Đề thi toán lớp 8 học kì 1 năm 2018

      6

Đề thi học kì 1 Toán 8 năm 2021 - 2022 gồm 5 đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 1 tất cả đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi.

Đề thi học tập kì 1 lớp 8 môn Toán được biên soạn với cấu trúc đề hết sức đa dạng, bám sát nội dung công tác học trong sách giáo khoa Toán 8 tập 1. Hy vọng đây đã là tài liệu có ích cho quý thầy cô và những em ôn tập củng thế kiến thức, sẵn sàng sẵn sàng mang đến kì thi học tập kì 1 lớp 8 sắp tới. Ngoài ra các bạn xem thêm một số đề thi như: đề thi học tập kì 1 của môn Hóa học, Ngữ văn, định kỳ sử, GDCD,  đề thi học kì 1 môn Địa lý 8, đề thi học tập kì 1 môn giờ Anh 8. Vậy sau đấy là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng quan sát và theo dõi và tải tại đây.


Bộ đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2021 - 2022

Đề thi học tập kì 1 lớp 8 môn Toán năm 2021 - Đề 1Đề thi học tập kì 1 lớp 8 môn Toán năm 2021 - Đề 2

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán năm 2021 - Đề 1

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán

Cấp độTên công ty đề(nội dung, chương…)Nhận biếtThông hiểuVận dụngVận dụng caoCộng

1.Những hằng đẳng thức lưu niệm .Các phép tính của đa thức

- hiểu và triển khai được phép nhân nhiều thức với nhiều thức

- Vận dụng biến hóa hằng đẳng thức để chứng minh một biểu thức luôn âm

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

1.0

1

1.0

2

2.0 20%

2. Các phương thức phân tích nhiều thức thành nhân tử

Vận dụng bí quyết đặt nhân tử chung, nhóm hạng tử và thực hiện hằng đẳng thức nhằm phân tích nhiều thức thành nhân tử

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3

2.0

3

2.0

20%

3. Những phép tính của phân thức

Biết điều kiện xác minh của biểu thức

- Thực hiện tính toán được phép toán trên phân thức

Vận dụng các quy tắc vào rút gọn với tìm cực hiếm của biều thức

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0.5

1

1.0

2

1.5

4

3.0

30%

4. Tứ giác

Biết vẽ hình, ghi GT – KL, nhận thấy tứ giác là hình chữ nhật

Hiểu được đặc thù đường vừa phải tam giác, lốt hiệu nhận thấy để chứng minh hình bình hành

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

1.5

1

1.0

2

2.5

25%

5. Diện tích đa giác

Hiểu và tính được diện tích s tam giác

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0.5

1

0.5

5%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ: %

2

2.0

20%

4

3.5

35%

5

3.5

35%

1

1.0

10%

12

10


Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán

Câu 1 (2.0 điểm)

Thực hiện tại phép tính:

*

*

Câu 2 (2.0 điểm)

Phân tích những đa thức sau thành nhân tư?:

*

*

*

Câu 3 (2.0 điểm)

Cho biểu thức:

*

a) Với điều kiện nào của x thì cực hiếm của biểu thức A được xác định ?

b) Rút gọn gàng biểu thức A

c) Tìm giá trị của biểu thức

*

Câu 4 (3 điểm)

Cho tam giác ABC cân tại A. Call D, E lần lượt là trung điểm của AB, BC

a) điện thoại tư vấn M là điểm đối xứng với E qua D. Chứng minh tứ giác ACEM là hình bình hành

b) chứng tỏ tứ giác AEBM là hình chữ nhật.

c) Biết AE = 8 cm, BC = 12cm. Tính diện tích của tam giác AEB

Câu 5 (1.0 điểm)

Chứng minh biểu thức A = - x2 +

*
x – 1 luôn luôn luôn âm với mọi giá trị của biến

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8

Câu

Nội dung

Điểm

1

(2.0đ)

*

0.5

0.5

*

0.25

0.25

0.25

0.25

2

(2.0đ)

a) x3 – 2x2

= x2(x – 2)

0.5

b) y2 +2y - x2 + 1

= (y2 +2y + 1) – x2

= (y + 1)2 – x2

=( y + 1 + x )(y + 1 - x )

0.25

0.25

c) x2 – x – 6

= x2 – 3x + 2x – 6

= (x2 – 3x) + (2x – 6)

= x(x – 3) + 2(x – 3)

= (x – 3)(x + 2)

0.25

0.25

0.25

0.25


.........

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán năm 2021 - Đề 2

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN .....................

TRƯỜNG trung học cơ sở .....................

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2021 - 2022

MÔN: TOÁN 8

Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

Chủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụngTổng
Cấp độ thấpCấp độ cao
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL

Nhân, chia solo thức, nhiều thức, sản phẩm đẳng thức tấn công nhớ

Nhận biết được hiệu quả phép nhân 1 1-1 thức, nhiều thức.

