Đề thi toán lớp 4 giữa học kì 1

      4
A. Đề thi thân kì 1 lớp 4 - Môn Toán B. Đề thi thân kì 1 lớp 4 - Môn giờ Việt C. Đề thi thân kì 1 lớp 4 - Môn tiếng Anh
Năm học 2022 - 2023 đã và đang trôi sang một tháng, các bạn học sinh đã và đang tiến hành bắt đầu ôn tập để kiểm tra giữa kì 1. đọc được điều này,hackxuvip.comxin nhờ cất hộ đến các bạn Bộ đề thi thân kì 1 lớp 4môn Toán,môn tiếng Việt cùng môn tiếng Anh năm học tập 2022 - 2023 được biên soạn theo chương trình mới nhất, từ bỏ đó cung ứng các em lý thuyết kiến thức, sắp đến xếp thời hạn làm bài phải chăng nhằm đạt hiệu quả tốt nhất.
*

Đề thi thân kì 1 lớp 4môn Toán - Đề số 1

Phần I: Hãy khoanh vào nơi đặt trước những câu vấn đáp đúng.Bài 1.a) Số “ bố triệu ko trăm nhị mươi tám ngàn sáu trăm linh bốn” viết là:A. 300028604 B. 30028604 C. 3028604 D. 30286040b) Số phệ nhất trong số số 5571; 6571; 5971; 6570A. 5571 B. 6571 C. 5971 D. 6570Bài 2.a) cho thấy 56031 = 50000 + … + 30 + 1. Số phù hợp để viết vào nơi trống là:A. 60 B. 600 C. 6000 D. 60000b) bác Hồ ra đi kiếm đường cứu giúp nước vào khoảng thời gian 1911. Năm kia thuộc núm kỷ nào?A. XVIII B. XVI C. XXI D. XXBài 3.a) 4 tấn 29 kilogam =..........kg? Số phù hợp để viết vào khu vực chấm là:A. 429 kg B. 4029 kg C. 4290kg D. 40029 kgb) 2 ngày 18 giờ đồng hồ =.............giờA. 62 tiếng B. 48 giờ C. 56 tiếng D. 66 giờPhần II: trường đoản cú luận1) Đặt tính rồi tính.a) 51236 + 45619 b) 13058 – 8769 c) 2057 x 3 d) 65840 : 52) kiếm tìm x:a) x – 363 = 975 b) 815 – x = 2073) Tìm bằng phương pháp thuận nhân tiện nhất.a) 37 + 24 + 3 b) 742 + 99 + 14) Một hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 22m.Chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn 10 m. Tính diện tích s hình chữ nhật đó...............................................................................​

Đề thi thân kì 1 lớp 4môn Toán - Đề số 2

Phần I. TRẮC NGHIỆM1/ giá trị của chữ số 5 trong số: 571638 là:2/ Số to nhất trong các số 725369; 725396; 725936; 7256933/ 3 tạ 60 kg = …… kg. Số phù hợp cần điền vào chỗ chấm là:4/ 2 tiếng đồng hồ 30 phút = …… phút. Số tương thích cần điền vào địa điểm chấm là:5/ vừa phải cộng của những số 10; 30; 50; 70 là:a) 40 b) 30 c) đôi mươi d) 10Phần II. TỰ LUẬNCâu 1. Đặt tính rồi tính.a) 514626 + 8236 b) 987864 - 783251Câu 2. Cho hình tứ giác ABCD

*

a/ Cặp cạnh tuy vậy song là:………………b/ các cặp cạnh vuông góc là: …………c/ Góc tù túng là góc:………………………...d/ Góc nhọn là góc: …………………….Câu 3. Tính chu vi của hình chữ nhật tất cả chiều dài 25 cm, chiều rộng 15 cm.Câu 4. Hiện nay tổng số tuổi chị em và tuổi con là 45 tuổi. Con ít hơn mẹ 27 tuổi. Tính tuổi nhỏ và tuổi mẹ.

Đề thi giữa kì 1 lớp 4môn Toán - Đề số 3

Đề thi thân kì 1 lớp 4môn Toán - Đề số 4