Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 6 năm học 2020-2021 kèm đáp án, bao hàm các đề thi, tất cả kèm theo cả giải đáp để học viên ôn tập, rèn luyện loài kiến thức nhằm mục tiêu đạt kết quả tốt nhất mang lại kì thi cuối kì II. Mời những em tham khảo.


1. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 6 số 1

Bài 1. (3 điểm) thực hiện phép tính:


Bài 2. (2,5 điểm) kiếm tìm x, biết:

Bài 3. (2 điểm ) Một miếng vườn hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm là 60 m, chiều rộng bởi 2/3 chiều dài.

a) Tính diện tích mảnh vườn

b) người ta mang 3/5 diện tích mảnh vườn nhằm trồng cây. Tính diện tích s phần còn lại của mảnh vườn.

Bài 4. (2điểm) Vẽ góc bẹt xOy. Trên và một nửa mặt phẳng bờ xy vẽ nhì tia Om, On sao cho ∠xOm = 1500 , ∠xOn = 300 .

a) Tính số đo góc mOn

b) Vẽ tia Op là tia đối của tia On. Tia Oy liệu có phải là tia phân giác góc mOp ko ? do sao ?

Bài 5. (0,5 điểm)


1.1. Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán lớp 6 số 1

Bài 1.

Bài 2.

c) x – 1,2 = 2,5 hoặc x – 1,2 = - 2,5

x = 2,5 + 1,2 hoặc x = - 2,5 + 1,2

x = 3,7 hoặc x = - 1,3

Bài 3.


a) Chiều rộng mảnh vườn là:

60 . 2/3 = 40 (m)

Diện tích miếng vườn là:

60 . 40= 2400 ( mét vuông )

b) diện tích s vườn sót lại là:

2400 - ( 2400 . 3/5 ) = 960 m2

Bài 4.

a) ∠mOn= 1200

b) Tia Oy là tia phân giác của góc mOp

Bài 5.

2. Đề thi học kì 2 Toán lớp 6 số 2

Bài 1. (3 điểm) Tính bằng cách hợp lí (nếu gồm thể):

Bài 2. (2 điểm ) kiếm tìm x, biết:


Bài 3. (2 điểm) bạn an phát âm một cuốn sách trong cha ngày. Ngày trước tiên đọc 1/3 số trang, ngày sản phẩm hai phát âm 5/8 số trang còn lại, ngày sản phẩm 3 gọi hết 30 trang còn lại.

a) Hỏi quyển sách tất cả bao nhiêu trang?

b) Tính số trang phát âm được của ngày thứ nhất ? Ngày sản phẩm hai ?

Bài 4. (2,5 điểm ) Trên cùng một nửa khía cạnh phẳng bờ là mặt đường thẳng cất tia Ox, vẽ nhị tia Oy, Oz làm sao để cho ∠xOy = 500 , ∠xOz = 1300

a) Tính số đo góc yOz

b) call Ot là phân giác góc yOz. Tính số đo góc xOt

c) Vẽ Oh là tia đối của tia Oy. đối chiếu ∠xOz và ∠xOh

Bài 5. (0,5 điểm) Tính tích:

2.1. Đáp án đề thi học kì 2 Toán lớp 6 số 2

Bài 1.

a) ( -17 + |91| ) – ( 91 – |-17| – 2011 ) = ( -17 + 91 ) – ( 91 – 17 – 2011 )

= - 17 + 91 – 91 + 17 + 2011 = ( - 17 + 17 ) + (91 – 91 ) + 2011 = 2011

Bài 2.

Bài 3.

Phân số chỉ số trang hiểu được ngày thiết bị hai cùng thứ ba là:


Bài 4.

a)Hai tia Oy, Oz cùng thuộc nửa khía cạnh phẳng đựng tia Ox và

∠xOy = 50 học hành thuộc mục Tài liệu.


Tham khảo thêm
Đánh giá bài bác viết
245 40.100
Chia sẻ bài bác viết
0 Bình luận
Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
học tập
Giới thiệuChính sáchTheo dõi bọn chúng tôiChứng nhận
*