Điểm chuẩn đại học giao thông vận tải tp hcm 2017

      4
STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52480102 Truyền thông và mạng thiết bị tính A00; A01 19.5
2 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01 22
3 52520103 Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Cơ giới hoá xếp dỡ, Cơ khí ô tô, thiết bị xây dựng, Cơ khí trường đoản cú động) A00; A01 21.75
4 52520103H Kỹ thuật cơ khí: Cơ khí ô tô (Hệ Đại học CLC) A00; A01 21.5
5 52520122 Kỹ thuật tàu thủy (Chuyên ngành: thiết kế thân tàu thuỷ, công nghệ đóng tàu thuỷ, Thiết bị tích điện tàu thuỷ, Kỹ thuật công trình ngoài khơi) A00; A01 16.5
6 52520201 Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử (Chuyên ngành: Điện và auto tàu thuỷ, Điện công nghiệp, khối hệ thống điện giao thông) A00; A01 21
7 52520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông media (Chuyên ngành Điện tử viễn thông) A00; A01 20
8 52520207H Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông: siêng ngành Điện tử viễn thông (Hệ Đại học quality cao A00; A01 18.75
9 52520216 Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa (Chuyên ngành tự động hoá công nghiệp) A00; A01 22.25
10 52520320 Kỹ thuật môi trường A00; A01; B00 18.25
11 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành: Xây dựng gia dụng và công nghiệp, kỹ thuật kết cấu công trình, Kỹ thuật nới bắt đầu và công trình ngầm) A00; A01 20.75
12 52580201H Kỹ thuật công trình xây dựng (Hệ Đại học unique cao) A00; A01 18.75
13 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông (Chuyên ngành: Xây dựng công trình thuỷ, Xây dựng cầu hầm, xuất bản đường bộ, quy hoạch và thi công công trình giao thông, Xây dựng đường sắt – Metro) A00; A01 19
14 52580205H Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Hệ Đại học quality cao) A00; A01 18.5
15 52580301 Kinh tế xây dừng (Chuyên ngành: kinh tế tài chính xây dựng, cai quản dự án xây dựng) A00; A01; D01 20.5
16 52580301H Kinh tế chế tạo (Hệ Đại học unique cao) A00; A01; D01 18.5
17 52840101 Khai thác vận tải (Chuyên ngành: cai quản trị Logistic và vận tải đường bộ đa phương thức) A00; A01; D01 24.25
18 52840101H Khai thác vận tải: quản ngại trị Logistic và vận tải đường bộ đa cách làm (Hệ Đại học chất lượng cao) A00; A01; D01 22.25
19 52840104 Kinh tế vận tải đường bộ (Chuyên ngành tài chính vận cài biển) A00; A01; D01 21.75
20 52840104H Kinh tế vận tải (Hệ Đại học quality cao) A00; A01; D01 19.5
21 52840106101 Khoa học hàng hải: Điều khiển tàu biển cả (Chuyên ngành: Điều khiển tàu biển) A00; A01 17.75
22 52840106101H Khoa học sản phẩm hải: Điều khiển tàu biển cả (Hệ Đại học unique cao) A00; A01 16
23 52840106102 Khoa học hàng hải:Vận hành khai thác máy tàu biển lớn (Chuyên ngành: quản lý khai thác sản phẩm tàu biển) A00; A01 15.5
24 52840106103 Khoa học mặt hàng hải:Thiết bị năng lượng tàu thủy (Chuyên ngành: Thiết bị tích điện tàu thủy) A00; A01 15.5
25 52840106104 Khoa học hàng hải: cai quản Hàng hải A00; A01 19.75

*

GTS-Trường đại học Giao Thông vận tải TP.HCM