Đề thi học kỳ 1 toán lớp 4 năm 2016

      11

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 bao gồm đáp án

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 ngôi trường tiểu học Mai Động, thủ đô năm học năm nhâm thìn – 2017 là đề thi định kì cuối học kì 1 bao gồm đáp án với bảng ma trận đề thi tất nhiên giúp các em học viên ôn tập, củng nắm kiến thức sẵn sàng cho bài thi học tập kì 1. Đồng thời đây cũng là tài liệu xem thêm cho các thầy cô ra đề thi học tập kì 1 cho các em học sinh.

Trắc nghiệm online: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 ngôi trường tiểu học tập Mai Động, hà thành năm 2016 – 2017

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 ngôi trường tiểu học Sông Nhạn, Đồng Nai năm năm 2016 – 2017

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 ngôi trường tiểu học Vỹ Dạ, vượt Thiên Huế năm 2015 – 2016

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học tập Giao Hương, Giao Thủy năm 2015 – 2016

Họ cùng tên học tập sinh:…………………………………….

Lớp: 4….

Trường: Tiểu học tập Mai Động

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2016-2017

Môn: Toán

Thời gian : 40 phút(không kể thời gian phát đề)

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm trước ý trả lời đúng:

Câu 1: (0.5 điểm) Năm triệu ko trăm bảy mươi nghìn sáu trăm được viết là:

A. 5 070 060 B. 5 070 600C. 5 700 600 D. 5 007 600

Câu 2: (0.5 điểm) Chữ số 7 trong các 587964 thuộc hàng nào?

A. Hàng trăm B. Hàng trăm ngàn C. Hàng trăm D. Hàng đối kháng vị

Câu 3: trong các số 1397; 1367; 1697; 1679 số lớn số 1 là số:

A. 1397 B. 1367 C. 1697 D. 1679

Câu 4: (0.5 điểm) Số trung bình cộng của 49 và 87 là?

A. 67 B. 68 C. 69 D. 70

Câu 5: (0.5 điểm) 2 tấn = …………………..yến?

A. Trăng tròn B. 200 C. 2000 D. 20000

Câu 6: (0.5 điểm) Hình vẽ bên có?

A. Hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song. Nhị góc vuông.B. Hai đường thẳng song song. Cha góc vuông.C. Bố đường thẳng tuy vậy song. Hai góc vuông.D. Tía đường thẳng tuy vậy song. Cha góc vuông.

Câu 7: (0.5 điểm) hiệu quả của phép nhân 45 × 11 là:

A. 90 B. 195 C. 495 D. 594

Câu 8: bác bỏ Hồ sinh vào năm 1890 thuộc núm kỷ nào?

A. Cầm kỷ XVII B. Cụ kỷ XVIII C. Nắm kỷ XIX D. Nỗ lực kỷ XX

Câu 9: trong những số sau số vừa phân tách hết đến 2 vừa chia hết mang đến 5 là:

A. 450 B. 405 C. 504 D. 545

Câu 10: hiệu quả của biểu thức: 5 x 134 x 2 là:

A.134 B. 13400 C. 1304 D.1340

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 236 105 + 82 993

b) 935 807 – 52453

c) 365 x 103

d) 11 890 : 58

Câu 2: (2 điểm) Một trường tiểu học có 672 học tập sinh, số học viên nữ nhiều hơn nữa số học sinh nam là 92 em. Hỏi ngôi trường đó bao gồm bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam?

Câu 3: Tính nhanh:

12345 x 17 + 23 x 12345 + 12345 + 12345 x 35 + 12345 x 24

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ VÀ mang đến ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

I. Phần trắc nghiệm: (5 điểm)

Từ câu 1 – câu 10 đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

Câu 1. B

Câu 5. B

Câu 9. C

Câu 2. B

Câu. A

Câu 10. D

Câu 3. C

Câu 7. C

Câu 4. B

Câu 8. C

II. Phần từ bỏ luận: (5 điểm)

Câu 1: mỗi phép tính đúng được 0.5 điểm.

a. 319098

b. 883354

c. 37595

d. 205

Câu 2: bài xích giải:

Hai lần số học viên nam là: (0.25 đ)

672 – 92 = 580 (học sinh) (0.25 đ)

Số học viên nam là: (0.25 đ)

580 : 2 = 290 (học sinh) (0.25đ)

Số học sinh nữ là: (0.25 đ)

672 – 290 = 382 (học sinh) (0.25đ)

Đáp số: 290 học viên nam (0.25 đ)

382 học sinh nữ (0.25 đ)

Câu 3: Tính nhanh:

12345 x 17 + 23 x 12345 + 12345 + 12345 x 35 + 12345 x 24

= 12345 x 17 + 23 x 12345 + 12345 x 1 + 12345 x 35 + 12345 x 24 (0.25 đ)

= 12345 x (17 + 23 + 1 + 35 + 24) (0.25 đ)

= 12345 x 100 (0.25 đ)

= 1234500 (0.25 đ)

Bảng ma trận đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4


đề thi toán lớp 4 cuối học kì 1đề thi toán lớp 4 cuối kì 1đề thi toán lớp 4 học tập kì 2 năm 2021 - gồm đáp ánđề thi toán lớp 4 vòng 5giải đề thi toán lớp 4 học kì 1