Khảo sát cl đầu năm

      1

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán - có đáp án

A. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6B. Đáp án đề thi khảo sát quality đầu năm môn Toán lớp 6

Đề thi khảo sát quality đầu năm Toán lớp 6 năm học tập 2021 - 2022 được hackxuvip.com biên soạn bao gồm các dạng bài xích tập cùng đáp án chi tiết được thành lập theo giữa trung tâm chương trình học tập môn Toán lớp 5 giúp học viên ôn tập, củng cố kiến thức đã được học trong chương trình Toán đái học. Đây là nền tảng vững chắc và kiên cố giúp các bạn học sinh chũm chắc kỹ năng và kiến thức Toán lớp 5 để sẵn sàng nền tảng loài kiến thức vững chắc bước vào năm học lớp 6. Mời các bạn cùng tìm hiểu thêm chi tiết.

MỚI NHẤT:


A. Đề thi khảo sát unique đầu năm môn Toán lớp 6

I. Phần trắc nghiệm (2,0 điểm)

Câu 1: Tính cấp tốc 8 x 34 x 125 được hiệu quả là:

A. 3400

B. 340

C. 34000

D. 340000

Câu 2: Một fan đi xe trang bị với tốc độ 40 km/giờ. Hỏi sau 2 tiếng đồng hồ rưỡi, tín đồ đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét đường?

A. 110km

B. 100km

C. 90km

D. 80km

Câu 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 15cm, chiều rộng 1dm và độ cao 13cm là:

A. 1950cm3

B. 195dm3

C. 1950dm3

D. 195dm2

Câu 4: Diện tích hình bình hành bằng:

A. Tích cạnh lòng nhân cùng với chiều cao

B. Tích độ dài các cạnh của hình bình hành

C. Tích độ lâu năm một cạnh nhân với độ cao chia 2

D. Tích cạnh đáy nhân với chiều cao rồi nhân 2

II. Phần từ bỏ luận (8,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm): Đặt tính rồi tính:

a) 22,47 + 56,34

b) 15,64 x 8

c) 16 giờ 17 phút – 9 giờ 52 phút

d) 2,4 : 1,6

Câu 2 (2,0 điểm): search X, biết:

a) X – 638 = 11,52

b) X + 3,64 = 15,3

b) X x 2 = 12,8

c) X : 4,5 = 2,67

Câu 3 (2,0 điểm): Một ô tô thứ nhất đi từ tỉnh A tới tỉnh B biện pháp nhau 300km với tốc độ 60km/h. Cùng lúc đó một xe hơi thứ hai đi từ thức giấc B đến tỉnh A với tốc độ bằng 3/2 gia tốc của ô sản phẩm nhất. Hỏi:


a) Sau bao lâu nhì xe gặp nhau?

b) Vị trí chạm mặt nhau bí quyết tỉnh A bao nhiêu ki-lô-mét?

Câu 4 (1,5 điểm): Một sàn nhà hình chữ nhật bao gồm chiều rộng 10m, chiều dài bởi 5/4 chiều rộng. Tín đồ ta dùng những viên gạch hình vuông vắn có cạnh bằng 5dm nhằm lát mặt sàn nhà đó, giá mỗi viên gạch men là 12000 đồng (diện tích phần mạch vữa không đáng kể). Hỏi nhằm lát sàn nhà thì hết từng nào tiền cài đặt gạch?

Câu 5 (0,5 điểm): Tính tổng A = 3 + 6 + 9 + 12 + …. + 2019 + 2022

B. Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: C

Câu 2: B

Câu 3: A

Câu 4: A

II. Phần từ luận

Câu 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính.

a) 22,47 + 56,34 = 78,81

b) 15,64 x 8 = 125,12

c) 16 giờ 17 phút – 9 giờ 52 phút = 6 tiếng 25 phút

d) 2,4 : 1,6 = 1,5

Câu 2:

a) X – 638 = 11,52

X = 11,52 + 638

X = 649,52

b) X + 3,64 = 15,3

X = 15,3 - 3,64

X = 11,66

b) X x 2 = 12,8

X = 12,8 : 2

X = 6,4

c) X : 4,5 = 2,67

X = 2,67 x 4,5

X = 12,015

Câu 3:

a) vận tốc ô tô trang bị hai đi là:

60 : 2 x 3 = 90 (km/h)

Tổng gia tốc của nhì xe là:

60 + 90 = 150 (km/h)

Hai xe gặp mặt nhau sau:

300 : 150 = 2 (giờ)

b) Vị trí chạm mặt nhau phương pháp điểm A số ki-lô-mét là:

60 x 2 = 120 (km)

Đáp số: a) 2 giờ

b) 120km

Câu 4:

Chiều nhiều năm của nền nhà hình chữ nhật là:

10 : 4 x 5 = 12,5 (m)

Diện tích của mặt sàn nhà hình chữ nhật là:

12,5 x 10 = 125 (m2)

Diện tích một viên gạch hình vuông vắn là:

5 x 5 = 25 (dm2) = 0,25m2

Số viên gạch dùng làm lắp hết mặt sàn nhà là:

125 : 0,25 = 500 (viên)

Số tiền cài gạch là:


12000 x 500 = 6.000.000 (đồng)

Đáp số: 6.000.000 đồng

Câu 5:

A = 3 + 6 + 9 + 12 + …. + 2019 + 2022

Nhận xét: những số hạng phương pháp nhau 3 đơn vị.

Số số hạng của tổng là:

(2022 – 3) : 3 + 1 = 674 (số)

Tổng của A là:

(2022 + 3) x 674 : 2 = 682425

Đáp số: 682425

-----

Ngoài đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 trên, các bạn học sinh tất cả thể tìm hiểu thêm các tài liệu hay về môn Toán lớp 6 như Giải Toán lớp 6, rèn luyện Toán lớp 6, ... Của 3 cuốn sách Cánh Diều, Chân trời sáng chế và Kết nối học thức với cuộc sống.

----

Trên phía trên hackxuvip.com đã giới thiệu Đề thi khảo sát unique đầu năm môn Toán lớp 6 năm 2022. Mời các bạn học sinh đọc thêm các tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 6 hoặc như là Giải Toán lớp 6, đề thi học tập kì 1, đề thi học tập kì 2, ....được update liên tục bên trên hackxuvip.com.