Đề thi học kì 2 môn vật lý 8

      12

Đề thi thứ lý lớp 8 học kì hai năm 2021 - 2022 mang về cho các bạn 5 đề kiểm tra tất cả đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi. Qua đó giúp chúng ta có thêm nhiều lưu ý tham khảo, củng cố kiến thức và kỹ năng làm quen với cấu tạo đề thi.


Bộ đề thi đồ vật lý lớp 8 học kì hai năm 2021 - 2022

Đề thi học kì 2 vật dụng lí 8 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi học tập kì 2 môn đồ dùng lý 8 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi học tập kì 2 vật lí 8 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề thi học kì 2 thứ lý 8

Mức độ

Tên

chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TN KQ

TL

TN KQ

TL

TN KQ

TL

TN KQ

TL

Cơ năng

số câu

số điểm

%

-Nhận biết CT tính công suất.

-Nêu được ý nghĩa sâu sắc số ghi năng suất trên các dụng vắt điện.

Biết được đụng năng càng mập khi nào

Vận dụng những công thức tính công với công suất để triển khai các bài bác tập

2

1

0,5đ

1

0,5đ

1

1,5đ

1

0,5đ

6

4đ -40%

Cấu chế tạo phân tử của các chất

số câu

số điểm

%

Các nguyên tử ,phân tử chuyển động không ngừng.

Giải phù hợp được 1 số hiện tượng xẩy ra do phân tử , nguyên tử bao gồm khoang cách và vận động không ngừng.

1

0,5đ

1

2

1,5đ- 15%

Nhiệt năng.

Phương trình

thăng bằng nhiệt

số câu

số điểm

%

Nêu được có mang nhiệt lượng.

Hiểu được 3 phương pháp truyền sức nóng và kiếm được VD.

Vận dụng PTCB nhiệt để triển khai bài tập

2

2

1

2,5đ

5

4,5đ

45%

TS câu

TS điểm

Tỉ lệ %

5

20%

3

1,5đ

15%

5

6,5đ

60%

13

10đ

100%


Đề thi học kì 2 đồ gia dụng lí 8

Câu 1: Nhiệt lượng của thiết bị là

A. Tổng đụng năng các phân tử cấu tọa cần vật

B. Phần nhiệt năng cơ mà vật nhấn thêm được tuyệt mất tiết kiệm hơn trong quá trình truyền nhiệt.

C. Trọng lượng của vật.

D . Nhiệt độ của vật.

Câu 2: Đổ 150cm3 rượu vào 100cm3 vn thu được lếu hợp có thể tích

A. Nhỏ hơn 250cm3

B. Không xác minh được..

C. Lớn hơn 250cm3

D. 250cm3

Câu 3: Một tín đồ đi xe đồ vật trên phần đường S =10km , lực cản vừa phải là 35N .Công của lực kéo hộp động cơ trên đoạn đường đó là

A. A =350000J

B. A =3500J

C. A =350J D.

A =35000J

Câu 4: Dùng phải cẩu nâng thùng hàng trọng lượng 2500N lên cao 12m . Công tiến hành trong trường phù hợp này là

A. A = 300kJ

B. A = 30kJ

C. A = 3000kJ

D. A = 3kJ

Câu 5: trên một rượu cồn cơ có ghi 1500W. Con số đó chỉ:

A. Trọng lượng của động cơ là 1500 Kg.

B. Công mà bộ động cơ sinh ra vào 1h là 1500J.

C. Công mà động cơ sinh ra vào 1s là 1500J.

D. Trọng lượng của đông cơ là 1500W.

Câu 6: Đối lưu là sự truyền nhiệt xảy ra chủ yếu đuối ở hóa học nào?

A. Chỉ ở hóa học rắn

B. Chỉ ở hóa học khí

C. Chỉ ở hóa học lỏng

D. Chất khí và hóa học lỏng

Câu 7: công thức nào sau đây là công thức tính công suất?

A. Phường = A.t.

B. A = P.t.

*


*

Câu 8: nhỏ một giọt nước ấm vào một cốc đựng nước đã sôi thì sức nóng năng của giọt nước cùng của nước vào cốc chuyển đổi như thế nào?

A. Sức nóng năng của giọt nước tăng, của nước trong ly giảm.

B. Sức nóng năng của giọt nước giảm, của nước trong ly tăng.

C. Sức nóng năng của giọt nước và của nước trong cốc các tăng.

D. Nhiệt năng của giọt nước và của nước trong cốc rất nhiều giảm.

Câu 9: Động năng của vật dụng càng phệ khi

A. đồ vật ở vị trí càng cao so với đồ gia dụng mốc.

C. Không phụ thuộc vào và các yếu tố trên.

B. Vận tốc của thứ càng lớn.

D. ánh sáng của thứ càng cao.

Câu 10: trong số cách sắp xếp vật liệu dẫn sức nóng từ xuất sắc đến kém sau đây, phương pháp nào đúng?

