Đếm số ô chứa giá trị chuỗi trong excel

      3
Excel mang đến hackxuvip.com 365 Excel mang đến hackxuvip.com 365 dành đến máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Sử dụng COUNTIF, một trong các hàm thống kê, để đếm con số ô đáp ứng một tiêu chí; ví dụ như để đếm mốc giới hạn một tp nhất định lộ diện trong danh sách khách hàng.

Trong biểu mẫu dễ dàng và đơn giản nhất, COUNTIF mang đến biết:

=COUNTIF(Bạn ước ao tìm ngơi nghỉ đâu?, bạn có nhu cầu tìm cực hiếm nào?)

Ví dụ:

=COUNTIF(A2:A5,"London")

=COUNTIF(A2:A5,A4)


*

Hàm COUNTIF(phạm vi, tiêu chí)

Tên đối số

Mô tả

range (bắt buộc)

Nhóm những ô mà bạn có nhu cầu đếm. Phạm vi có thể chứa số, mảng, phạm vi mang tên hoặc tham chiếu có chứa số. Các giá trị trống và giá trị văn bản được bỏ qua.

Tìm hiểu cách chọn phạm vi trong một trang tính.

criteria (bắt buộc)

Số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản xác định ô như thế nào sẽ được đếm.

Ví dụ: chúng ta có thể sử dụng một vài như 32, một đối chiếu như "> 32", một ô như B4, hoặc một từ bỏ như "táo".

COUNTIF chỉ sử dụng một tiêu chuẩn duy nhất. áp dụng COUNTIFS nếu bạn muốn dùng nhiều tiêu chí.


Ví dụ

Để dùng những ví dụ này vào Excel, hãy coppy dữ liệu trong bảng dưới rồi dán vào ô A1 của trang tính mới.

Dữ liệu

Dữ liệu

táo

32

cam

54

đào

75

táo

86

Công thức

Mô tả

=COUNTIF(A2:A5,"táo")

Đếm số ô có chứa táo vào các ô từ A2 tới A5. Hiệu quả là 2.

=COUNTIF(A2:A5,A4)

Đếm số ô cất đào (giá trị trong A4) trong các ô tự A2 tới A5. Tác dụng là 1.

=COUNTIF(A2:A5,A2)+COUNTIF(A2:A5,A3)

Đếm số táo apple (giá trị trong A2) với cam (giá trị vào A3) trong các ô trường đoản cú A2 tới A5. Công dụng là 3. Bí quyết này sử dụng COUNTIF hai lần để xác minh nhiều tiêu chí, mỗi tiêu chuẩn ứng với cùng một biểu thức. Chúng ta cũng có thể sử dụng hàm COUNTIFS.

=COUNTIF(B2:B5,">55")

Đếm số ô có giá trị lớn rộng 55 vào các ô từ B2 tới B5. Công dụng là 2.

=COUNTIF(B2:B5,""&B4)

Đếm số ô có giá trị khác 75 vào các ô từ B2 tới B5. Dấu và (&) sáp nhập toán tử đối chiếu khác với () và cực hiếm trong B4 nhằm đọc =COUNTIF(B2:B5,"75"). Hiệu quả là 3.

=COUNTIF(B2:B5,">=32")-COUNTIF(B2:B5,">85")

Đếm số ô có giá trị lớn rộng (>) hoặc bằng (=) 32 và nhỏ rộng (

Các vụ việc Chung

Sự cố

Đã xẩy ra lỗi gì

Trả về cực hiếm sai đối với chuỗi dài.

Hàm COUNTIF trả về kết quả sai khi bạn dùng nó để khớp các chuỗi dài rộng 255 ký tự.

Để khớp những chuỗi dài hơn nữa 255 cam kết tự, hãy cần sử dụng hàm CONCATENATE hoặc toán tử ghép nối &. Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"chuỗi dài"&"chuỗi lâu năm khác").

Không trả về kết quả khi bạn hy vọng đợi gồm kết quả.

Đảm bảo bao gồm ghi đối số criteria trong vệt ngoặc.

Công thức COUNTIF chạm chán lỗi #VALUE! khi tham chiếu tới một trang tính khác.

Lỗi này xẩy ra khi công thức có chứa hàm tham chiếu đến ô hoặc phạm vi trong một sổ thao tác đóng và các ô được tính toán. Để kĩ năng này hoạt động, sổ thao tác làm việc khác yêu cầu được mở.

Những bí quyết thực hành giỏi nhất

Làm thế này

Tại sao

Nhớ rằng COUNTIF không khác nhau chữ hoa, chữ hay trong chuỗi văn bản.

Criteria không phân biệt chữ hoa/thường. Nói giải pháp khác, chuỗi "táo" và chuỗi "TÁO" sẽ khớp với cùng các ô giống nhau.

Dùng ký kết tự đại diện

Có thể dùng ký tự đại diện—dấu chấm hỏi (?) và dấu sao (*)—trong criteria. Một dấu chấm hỏi khớp với một ký kết tự cá biệt bất kỳ. Một vết sao khớp cùng với chuỗi cam kết tự bất kỳ. Nếu bạn muốn tìm vệt chấm hỏi hay vết sao thực sự, hãy nhập một vết sóng (~) trước ký kết tự đó.

Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"táo?") sẽ tìm đều trường hợp bao gồm "táo" với vần âm cuối cùng hoàn toàn có thể thay đổi.

Hãy bảo đảm dữ liệu của bạn không chứa các ký tự ko đúng.

Khi đếm quý hiếm văn bản, hãy bảo đảm dữ liệu ko chứa khoảng chừng trắng ở đầu, khoảng tầm trắng ở cuối, việc thực hiện không thống nhất vết trích dẫn thẳng và cong hoặc ký tự không in ra. Giữa những trường phù hợp này, COUNTIF hoàn toàn có thể trả về quý hiếm không ý muốn muốn.

Thử áp dụng hàm CLEAN hoặc hàm TRIM.

Để thuận tiện, áp dụng phạm vi gồm tên

COUNTIF cung ứng các phạm vi gồm têntrong cách làm (chẳng hạn như = COUNTIF( hoa trái ,">=32")-COUNTIF(trái cây ,">85"). Phạm vi có tên có thể phía trong trang tính hiện tại, một trang tính khác trong thuộc sổ làm việc hoặc từ bỏ sổ làm việc khác. Để tham chiếu xuất phát điểm từ 1 sổ thao tác khác, sổ làm việc thứ hai đó cũng phải được mở.


Lưu ý: Hàm COUNTIF sẽ không còn đếm các ô dựa trên màu font chữ hoặc nền ô. Tuy nhiên, Excel hỗ trợ Hàm do fan dùng xác minh (UDF) bằng cách sử dụng các thao tác hackxuvip.com Visual Basic for Applications (VBA) trên các ô dựa trên màu fonts chữ hoặc nền. Đây là lấy một ví dụ về cách chúng ta có thể Đếm số ô tất cả màu ô thay thể bằng phương pháp sử dụng VBA.


Bạn đề nghị thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc dấn sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.