Đề thi toán lớp 8 học kì 1 năm 2016

      10

Đề thi học kì một năm học 2016 – 2017 môn Toán lớp 8 gồm đáp án. Thời hạn làm bài xích 90 phút ko kể thời gian giao đề.

Câu 1 (2,0 điểm) triển khai phép tính:

a) 2xy.3x2y3


b) x.(x2 – 2x + 5)

c) (3x2 – 6x) : 3x

d) (x2 – 2x + 1) : (x – 1)

Câu 2 (2,0 điểm). Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:

a) 5x2y – 10xy2

b) 3(x + 3) – x2 + 9

c) x2 – y 2 + xz – yz

Câu 3 (2,0 điểm). đến biểu thức: $ displaystyle A=fracx^2x^2-4-fracxx-2+frac2x+2$

a) Với đk nào của x thì quý giá của biểu thức A được xác định?

b) Rút gọn biểu thức A.

c) Tìm giá trị của biểu thức A tại x = 1.

Câu 4 (3,5 điểm). mang lại tam giác MNP vuông tại M, đường cao MH. Call D, E lần lượt là chân những đường vuông góc hạ trường đoản cú H xuống MN cùng MP.

a) minh chứng tứ giác MDHE là hình chữ nhật.

b) hotline A là trung điểm của HP. Chứng tỏ tam giác DEA vuông.

c) Tam giác MNP cần phải có thêm điều kiện gì nhằm DE=2EA.

Câu 5 (0,5 điểm). Cho a + b = 1. Tính giá chỉ trị của những biểu thức sau:

M = a3 + b3 + 3ab(a2 + b2) + 6a2b2(a + b).

Đáp án Đề thi học kì 1 Toán lớp 8 với biểu điểm

*

*


Từ khóa:đề thi học kì 1
← bài xích trước đó
Bài tiếp theo sau →

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường đề xuất được ghi lại *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang web


Kho tư liệu PDF


Đề thi vào lớp 10

Kho tư liệu PDF


Bài viết mới

Nhiều bạn đọc

Sorry. No data so far.

Toán THCS


Toán 6Sách Toán 6
Toán 7Sách Toán 7
Toán 8Sách Toán 8
Toán 9Sách Toán 9

Lưu trữ

tàng trữ Chọn tháng Tháng tư 2020 (57) Tháng ba 2020 (8) Tháng nhì 2020 (5) mon Một 2020 (20) mon Mười nhị 2019 (93) tháng Mười Một 2019 (12) tháng Mười 2019 (36) mon Chín 2019 (11) mon Tám 2019 (31) tháng Bảy 2019 (1) mon Sáu 2019 (36) mon Năm 2019 (71) Tháng bốn 2019 (70) Tháng ba 2019 (49) Tháng nhì 2019 (11) mon Một 2019 (16) tháng Mười nhì 2018 (95) tháng Mười Một 2018 (44) tháng Mười 2018 (62) mon Chín 2018 (140) mon Sáu 2018 (34) tháng Năm 2018 (10) Tháng tứ 2018 (23) Tháng cha 2018 (13) Tháng nhì 2018 (34) tháng Một 2018 (64) tháng Mười hai 2017 (222) mon Mười Một 2017 (103) mon Mười 2017 (70) tháng Chín 2017 (26) tháng Tám 2017 (35) tháng Bảy 2017 (265) mon Sáu 2017 (28)

Toán thcs © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học