A. Đồng; không khí; nước

B. Đồng; nước; ko khí

C. Nước, đồng không khí

D. Ko khí; đồng; nước

Câu 11: (1,5 ) Tính hiệu suất của búa máy nhằm nâng đồ gia dụng có trọng lượng 20 tấn lên rất cao 120cm trong thời hạn 3s ?

Câu 12: (1,0 đ) phân tích và lý giải tại làm thế nào để cho muối vào nước thấy nước bao gồm vị mặn?

Câu 13: (2,5 đ) Một học sinh thả 300g chì sống 100 độ C vào 250g nước ở 58.5 độ C làm cho nước lạnh tới 60 độ C

a) Hỏi ánh sáng của chì ngay lúc có cân đối nhiệt?

b) Tính nhiệt số lượng nước thu vào biết nhiệt độ dung riêng rẽ của nước là 4200J/kg.K.

c) Tính nhiệt độ dung riêng biệt của chì.

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn đồ lí 8

Phần đáp án câu trắc nghiệm:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

A

A

B

C

D

C

A

B

B

Phần lời giải câu từ bỏ luận:

Câu hỏi (1,5 ) Tính năng suất của búa máy nhằm nâng đồ gia dụng có trọng lượng 20 tấn lên rất cao 120cm trong thời gian 3s ?


Gợi ý làm bài:

Trọng lượng của vật dụng : p. = 10.20.1000 = 200000 N (0,5đ)

Công mà tín đồ đó xuất hiện là: A = P.h = 200000 . 1,2 = 240 000J (0,5đ)

Công suất mà tín đồ đó thực hiện: p. = A /t = 240000: 3 = 80 000W (0,5đ)

................

Đề thi học kì 2 môn đồ lý 8 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Ma trận đề thi học kì 2 thiết bị lý 8

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

Cộng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1.Định luật về công

1. Nêu được định luật về công: không một máy cơ solo giản nào mang đến ta lợi về công. Được lợi từng nào lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.

.

Số câu

1

0

1

1

Số điểm

Tỉ lệ %

0,5

5%

0

0%

0,5

5%

0,5

5%

2. Công suất

1.Nêu được khái niệm công suất. Viết được công thức tính công suất.

2. Biết được đơn vị và các đại lượng vào công thức tính công suất.

1.Dựa vào công thức tính công suất tính được các đại lượng còn lại.

1.Tính được công suất trải qua tính công.

Số câu

1

1

1

1

2

3

Số điểm

Tỉ lệ %

1

10%

0,5

5%

2

20%

0,5

5%

3

3%

3,5

35%

3. Cơ năng.

1.Biết được lúc nào vật có thế năng, động năng.

Hiểu được các dạng năng lượng mà vật có được.

Số câu

1

0

1

0

2

0

2

Số điểm

Tỉ lệ %

0,5

5%

0

0,5

5%

0

1

10%

0

0

1

10%

4.Tính chất của các nguyên tử, phân tử

1.Biết các chất được cấu tạo từ những hạt riêng biệt biệt gọi là phân tử, nguyên tử. Giữa chúng có khoảng cách. Các phân tử, nguyên tử có khoảng cách

1.Hiểu được sự chuyển động của phân tử, nguyên tử có tương quan đến nhiệt độ

.

Số câu

2

1

3

3

Số điểm

Tỉ lệ%

1

10%

0,5

5%

1,5

15%

1,5

15%

5.Các hình thức truyền nhiệt

1.Nêu đươc thế nào là nhiệt lượng, đối kháng vị nhiệt lượng.

2.Nhận biết được các hình thức truyền nhiệt.

3.Hiểu được các cách làm biến đổi nhiệt năng và đến được ví dụ

1.Vận dụng giải thích được một số hiện tượng thực tế

Số câu

2

1

1

1

3

2

5

Số điểm

Tỉ lệ %

1

10%

0,5

5%

1

10%

1

10%

1,5

15%

2

10%

3,5

35%

Tổng số câu

6

1

4

1

1

1

14

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

3

30%

1

10%

2

20%

1

10%

2

20%

1

10%

10

100%


Đề thi học tập kì 2 môn vật dụng lí 8

I.TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Trong các vật sau đây vật nào gồm thế năng:

A. Trái bóng bay trên cao.

C. Hòn bi lăn trên mặt sàn.

B. Con chim đậu trên nền nhà.

D. Quả ước nằm cùng bề mặt đất. .

Câu 2. Khi ánh sáng của đồ gia dụng tăng thì các nguyên tử, phân tử kết cấu nên vật:

A. Hoạt động không ngừng.

B. Chuyển động nhanh lên.

C. Chuyển động chậm lại.

D. Vận động theo một phía nhất định

Câu 3. Đơn vị nào tiếp sau đây không phải của nhiệt lượng là gì?

