Bộ đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học tập 2020 - 2021 bao gồm đáp án cùng bảng ma trận đề thi chuẩn chỉnh theo Thông tư 22 cho các em học sinh tham khảo, củng cố năng lực giải Toán, ôn tập những dạng bài xích tập trọng tâm, sẵn sàng cho bài thi thân học kì 2 lớp 4 đạt tác dụng cao. Mời những em thuộc tham khảo cụ thể đề thi giữa học kì 2 lớp 4 tiên tiến nhất sau đây.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 các môn học tập 2021


1. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2021

Bài 1: Hình nào có

*
số ô vuông vẫn tô đậm? (0,5 điểm)

Bài 2: Phân số như thế nào dưới đó là phân số nhị phần năm? (0,5 điểm)

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Bài 3: Điền vệt >

*

B.

*
 
*

C.

*
 
*

D. 1

*

Bài 4: Điền số phù hợp vào vị trí chấm: (1 điểm)

85 dm2 = ............ Cm2

1 tạ 25 kg =...........kg

Bài 5: Hình bình hành là hình: (0,5 điểm)

A. Có bốn cạnh bằng nhau.

B. Gồm hai cặp cạnh đối diện song song và bởi nhau.

C. Bao gồm bốn góc vuông và bao gồm hai cặp cạnh đối lập bằng nhau.


D. Có bốn góc vuông.

Bài 6: Rút gọn gàng phân số: (1 điểm)

*

*

Bài 7: Tính: (2 điểm)

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Bài 8: Tính thuận tiện: (1 điểm)

a)

*

b)

*

Bài 9: một lớp học có 3/ 5 học sinh, trong số đó số học sinh được xếp nhiều loại khá. Kiếm tìm số học viên xếp các loại khá của lớp đó. (1,5 điểm)

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 năm 2021

Đáp án đề thi thân học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2021

Em hãy khoanh vào vần âm trước ý đúng: 0,5 điểm

Bài

1

2

5

Khoanh đúng

A

A

C

Điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Bài 3: Điền vết >

A.

*
*

B.

*
=
*

C.

*
*

D. 1 >

*

Bài 4: Điền số phù hợp vào khu vực chấm: (1 điểm)

85 dm2 = 8 500 cm2

1 tạ 25 kg = 125 kg

Bài 6: Rút gọn gàng phân số: (1 điểm)

*

*

Bài 7: Tính: (2 điểm)

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Bài 8: Tính thuận tiện: (1 điểm)

a) 

*

b) 

*

Bài 9: Một lớp học có 3/5 học sinh, trong đó số học sinh được xếp một số loại khá. Kiếm tìm số học viên xếp loại khá của lớp đó. (1,5 điểm)

Bài giải:

Số học viên xếp loại khá của lớp học kia là:

35 x

*
= 21 (học sinh)

Đáp số: 21 học sinh

2. Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2020

Câu 1: trong số phân số

*
phân số nào nhỏ thêm hơn 1?A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2: Phân số nào dưới đây bằng phân số

*
?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3: Hình bình hành tất cả độ lâu năm đáy là 4dm, chiều cao là 34dm. Hỏi diện tích hình bình hành là từng nào ?

A. 126 dm2

B. 136 dm2

C. 146 dm2

D. 156 dm2

Câu 4: tìm kiếm X: (1 điểm)

a. X +

*
= 9

b. X x

*
=
*

Câu 5: Số tương thích viết vào vị trí chấm nhằm 55m2 8cm2 = ... Cm2 là:

A. 558

B. 5580

C. 55800

D. 550 008

Câu 6: Tính (1 điểm)

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*

Câu 7: những phân số được sắp xếp theo thiết bị tự từ béo đến bé xíu là: (1 điểm)

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 8: Tính bằng phương pháp thuận tiện duy nhất (1 điểm)

*

…………………………………………………………………………….….…..

Câu 9: Một mảnh đất nền hình chữ nhật có chiều lâu năm là 120 m. Chiều rộng bởi 2/3 chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh đất đó? (1 điểm).

