Đề thi cuối học kì 1 môn toán lớp 5 năm 2015 tiểu học trần thới

      13

Tham khảo Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán năm năm ngoái có giải đáp trường tiểu học trung hòa 1 bao gồm 6 câu trắc nghiệm với 3 câu trường đoản cú luận.

Trường TH Trung Hòa I

ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC năm ngoái – 2016

Môn: TOÁN- KHỐI 5

Thời gian: 60 phút

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 đ)

Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng.

1: trong số số thập phân dưới đây, chữ số 5 của số thập phân làm sao chỉ mặt hàng phần trăm:

A. 523,41 B. 432,15 C.235,41 D.423,51

Caâu 2:

a. Phân số nào là phân số thập phân:

*

Câu 3. Viết số thập phân bao gồm : không đơn vị chức năng , một phần nghìn .


Advertisements (Quảng cáo)


A. 0,1 B.0,01 C.0,001 D.0,0001

Câu 3. Số nhỏ xíu nhất trong những số thập phân dưới dây là:

A 3,445 B.3,454 C.3,455 D.3,444

Câu 4 : Tỉ số xác suất của hai số 40 với 25 là:

A. 62,5% B.160% C.16% D.106%

Câu 5 :Kết quả của biểu thức 87,5 x 10 : 0,1 là :

A. 87,5 B. 875 C.8750 D.7850.

Câu 6 : Số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm : 2kg235g = …………g là:

A. 2,235g B.223,5g C.2235g D.2325g


B: PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1 : Đặt tính rồi tính:(4 điểm)

a) 325,75 + 493,13 b) 142,43 – 34,38

c) 23,6 x 4,3 d) 50,5 : 2,5

Câu 2 : a) Tìm  (0,75 điểm)

5,4 = 17,8 – 0,25

Câu 3. (2,25đ) Một sảnh trường hình chữ nhật có diện tích s 800m2. Trên sảnh trường người ta trồng một bể hoa hình tam giác có chiều cao 4,5 m, đáy 8m.

a/ Tính diện tích s bồn hoa?

b/ Tính diện tích phần sót lại của sảnh trường?

Đáp án và khuyên bảo chấm đề thi học tập kì 1 lớp 5 môn Toán

PHẦN TRẮC NGHIỆM : từng câu đúng đạt : 0,5 điểm .

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
BDCDCD

PHẦN II :

Câu 1: Đặt tính cùng tính đúng (4 đ) : Đặt tính với tính đúng mỗi phép tính được một điểm

a) 818,88 b)108,05 c)101,48 d)20,2

Câu 2: (0,75điểm)

-Tính giá chuẩn trị của x = 3,25

Câu 3: (2,25điểm)

– gồm câu trả lời và phép tính đúng vào lúc tìm diện tích vườn hoa được 1 điểm

– diện tích bồn hoa là: 4,5 x 8 = 36(m2)

– gồm câu trả lời và phép tính đúng vào lúc tìm diện tích phần còn lại của sân trường được 1 điểm

– diện tích phần còn sót lại của sảnh trường là:

800 – 36 = 764 (m2)

– Ghi đáp số đúng: 764 mét vuông được 0,25 điểm

Xem nhiều đề thi,đề đánh giá cuối học tập kì 1 tại: https://hackxuvip.com/lop-5/de-thi-hoc-ki-1-lop-5