A.Nm

B.kJ

C. J

D. Pa

Câu 4. trong những sự truyền tải nhiệt dưới đây, sự truyền tải nhiệt nào không phải bức xạ nhiệt?

A. Sự tải nhiệt từ khía cạnh trời mang đến Trái Đất.

B. Sự tải nhiệt từ bếp lò tới fan đứng gần nhà bếp lò.

C. Sự truyền nhiệt từ trên đầu bị nung lạnh sang đầu không trở nên nung nóng của một thanh đồng.

D. Sự chuyển nhiệt từ dây tóc bóng đèn điện sẽ sáng ra không gian gian phía bên trong bóng đèn.

Câu 5. Một sản phẩm cày vận động trong 3 phút vật dụng đã tiến hành được một công là 9414J. Công suất của dòng sản phẩm cày là:

A. 325W

B. 523W

C. 54,2W

D. 52,3W.

Câu 6. đặc điểm nào tiếp sau đây không đề xuất của nguyên tử, phân tử?

A. Giữa chúng có tầm khoảng cách.

B. Hoạt động hỗn độn ko ngừng.

C. Vận động càng cấp tốc khi ánh nắng mặt trời càng thấp.

D. Chuyển động càng cấp tốc khi ánh sáng càng cao.

Câu 7. Dùng ròng rọc động thì:

A. Cụ đổi chiều của lực tác dụng.

B. được lợi 2 lần về lực và thiệt 2 lần về đượng đi.

C. Chỉ được lợi về đường đi.

D. được lợi về lực và đường đi.

Câu 8. Vật không có động năng là:

A. Hòn bi nằm yên ổn trên sàn nhà

B. Máy bay đang bay

C. Hòn bi lăn trên sàn nhà.

D. Xe hơi đang chạy trên đường.

Câu 9. Lúc các phân tử, nguyên tử cấu tạo phải vật chuyển động càng nhanh thì đại lượng nào sau đây không đổi?

A. Nhiệt độ

B. B.Khối lượng

C.Thể tích

D.Nhiệt năng

Câu 10. Một vật hấp thụ nhiệt tốt hơn khi có bề mặt:

A. Sần sùi và màu sẫm

B. Nhẵn và màu sẫm

C. Sần sùi và sáng màu

D. Láng và sẫm màu

II. TỰ LUẬN ( 5 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Nhiệt lượng là gì? Nêu đối kháng vị và kí hiệu của nhiệt lượng?

Câu 2. ( 1 điểm) Nêu hai cách làm đổi khác nhiệt năng và mang đến ví dụ minh hoạ cho từng cách?

Câu 3.(1 điểm) Tại sao nồi, xoong thường làm bằng kim loại, còn bát đĩa thường làm bằng sứ?

Câu 4. (2 điểm) Một nhỏ ngựa kéo một cái xe pháo với lực kéo không đổi 150N và đi được 120m trong 3 phút.

a)Tính công của lực kéo của con ngựa?

b)Tính công suất của ngựa? đến biết ý nghĩa số công suất của ngựa?

Đáp án đề thi học kì 2 môn đồ dùng lí 8


I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Mỗi câu vấn đáp đúng 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

B

D

C

D

C

B

A

C

A

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

1

(1đ)

Nhiệt lượng là phần nhiệt năng vật nhận thêm tuyệt mất bớt đi vào quá trình truyền nhiệt

Nhiệt lượng kí hiệu là : Q

Đơn vị là Jun( J) hoặc kiloJun( k J)

0,5đ

0,5đ

2

(1đ)

Cách 1: Thực hiện công.

Vd: đúng.

Cách 2: Truyền nhiệt

vd

0,5

0,5

3(1đ)

Giải thích: Nồi, xoong dùng làm nấu chín thức ăn. Có tác dụng nồi xoong bằng kim loại vì kim loại dẫn nhiệt giỏi làm mang đến thức ăn uống nhanh chín.

Bát đĩa dùng làm đựng thức ăn, ước ao cho thức nạp năng lượng lâu bị nguội thì chén bát đĩa làm bằng sứ là tốt nhất vì sứ là chất dẫn nhiệt kém.