Câu 10: Một cửa hàng có 250kg gạo. Buổi sớm đã buôn bán 25kg gạo, buổi chiều bán 3/5 số gạo còn lại. Hỏi cả nhị buổi siêu thị đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? (1 điểm)Đáp án: Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2020

Câu 1: lựa chọn D

Câu 2: lựa chọn B

Câu 3: lựa chọn B

Câu 4:

a. X +

*
= 9

X =

*

X =

*

b. X x

*
=
*

X =

*

X =

*

Câu 5: chọn D

Câu 6

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*

Câu 7: lựa chọn C

Câu 8.

*

Câu 9: Một mảnh đất hình chữ nhật gồm chiều lâu năm là 120 m. Chiều rộng bởi 2/3 chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh đất đó? (1 điểm)

Bài giải:

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là:

120 x

*
= 80 (m)

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:

(120+ 80) x 2 = 400 (m)

Diện tích mảnh đất nền hình chữ nhật là:

120 x 80= 9600 (m2)

Đáp số: 9600 m2

Câu 10: Một cửa hàng có 250kg gạo. Buổi sáng đã chào bán 25kg gạo, buổi chiều bán 3/5 số gạo còn lại. Hỏi cả hai buổi siêu thị đã bán tốt bao nhiêu ki-lô-gam gạo? (1 điểm)

Bài giải:

Số gạo sót lại của cửa hàng sau buổi sáng buôn bán là:

250 – 25 = 225 (kg)

Số kilogam gạo buổi chiều bán là:

225 x

*
= 135 (kg)

Số kg gạo cả nhì buổi siêu thị đã bán tốt là:

25 + 135 = 160 (kg)

Đáp số: 160 kg gạo

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 new nhất: 2019 - 2020

3. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 1

Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng câu 1 cùng câu 2:

Câu 1. 0,5đ trong các số đo bên dưới đây, số đo bởi 80km là:

a. 8 000 m2

b. 80 000 dm2

c. 800 000 m2

d. 80 000 000 m2

Câu 2. 0,5đ Chu vi của hình chữ nhật là 48cm. Giả dụ chiều dài là 15cm thì diện tích s hình chữ nhật là:

a. 24 cm2

b. 126 cm2c. 135 cm2

d. 720 cm2

Câu 3. 0,5đ Nối số đo sinh sống cột A cùng với số đo sống cột B làm thế nào để cho phù hợp:

Câu 4. 0,5đ Điền số đo phù hợp vào nơi chấm:

Một hình bình hành có diện tích

*
m2, độ cao là
*
m. Cạnh đáy khớp ứng của hình bình hành đó là……….

Câu 5. 0,5đ Ghi dấu so sánh vào ô trống:

3 km2 □ 300 000 m2

7 mét vuông □ 7000 dm2

Câu 6. 0,5đ Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:.

- Góc nhọn to hơn góc tội phạm □

- Góc nhọn bé nhiều hơn góc vuông □

- Góc vuông bằng 50% góc bẹt □

Câu 7. 2đ Tính:

Câu 8. 2đ A. Search x:

B. Xếp các số đo sau theo máy tự tăng dần:

Câu 9. 2 đ Một vườn rau củ hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 120m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Cứ 1m2 người ta nhận được 5 kilogam rau xanh. Hỏi bạn ta thu hoạch được bao nhiêu tạ rau sạch trồng trên vườn rau củ hình chữ nhật trên?

Giải

Câu 10. 1 đ Hãy viết 5 phân số khác biệt lớn rộng

*
và nhỏ nhiều hơn
*
.

Đáp án: Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 1

Bài 1 và bài bác 2:

Học sinh triển khai đúng từng câu được: 0,5 điểm.

Bài 1: d

Bài 2: c

Bài 3 và bài 4:

Học sinh ghi đúng mỗi đáp án được 0,5 điểm.

Bài 3

Bài 4: 4m

Bài 5: 3km2 > 300 000 m2

7m2 2

Bài 6: S – Đ – Đ

Bài 7:

Học sinh tính đúng từng phép tính được 0,5 điểm.

Bài 8A:

Học sinh làm cho đúng từng bước được: 0,5 điểm.

A. Tìm x:

Có thể ghi : do mẫu số 7 = 35 : 5 yêu cầu Tử số x = 40 : 5

x = 8

Bài 8B: Đúng hết lắp thêm tự được 1 điểm.

