Đề thi toán lớp 3 giữa học kì 2

      1

Bộ đề chất vấn giữa học tập kì 2 môn Toán lớp 3

Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2021 – 2022 Đề số 1Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2021 – 2022 Đề số 2Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học tập 2021 – 2022 Đề số 3

Bộ đề thi thân học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2022 là tài liệu được hackxuvip.com biên soạn bao gồm 5 đề thi nhỏ giúp các em học viên ôn luyện, củng chũm kiến thức các dạng bài tập hay sẵn sàng cho bài bác thi thân học kì 2 xuất sắc nhất. Sau đây mời những em cùng xem thêm và cài đặt về nhằm ôn tập thi thân kì lớp 3 đạt kết quả cao.


Nghiêm cấm mọi hiệ tượng sao chép nhằm mục tiêu mục đích thương mại

Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2021 – 2022 Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số “Hai nghìn một trăm linh năm” được viết là:

A. 215

B. 2105

C. 2015

D. 2150

Câu 2: Số 3845 được viết thành tổng là:

A. 3845 = 3000 + 800 + 40 + 5

B. 3845 = 300 + 8000 + 40 + 5

C. 3845 = 3 + 8 + 4 + 5

D. 3845 = 3000 + 8000 + 40 + 5

Câu 3: trong các số 2414, 2602, 2960, 2089 số nhỏ nhắn nhất là:

A. 2960

B. 2089

C. 2414

D. 2602

Câu 4: trong số tháng bên dưới đây, mon nào gồm 30 ngày?

A. Tháng 2

B. Tháng 3

C. Mon 4

D. Mon 5

Câu 5: Một hình tròn trụ có nửa đường kính bằng 6cm thì 2 lần bán kính của hình trụ đó bằng

A. 6cm

B. 12cm

C. 3cm

D. 10cm

Câu 6: Số la mã XIV được viết là:

A. 17

B. 16

C. 15

D. 14

II. Phần trường đoản cú luận (7 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

2748 + 2849

7287 – 5823

1748 x 5

8173 : 5

Bài 2 (2 điểm): Tìm

*
, biết:


a)

*
– 1492 = 173 x 4

b)

*
+ 1338 : 2 = 9728

Bài 3 (2 điểm): Đoàn xe xe hơi chở gạo, 4 xe pháo đầu từng xe chở 1054kg gạo, 2 xe đi sau từng xe chở 1592kg gạo. Hỏi đoàn xe chở được tổng số bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 4 (1 điểm): Tính quý hiếm của biểu thức: 1839 : 3 x 5

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học tập 2021 – 2022 Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: Số lớn nhất có tư chữ số là:

A. 9990

B. 9999

C. 9998

D. 9997

Câu 2: Số 4820 được đọc là:

A. Tứ tám nhị mươi

B. Tứ nghìn tám nhị mươi

C. Tư tám trăm hai mươi

D. Bốn nghìn tám trăm nhị mươi

Câu 3: Số tương thích để điền vào chỗ chấm 6m 16cm = … cm là:

A. 661

B. 6160

C. 6016

D. 616

Câu 4: 1 loại bút có mức giá 500 đồng. 6 cái cây bút như vậy có giá tiền là:

A. 1000 đồng

B. 2000 đồng

C. 3000 đồng

D. 4000 đồng

Câu 5: Chu vi hình vuông có độ dài cạnh 15cm là:

A. 60cm

B. 42cm

C. 30cm

D. 50cm

Câu 6: Ngày 15 tháng 3 là trang bị ba. Vậy ngày 22 mon 3 là thứ:

A. Thứ ba

B. Thiết bị tư

C. Máy năm

D. đồ vật sáu

II. Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

6721 – 4922

3124 x 2

1939 + 6362

9020 : 5

Bài 2 (1 điểm): Tìm

*
, biết:

a)

*
– 1949 = 4892

b)

*
: 4 = 2083

Bài 3 (1 điểm): vào một năm, nói tên:


a) đều tháng bao gồm 30 ngày?

b) gần như tháng tất cả 31 ngày?

Bài 4 (2 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 36m cùng chiều rộng kém chiều nhiều năm 8m. Hỏi mảnh đất hình chữ nhật đó bao gồm chu vi bởi bao nhiêu mét?

Bài 5 (1 điểm): Điền số tương thích vào ô trống, biết rằng tổng của cha ô ngay tức khắc nhau bằng 150:

100

32

18

Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2021 – 2022 Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: Số bao gồm 4 trăm, 3 nghìn, 2 đơn vị và 5 chục được viết là:

A. 3425

B. 4253

C. 4325

D. 3452

Câu 2: Số thích hợp để điền vào địa điểm chấm 3719 = 3000 + 700 + … + 9 là:

A. 10

B. 100

C. 1000

D. 1

Câu 3: trong những số 2849, 5928, 8193, 7718 số lớn nhất là:

A. 8193

B. 5928

C. 7718

D. 2849

Câu 4: vào hình bên dưới đây, trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm:

A. Điểm M

B. Điểm N

C. Điểm P

D. Điểm Q

Câu 5: Đồng hồ sau đây chỉ:

A. 15 tiếng 7 phút

B. 3h 7 phút

C. 15 tiếng 35 phút

D. 4 giờ 35 phút

Câu 6: tháng 8 những năm có:

A. 30 ngày

B. 31 ngày

C. 28 ngày

D. 29 ngày

Câu 7: tải một quả táo apple hết 1200 đồng. 3 trái táo có giá tiền là:

A. 3000 đồng

B. 3600 đồng

C. 4200 đồng

D. 4500 đồng

Câu 8: Hình tròn sau đây có các bán kính là:


A. OB cùng BC

B. BD với BC

C. OA với BD

D. OA và OC

II. Phần tự luận (6 điểm)

Bài 1 (2 điểm):

a) Đặt tính rồi tính:

2749 + 5802

6198 – 5892

b) Viết những số 5829, 5928, 5298, 5892, 5982, 5289 theo thiết bị tự từ nhỏ xíu đến lớn.

Bài 2 (2 điểm): Tìm

*
, biết:

a)

*
: 5 = 1048

b)

*
x 3 = 7401

Bài 3 (2 điểm): Ngày sản phẩm công nghệ nhất cửa hàng bán được 420m vải. Ngày thứ hai siêu thị bán được số vải bởi 1/3 ngày sản phẩm nhất. Hỏi sau nhì ngày siêu thị bán được tổng cộng bao nhiêu mét vải?

 Đề coi trọn bộ đáp án 5 Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 3, mời thiết lập tài liệu về! 

Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm học 2020 - 2021

---------------

Ngoài Đề ôn tập thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 trên. Các bạn có thể tham khảo trên hackxuvip.com thêm nhiều đề thi xuất xắc và hóa học lượng, các dạng toán nâng cao hay cùng khó giành cho các nhỏ bé học Toán lớp 3 được chắc chắn, củng rứa và cố chắc kiến thức và kỹ năng nhất.