Trong phần 1 cỗ đề thi violympic toán giờ Anh lớp 4 vòng 8 những em đã mày mò bộ đề thi năm học tập 2015-2016. Trong phần 2 của bộ đề thi violympic toán tiếng Anh lớp 4 vòng 8 này hackxuvip.com gửi tới những em cỗ đề thi và giải đáp năm học tập 2014-2015.


Với những kiến thức tiếng Anh lớp 4 sẽ học trên trường cùng những bài tập giờ Anh với những bộ đề khám nghiệm tiếng Anh không giống nhau mong muốn các em tất cả thể chấm dứt những ngôn từ của bài xích thi violympic toán giờ đồng hồ Anh này.

Đề thi violympic toán giờ đồng hồ Anh lớp 4 vòng 8 (P2)

Đối với học tiếng Anh trẻ con em thì chấm dứt những bài thi toán giờ đồng hồ Anh sẽ tương đối khó khăn nếu những em ko được ôn luyện thường xuyên xuyên. Để học tiếng Anh lớp 4 nói riêng và học giờ Anh trẻ em nói chung các bạn cũng có thể cho những em học ngay tại hackxuvip.com.vom.vn – trang web học giờ đồng hồ Anh online mang lại trẻ em hiệu quả nhất hiện tại nay.

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number (Note: write decimal number with "the comma" between number part and fraction part. Ex: 0,5)

Question 1:

A pillow costs đôi mươi dollars. Sophia has lớn pay ......... Dollar for 12 such pillows.

Question 2:

How many hours are in 1/4 of two days?

Answer: .......... Hours.

Question 3:

What could you địa chỉ cửa hàng to 35 khổng lồ make 60?

Answer: This number is ...............

Question 4:

A girl can play 66 notes every minute on average. She can play ........ Notes in trăng tròn minutes.

Question 5:

15 boxes of chocolate candies have 420 candies in the total. How many candies are there in each box?

Answer: .......... Candies.

Question 6:

Angela is learning to lớn play the violin. She practices 50 minutes a day on Tuesday & Thursday. On Saturday she practices for one and a half hours. How much times per week Angela spend practicing violin?

Answer: .......... Minutes.

Question 7:

There are ........... Six - digit numbers.

Question 8:

The sum of these numbers:

*

is .............

Question 9:

The last digit of the product: 1 x 3 x 5 x ....... X 999 is ...........

Question 10:

The pages of a book are numbered consecutively from 1 through 120. There are ............ Digits are there in this numbering.

Exam number 2: Choose 2 consecutive cells which have the same or equal value. (Tìm cặp bởi nhau)

*

Answer:

(1) = ......; (2) = ........; (3) = .....; (4) = .......; (5) = ........; (6) = .......; (7) = ......; (8) = ......; (9) = ......; (12) = ......

Exam number 3: Your car has to lớn pass 5 obstacles to finish. (Vượt vật cản vật)

Question 1:

What number should replace the question mark ?

67 + ? = 230

a. 153

b. 133

c. 163

d. 143

Question 2:

What would result is the greatest number?

a. 1450 + 7245

b. They are the same

c. 7245 + 1450

d. 7250 + 1445

Question 3:

John played a total of 30 soccer games during the months of June, July and August.

He played 9 games in June and 10 in July. Which month did he play the most games?

a. May

b. June

c. August

d. July

Question 4:

What fraction of the fence is orange?

*

Answer: .....................

Question 5:

A football team has $140 lớn buy balls. Once ball costs $8. What is the largest number of balls the team can buy?

Answer: .............. Balls.

Đáp án:

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number (Note: write decimal number with "the comma" between number part và fraction part. Ex: 0,5)

Question 1: 240

Question 2: 12

Question 3: 25

Question 4: 1320

Question 5: 28

Question 6: 190

Question 7: 900000

Question 8: 520

Question 9: 5

Question 10: 252

Exam number 2: Choose 2 consecutive cells which have the same or equal value. (Tìm cặp bởi nhau)

(1) = (20); (2) = (14); (3) = (19); (4) = (13); (5) = (10); (6) = (18); (7) = (11); (8) = (17); (9) = (16); (12) = (15)

(20); (14); (19); (13); (10); (18); (11); (17); (16); (15)

Exam number 3: Your oto has khổng lồ pass 5 obstacles to finish. (Vượt chướng ngại vật)

Question 1: c. 163

Question 2: b. They are the same

Question 3: c. August

Question 4: 1/5

Question 5: 17

Để xem thêm những bộ tài liệu học tiếng Anh lớp 4 cho trẻ nhỏ các bạn có thể tham khảo tức thì tại hackxuvip.com.

Học tiếng Anh lớp 4 nói chung và học toán giờ Anh lớp 4 nói riêng yên cầu các em phải bao gồm một quy trình học tập tráng lệ và trang nghiêm và tài liệu học hành theo chuẩn chỉnh tiếng anh quốc tế. Hãy đến trẻ học ngay những bài xích học giờ đồng hồ Anh trẻ con em trên Aloiddy để trẻ hoàn thiện các khả năng tiếng Anh của mình một cách tác dụng nhất nhé!