B. Trang bị tự xếp là:

Bài 9: mỗi bước 0.5 điểm.

- thiếu thốn hoặc ghi không đúng đáp số, tên đơn vị chức năng trừ 0,5 điểm. (2 điểm)

Giải

Chiều rộng lớn vườn rau xanh là: 120 ×

*
= 80 (m)

Diện tích vườn rau xanh là: 120 × 80 = 960 (m2)

Số rau thu hoạch được là: 50 × 960 = 4800 (kg)

48000 kilogam tạ = 48 tạ

Đáp số: 48 tạ

Bài 10: từng bước một 0.5 điểm.Bảng ma trận đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 4

MẠCH KIẾN THỨC

NỘI DUNG

KIẾN THỨC - KỸ NĂNG

CẦN ĐÁNH GIÁ

SỐ CÂU

HỎI

CÂU

HỎI

HÌNH THỨC CÂU HỎI

TỔNG ĐIỂM

TRẮC NGHIỆM

TỰ LUẬN

Nhận biết

Hiểu

Nhận biết

Hiểu

Vận dụng

Vận dụng phản nghịch hồi

SỐ HỌC

Bốn phép tính bên trên phân số

1

7

2

2

Tìm 5 phân số trọng tâm hai phân số

1

10

1

1

Tìm x cùng với phân số

1

8A

1

1

Tìm phân số của một số

1

10

0.5

Nhân với số có một chữ số

1

10

0.5

ĐO LƯỜNG

Chuyển đổi số đo khối lượng

Đổi số đo trọng lượng trong giải toán.

2

1; 3

10

0,5; 0,5

0,5

1,5

So sánh số đo diện tích

1

5

0,5

0,5

Sắp xếp số đo độ dài

1

8B

1

1

HÌNH HỌC

Tìm cạnh lòng hình bình hành.

1

4

0,5

0,5

So sánh các loại góc

1

6

0,5

0,5

Tính diện tích hình chữ nhật

1

2

0,5

1,5

Giải toán diện tích s hình chữ nhật.

10

0.5

0,5

2

2

2

1

2

1

10

4. Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng:

Câu 1. (0,5 điểm) (M1). Số vừa phân tách hết cho 2, vừa phân chia hết mang lại 5 bao gồm tận thuộc là:

A. 0 B. 1 C. 2

Câu 2. (0,5 điểm) (M1). Trong các số 32743; 41561; 54567 số chia hết cho 3 là:

A. 32743 B. 41561 C. 54567

Câu 3. (0,5 điểm) (M1). Phân số nào tiếp sau đây bằng

*
?

Câu 4. (0,5 điểm) (M1). Rút gọn gàng phân số

*
ta được công dụng là:

Câu 5. (0,5 điểm) (M2). Hiệu quả của phép cùng

*
là:

Câu 6. (0,5 điểm) (M2). Cho số thích hợp để điền vào nơi trống là

*
:

A. 16

B. 24

C. 27

Câu 7. (0,5 điểm) (M1). Viết số phù hợp vào nơi chấm:

*
thế kỉ = ...........năm

A. 25

B. 20

C. 22

Câu 8. (0,5 điểm) (M1). 45dm2 37cm2 = .............cm2

A. 4037

B. 4537

C. 400537

Câu 9. (0,5 điểm) (M2). Một hình chữ nhật có diện tích s

*
m2, chiều dài
*
m. Chiều rộng hình chữ nhật là:

Câu 10. (0,5 điểm) (M2). Mang lại hình bình hành có diện tích 525m2, chiều cao 15m. Đáy của hình bình hành là:

A. 45m

B. 35m

C. 25m

Câu 11. (0,5 điểm) (M3). Quý giá của biểu thức là

*
:

Câu 12. (0,5 điểm) (M3).

*
= .............. Số điền vào khu vực chấm là:

II. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 13. (1 điểm) Tính:

Câu 14. (2 điểm) Lớp 4A bao gồm 45 em, thời điểm cuối năm học được xếp 3 loại:

*
số em của lớp đạt các loại Giỏi,
*
số em của lớp đạt nhiều loại Khá, còn lại là một số loại trung bình. Hỏi lớp tất cả bao nhiêu em xếp các loại trung bình?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..