Biết nhân, chia 1-1 thức nhiều thức

Hiểu HĐT nhằm tính nhanh tác dụng phép tính

1

0,2

2

1,0

1

0,2

2

0,4

2

1,0

Phân tích nhiều thức thành nhân tử

Các cách thức phân tích đa thức thành nhân tử

Dùng những HĐT để tính. Nhanh

Hiểu những HĐT nhằm phân tích, tính nhanh

Vận dụng HĐT để tính cực hiếm biểu thức

2

0,4

2

0,5

2

0,4

1

0,5

4

0,8

3

1, 0

Phân thức đại số

Quy đỗng chủng loại thức

Cộng, trừ phân thức

Cộng, trừ phân thức

Thực hiện những phép tính

Rút gọn phân thức

1

0,2

3

1,0

1

0,2

1

0,5

1

0,2

1

0,5

3

0,6

5

2,0

Tứ giác

Nhận biết định nghĩa, tín hiệu nhận biết một số hình

Vận dụng DHNB để xác minh hình, chứng minh 2 đoạn thẳng bởi nhau

Biết vẽ hình, minh chứng dạng quan trọng của tứ giác tại mức độ đơn giản

Tìm điều kiện để tứ giác biến chuyển dạng sệt biệt

Vận dụng bí quyết về diện tích s tam giác để tính đường cao

4

0,8

2

0,4

2

1,5

1

1,0

1

0,5

6

1,2

4

3,0

Tổng

8

1,6

7

2,5

6

1,2

3

2,0

1

0,2

2

1,5

2

1,0

15

3,0

14

7,0


Đề thi học kì 1 môn Toán 8

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN .....................

TRƯỜNG trung học cơ sở .....................

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2021 - 2022

Câu 1: tác dụng phép tính 2 x(5-3 x) là:

*

*

*

*

Câu 2: công dụng của phép tính (x y+5)(x y-1) là:

*

*

*

*

Câu 3: khai triển hằng đẳng thức

*
 ta được tác dụng bằng:

*

*

*

*

Câu 4: Đa thức

*
 thành nhân tử?

A. X(3 x-4 x)

B. X(x-4)

C. X(3-4 x)

D. X(3 x-4)

Câu 5: Đơn thức

*
 chia hết cho 1-1 thức làm sao sau đây?

*

*

*

*

Câu 6: Rút gọn gàng phân thức

*
 được công dụng là:

*

B. X

*

*

Câu 7: Điều kiện của x để giá trị của phân thức

*
 xác định là:

A. X>3

B. X

A. 6

B. 15

C. -6

D. -15

Câu 10: quý hiếm của phân thức

*
 bằng 0 lúc x bằng

A. 0

*

C. -2

D. 2

Câu 11: Tứ giác

*
gồm
*
thì góc
*
 là:

A. 90

*

B. 110

*

C. 100

*

D. 120

*

Câu 12: Hình thang cân là hình thang có

A. Hai ở bên cạnh bằng nhau

B. Nhị đường chéo cánh bằng nhau

C. Hai lân cận song song

D. Nhị đường chéo cánh vuông góc cùng với nhau

Câu 13: mang đến ABC tất cả MN là mặt đường trung bình ( MN//AC). Biết AC = 4cm. Tính MN?

A. 2cm

B. 4 cm

C. 8 cm

D. 16 cm

Câu 14: trong số hình sau, hình nào không có tâm đối xứng?

A. Hình vuông

B. Hình chữ nhật

C. Hình thang cân

D. Hình thoi

Câu 15: diện tích s của hình chữ nhật biến hóa như nỗ lực nào giả dụ chiều dài và chiều rộng số đông tăng 3 lần?

A. Diện tích tăng thêm 9 lần

B. Diện tích tăng lên 6 lần

C. Diện tích tạo thêm 3 lần

D. Diện tích s không ráng đổi.

II. Tự luận (7,0 điểm)

Bài 1. ( 0,75 điểm) thực hiện phép tính

*

b) (x+1)(2 x-3)

*

Bài 2. (2,0 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử :

*

*

*

*

Bài 3. (0,75 điểm) thực hiện phép tính :

*

*

*

Bài 4 (3,0 điểm):

Cho tam giác ABC cân nặng tại A. điện thoại tư vấn M là trung điểm của BC, K là vấn đề đối xứng cùng với A qua M.

a) minh chứng tứ giác ABKC là hình thoi.

b) Tam giác ABC yêu cầu thêm đk gì thì tứ giác ABKC là hình vuông?

c) Qua A kẻ mặt đường thẳng song song cùng với BC, đường thẳng này cắt đường thẳng ck tại D. Chứng tỏ AD = BC.