Đề thi môn sinh lớp 9 học kì 1

      14

Đề thi học kì 1 Sinh học 9 năm 2021 - 2022 tất cả 4 đề kiểm tra quality cuối kì 1 gồm đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi.


Đề thi Sinh học tập lớp 9 học tập kì một năm 2021


Ma trận đề thi học tập kì 1 Sinh học 9

Chủ đề

Biết

Hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Chương I- những thí nghiệm của Menden

ý nghĩa qui khí cụ PLĐL

Trình bày được phép lai phân tích

Làm được bài tập về lai phân tích

Làm đc bài tập về lai 1 cặp tính trạng

2

0.8

1

0.4

1

0.4

1

1

4

1.6

1

1

Chương II – NST

Nêu

cặp NST tương đồng

và tình tiết NST

trong chu kì tế bào.

cơ chế khẳng định giới tính

Cấu trúc điển hình nổi bật của NST

Vận dụng vào làm BT khẳng định số NST trong quá trinh nguyên phân,

giảm phân

2

0.8

2

0.8

1

1

2

0.8

6

2.4

1

1

Chương III – ADN với Gen

Nêu công dụng của ARN

Theo NTBS

cơ chế trường đoản cú sao ra mắt theo những nguyên tắc

Vận dụng tính số phân tử sau nhân đôi

1

0.4

1

2

2

0.8

2

0.8

5

2

1

2

Tổng

5

2

1

2

5

2

1

1

3

1.2

1

1

2

0.8

15

6

3

4

20

20

20

10

12

10

8

0

60

40


Đề thi học tập kì 1 lớp 9 môn Sinh

Phần I. Trắc nghiệm rõ ràng (6.0 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1. bạn ta áp dụng phép lai so với nhằm:

a.Để minh bạch thể đồng phù hợp với thể dị hợpb.Để nâng cao hiệu trái laic.Để kiếm tìm ra các cá thể đồng vừa lòng trội d. Để tra cứu ra các cá thể đồng vừa lòng lặn

Câu 2. Ở chó, lông ngắn trội trọn vẹn so với lông dài.

P : Lông ngắn thuần chủng x Lông dài, tác dụng ở F1 ra làm sao trong những trường thích hợp sau đây?

a.1 lông ngắn : 1 lông nhiều năm b.Toàn lông dài c. Toàn lông ngắnd. 3 lông ngắn : 1 lông dài

Câu 3. Sự từ nhân đôi của NST diễn ra ở kì như thế nào của chu kì tế bào?

a. Kì saub.Kì đầu c.Kì giữad. Kì trung gian

Câu 4. Ruồi giấm gồm 2n =8. Một tế bào của ruồi giấm sẽ ở kì sau của giảm phân II. Tế bào đó gồm bao nhiêu NST đơn trong các trường phù hợp sau:

a.8b.16 c.2 d.4

Câu 5. một số loại ARN nào có tác dụng vận chuyển axítamin:

a. M ARNb. T ARNc. RARNd. Nuclêô

Câu 6. Khi đến cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thì thu được:

a.Toàn quả đỏ b.Toàn quả vàng c.Tỉ lệ 1 quả đỏ: 1 quả kim cương d. Tỉ lệ 3 quả đỏ : 1 trái vàng

Câu 7. Quy trình nguyên phân xẩy ra ở tế bào làm sao của khung người :

a. Tế bào tạo nên b. Tế bào sinh dưỡngc. Tế bào trứng d. Tế bào tinh trùng


Câu 8. Con trẻ đồng sinh là:

a. Các đứa trẻ cùng được sinh ra ở 1 lần sinhb. Gần như đứa trẻ được hình thành cùng trứngc. đầy đủ đứa trẻ được sinh ra khác trứngd.Những đứa trẻ có cùng một thứ hạng gen

Câu 9. Prôtêin thực hiện được tác dụng của mình đa số ở phần đông bậc cấu tạo nào dưới đây ?

a. Kết cấu bậc 2 cùng bậc 3 b.Cấu trúc bậc 1c.Cấu trúc bậc 1và bậc 2 d. Cấu tạo bậc 3 cùng bậc 4

Câu 10. Một số loại ARN nào dưới đây có công dụng truyền đạt tin tức di truyền.

a.ARN thông tin b ARN vận chuyểnc.ARN Ribôxôm d. Riboxom

Câu 11. Ở cà chua , tính trạng quả đỏ (A) trội hoàn toàn so với quả quà (a) . Khi lai đối chiếu thu được toàn quả đỏ . Khung hình mang loại hình trội sẽ có kiểu gen :

a.AA (quả đỏ ) b.Aa (quả đỏ ) c.aa ( quả vàng ) d.Cả AA với Aa

Câu 12. Một kỹ năng của NST đóng vai trò rất đặc biệt trong sự dt là :

a. Chuyển đổi hình dạng b. Tự nhân đôic.Trao đổi chất d. Co giạng trong phân bào

Câu 13.Ở con ruồi giấm 2n =8. Một tế bào ruồi giấm đã ở kì sau của nguyên phân ,Số NST vào tế bào đó bởi bao nhiêu trong số trường đúng theo sau :a. 16b. 4 c. 8 d. 32

Câu 14. Theo NTBS thì về mặt số lượng đơn phân thì trường đúng theo nào sau đó là đúng

a A + X + G = T + A + X b.A+T = G + X c. A=T , G = X d.A+ X= G + X

Câu 15. Mét ren cã sè l­îng Nucleotit lµ 6800. Sè chu kú xo¾n cña ren theo m« h×nh Watson-Cric lµ

A.3400B .340 C. 34 D. 3.4

Phần II. Từ bỏ luận (4.0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm): Một đoạn mARN sau:

Mạch mARN -A- U -A -X- A -X -U- G-

Hãy khẳng định trình từ bỏ nucleotit bên trên đoạn ADN ra đời mạch mARN bên trên ?

Câu 2(1,0 điểm): kết cấu điển hình của NST được thể hiện rõ ràng nhất ở kì như thế nào của quá trình phân bào? mô tả cấu tạo đó.


Câu 4 (1,0 điểm): mái ấm gia đình ông An muốn có bầy chó con 100% là chó lông ngắn. Ông bắt buộc đem lai cặp phụ huynh như ráng nào nhằm có kết quả trên? hiểu được ở chó, tính trạng lông ngắn trội hoàn toàn so với tính trạng lông dài.

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 9 môn Sinh

Phần I. Trắc nghiệm khả quan (6.0 điểm)

Mỗi ý đúng được 0,4đ

Câu123456789101112131415
Đáp ánACĐABABADADBÂCB

Phần II. Từ luận (4.0 điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

1

1

1

2

- cấu trúc điển hình của NST được thể hiện rõ ràng nhất ở kì thân của quy trình phân bào

Cấu trúc của NST :

- mỗi NST làm việc kỳ giữa gồm 2 cromatit giống hệt nhau lắp với nhau ở trung ương động phân chia nó thành nhì cánh.