Đề thi Violympic Toán lớp vòng 16 năm 2015 - 2016 bài 1: Đi tìm kho báu Câu 1.1: quá số vật dụng 7, thừa số đồ vật hai Vậy tích nhì thừa số mang đến ………… Câu 1.2: trong phép chia biết số phân chia 5, số bị chia 30 Vậy mến là: ………… Câu 1.3: Tích số lớn tất cả chữ số số bé là: Câu 1.4: tổng số số tròn chục lớn tất cả hai chữ số, số hạng lắp thêm hai 39 Vậy số hạng thứ ………… Câu 1.5: Mạnh có nhiều Nghĩa chục viên bi Nếu táo tợn cho Nghĩa 15 viên bi Nghĩa lại có nhiều Mạnh viên bi? bài 2: Điền kết phù hợp vào khu vực ( ): Câu 2.1: vượt số đồ vật 4, quá số đồ vật hai số ngay thức thì sau số Vậy tích nhì số Câu 2.2: thừa số lắp thêm hai số tròn chục bé nhất, thừa số thứ Vậy tích hai số Câu 2.3: Tính: 32 : x = Câu 2.4: mang lại 87cm + cm = 90cm Số thích hợp điền vào nơi chấm Câu 2.5: đến dãy số: 5;10;15;20; Số thứ dãy số Câu 2.6: Một cửa hàng tháng giêng bán số xe hơi số nhỏ nhắn có chữ số mà lại tích chữ số 8, số xe xe hơi bán tháng hai nửa số xe xe hơi bán tháng giêng Vậy tháng hai shop bán xe Câu 2.7: Một siêu thị tháng giêng chào bán số xe sản phẩm số nhỏ xíu có chữ số nhưng tích chữ số 4, số xe pháo máy buôn bán tháng hai nửa số xe cộ máy buôn bán tháng giêng Vậy mon hai cửa hàng bán xe cộ Câu 2.8: Cho: 45 : = - 56 Số thích hợp điền vào khu vực chấm Câu 2.9: mang lại a x = 23 + 9; 32 - b = x Vậy tích a b Câu 2.10: đến 2dm 7cm + 5dm 3cm - dm = 20cm x Số thích hợp điền vào nơi chấm bài 3: Cóc tiến thưởng tài cha Câu 3.1: cho x a = 40 giá trị a là: a 45 b c 35 d c 28 : d 16 : Câu 3.2: Phép tính bao gồm thương bự là: a đôi mươi : b 18 : Câu 3.3: yêu thương 35 là: VnDoc - download tài liệu, văn pháp luật, biểu chủng loại miễn tổn phí a 30 b c d Câu 3.4: Phép tính gồm thương nhỏ là: a 40 : b 21 : c 20 : d 18 : Câu 3.5: Mai ngủ thời gian 21 giờ, Mai ngủ Vậy Mai ngủ dậy lúc: a sáng sủa b c sáng sủa d sáng sủa Câu 3.6: Tính: 30dm : = a 35cm b 6dm c 25dm d 6cm Câu 3.7: cho a + a + a + a + a = a x Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: a b c d Câu 3.8: từng chuồng có số thỏ số chẵn lớn tất cả chữ số Vậy chuồng có thỏ? a 30 thỏ b 32 chuồng thỏ c 32 thỏ d 30 chuồng thỏ Câu 3.9: vào hộp có chục viên bi tất cả xanh, trắng, quà Biết số bi xanh số bi kim cương 17 viên Hỏi Nga gồm viên bi trắng? a viên b viên c viên d 18 viên Câu 3.10: Hiền tất cả bóng gồm xanh, hồng, tím Biêt số láng hồng nhiều số láng tím Hỏi Hiền có bóng xanh? a b c d Đáp án bài bác 1: Đi tìm kho tàng Câu 1.1: 35 Câu 1.2: Câu 1.3: Câu 1.4: 51 Câu 1.5: 10 bài bác 2: Điền kết tương thích vào chỗ chấm Câu 2.1: 36 Câu 2.2: 50 Câu 2.3: 40 Câu 2.4: Câu 2.5: 35 VnDoc - tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu mã miễn phí tổn Câu 2.6: Câu 2.7: Câu 2.8: 65 Câu 2.9: 40 Câu 2.10: bài bác 3: Cóc kim cương tài ba Câu 3.1: b Câu 3.2: d Câu 3.3: c Câu 3.4: c Câu 3.5: d Câu 3.6: b Câu 3.7: b Câu 3.8: c Câu 3.9: c Câu 3.10: d VnDoc - mua tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí tổn