1200 : 24 - ( 17 - x) = 36

b) 9 x ( x + 5 ) = 729

Câu 2 (3 điểm ): tất cả hai rổ cam, nếu phân phối rổ trước tiên 4 trái thì sau đó số cam ở hai rổ bằng nhau, trường hợp thêm 24 quả cam vào rổ thứ nhất thì kế tiếp số cam ở rổ thứ nhất gấp 3 lần số cam sinh hoạt rổ vật dụng hai. Hỏi thuở đầu mỗi rổ tất cả bao nhiêu quả cam?

Câu 3 (2 điểm): Tìm toàn bộ các số bao gồm 3 chữ số thế nào cho nếu đem mỗi số cộng với 543 thì được số tất cả 3 chữ số giống nhau?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A A C A A B

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

a.1200: 24 - ( 17 - x) = 36

50 - ( 17- x) = 36

17 - x = 50 - 36

17 - x = 14

x = 17 - 14

x = 3

b. 9 × ( x + 5) = 729

x + 5 = 729 : 9

x + 5 = 81

x = 81 - 5

x = 76

Câu 2 (3 điểm):

Nếu thêm 4 trái cam vào rổ thứ nhất thì 2 rổ bởi nhau.

Suy ra rổ sản phẩm công nghệ hai nhiều hơn thế rổ trước tiên 4 quả.

Nếu thêm 24 trái vào rổ thứ nhất thì số cam rổ đầu tiên gấp 3 lần số cam rổ trang bị hai.

Ta bao gồm sơ đồ:

Nhìn vào sơ thiết bị ta thấy:

Số cam sống rổ đầu tiên là:

20 : 2 - 4 = 6 ( quả)

Số cam rổ vật dụng hai là:

6 + 4 = 10 ( quả)

Đáp số: 6 quả ,10 quả

*

Câu 3 (2 điểm) :

Các số tất cả 3 chữ số tương đương nhau là:

111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999.

Các số: 111; 222; 333; 444; 555 bị nockout

Vì số: 555 - 543 thời hạn làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: vào các phân số sau :

*

a) Phân số nào là phân số tối giản ?

*

b) Phân số nào nhỏ rộng các phân số còn lại?

*

Câu 2: Số vừa phân chia hết mang lại 2, vừa chia hết mang đến 5 có tận cùng là:

A. 0 B. 1 C. 2D.5

Câu 3: trong những số 32743; 41561; 54567, 12346 số chia hết mang lại 3 là:

A. 32743 B. 41561 C. 54567D.12346

Câu 4: Một hình chữ nhật có diện tích

*
, chiều nhiều năm
*
m. Chiều rộng hình chữ nhật là:

*
*

Câu 5: quý hiếm của biểu thức

*
là:

*
*

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính:

*

Câu 2 (3 điểm): Lớp 4A có 45 em, cuối năm học được xếp 3 loại:

*
số em của lớp đạt nhiều loại Giỏi,
*
số em của lớp đạt các loại Khá, còn sót lại là các loại trung bình. Hỏi lớp tất cả bao nhiêu em xếp loại trung bình?

Câu 3 2 điểm): Tính

*

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D D A C B A

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1:

*
*

Câu 2 :

Phân số chỉ số em xếp loại tốt và tương đối là

*

Phân số chỉ số em xếp các loại trung bình là

*

Số em xếp loại trung bình là

*

Đáp số: 12 em

Câu 3:

*
*

*

Phòng giáo dục và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát unique Giữa học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

*

Bài 2. Tính :

*

Bài 3. Khoanh vào chữ số để trước câu vấn đáp đúng :

*

Bài 4. cho hình bình hành có chu vi đều nhau (cùng bởi 12 cm) một hình bao gồm số đo một cạnh là 3 cm, một hình bao gồm số đo một cạnh là 4 cm. Em hãy vẽ cùng ghi thương hiệu hình thoi vào một trong nhì hình đó.

Bài 5. một tấm kính hình chữ nhật có chu vi là 3 m, chiều rộng lớn 3 dm. Tính diện tích s tấm kính kia ra dm vuông ?

Bài 6. Thửa ruộng nhà ông Hùng rộng lớn 1500m2. Buổi sáng ông Hùng cày được 2/5 diện tích thửa ruộng. Buổi chiều ông Hùng cày tiếp và còn sót lại 1/10 diện tích s thửa ruộng. Hỏi chiều tối ông Hùng cày được bao nhiêu mét vuông thửa ruộng đó ?

Đáp án và giải đáp giải

Bài 1:

a) Sb) S c) Đ d) S

Bài 2.

*

Bài 3.

a) B b) C c) Bd) C

Bài 4.

*

Bài 5.

Đổi : 3 m = 30 dm

Nửa chu vi tấm kính sẽ là : 30 : 2 = 15 (dm)

Chiều nhiều năm tấm kính chính là : ( 15 + 3 ) : 2 = 9 (dm)

Chiều rộng tấm kính chính là : 9 – 3 = 6 (dm)

Diện tích tấm kính sẽ là : 9 x 6 = 54 (dm2)

Đáp số : 54 dm2

Bài 6.

Số m2 buổi sáng ông Hùng cày được là : 1500 x 2/5 = 600 (m2)

Số mét vuông còn lại không cày là : 1500 x 1/10 = 150 9m2)

Số m2 buổi chiều ông Hùng cày được là : 1500 – (600 + 150 ) = 750 (m2)

Đáp số : 750 m2

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2 (nâng cao)

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Hình bình hành gồm độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34dm. Hỏi diện tích hình bình hành là bao nhiêu?

A.126dm2 B. 136dm2 C. 146dm2 D. 156dm2

Câu 2: Số phù hợp để điền vào địa điểm chấm của 32dm2 49dm2 =….dm2

A.49 dm2B. 71 dm2C. 81dm2 D. 3249dm2

Câu 3: trong các phân số tiếp sau đây phân số bằng

*
là:

*
*

Câu 4: Quy đồng mẫu số những phân số

*
ta được những phân số là:

*
*

Câu 5: Phân số điền vào chỗ chấm của

*
là:

*
*

Câu 6: kiếm tìm m và n làm sao để cho

*
, m với n theo lần lượt là:

A.2,3B. 3,2C. 2,2D. 3,3

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): search x và u:

*

Câu 2 (2 điểm): không quy đồng, hãy so sánh hai phân số

*

Câu 3 (3 điểm): Lần trước tiên bà An bán tốt

*
bao đường. Lần thiết bị hai bán được bằng
*
lần lắp thêm nhất. Sau hai lần bán bao đường còn sót lại 12kg. Hỏi ban đầu bao đường tất cả bao nhiêu kilogam ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B D B B D A

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):