Bộ đề thi học kì 1 môn toán lớp 3 năm học 2016

      4

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm năm nhâm thìn – 2017 theo Thông tư 22, Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2016 – 2017 theo Thông bốn 22 là tài liệu ôn thi học tập kì 2

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học năm nhâm thìn – 2107 theo Thông tư 22 là tài liệu ôn thi học kì 2 lớp 3. Đề thi bao gồm bảng ma trận đề thi theo Thông tứ 22 cùng lời giải và khuyên bảo chấm chi tiết giúp các em học viên ôn tập, củng nỗ lực kiến thức chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối học tập kì 2 được điểm số cao nhất. Sau đây, mời những em cùng tìm hiểu thêm nội dung cụ thể đề thi.

Trường tè học…………………………

Họ với tên học sinh: …………………….Bạn đã xem: cỗ đề thi học tập kì 1 môn toán lớp 3 năm học 2016

Lớp: 3E.

Môn: Toán – Lớp 3Năm học năm 2016 – 2017

Thời gian: 40 phút(Không kể thời gian giao đề)

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 5 điểm

Câu 1: Số tức tốc sau số 12075 là: (0,5đ)

A. 12074 B. 12076 C. 12077

Câu 2. Số 17934 hiểu là: (0,5đ)

A. Mười bảy nghìn chín trăm bố tưB. Mười bảy nghìn ba trăm chín mươi tưC. Mười bảy nghìn chín cha tưD. Mười bảy nghìn chín trăm ba mươi tư

Câu 3. Quý giá của biểu thức 1320 + 2112 : 3 là: (1 đ)

A. 2024 B. 2042 C. 2204 D. 2124

Câu 4. (1 đ)

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

A. 48 cmB. 28 cmC. 64 cmD. 14 cm

Câu 5. tác dụng của phép tính 45621 + 30789 là: (1 đ)

A. 76410 B. 76400 C. 75410 D. 76310

Câu 6. từ bỏ 6 giờ yếu 5 phút mang lại 6 tiếng 5 phút là bao nhiêu phút:

A. 5 phút B. 8 phút C. 10 phút D. 15 phút

II. PHẦN TỰ LUẬN 5 điểm

Câu 7. search X (1 đ)

a. 1999 + X = 2005 b. X x 3 = 12485

Câu 8. Đặt tính rồi tính: (1 đ)

a. 10712 : 4 b. 14273 x 3

Câu 9. Một hình vuông vắn có chu vi 2dm 4cm. Hỏi hình vuông vắn đó có diện tích s bằng bao nhiêu? (2 đ)

Câu 10. Tìm một số trong những biết rằng khi vội số đó lên 4 lần rồi bớt 7 lần thì được 12. (1 đ)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 5 điểm

Câu

Nội dung chỉ dẫn chấm

Điểm

1

B

0,5 điểm

2

D

0,5 điểm

3

A

1 điểm

4

B

1 điểm

5

A

1 điểm

6

C

1 điểm

Phần II: từ luận (5 điểm)

Câu 7. kiếm tìm X (1 đ)

a. 1999 + X = 2005 b. X x 3 = 12485

X = 2005 – 1999 X = 12486 : 3

X = 6 X = 4162

Câu 8. Đặt tính rồi tính: (1 đ)

– Tính đúng từng phép tính được 0.5đ

– hiệu quả sai nhưng mà đặt tính đúng thì được 0.25đ

Câu 9: (2đ)

Bài giải:

Đổi: 2dm 4cm = 24cm (0,25 đ)

Cạnh của hình vuông có độ dài là: (0,25 đ)

24 : 4 = 6 (cm) (0,5 đ)

Diện tích của hình vuông là: (0,25đ)

6 x 6 = 36 (cm2) (0,5 đ)

Đáp số: 36 cm2 (0.25đ)

Câu 10: (1 đ)

Ta có: X x 4 : 7 = 12

X = 12 x 7 : 4

X = 21

Vậy số kia là: 21

Bảng ma trận đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3