Năm 2021, trường Đại học bản vẽ xây dựng Đà Nẵng tuyển chọn sinh theo 2 phương thức: xét tuyển chọn theo kết quả thi tốt nghiệp thpt và xét tuyển chọn theo hiệu quả học bạ. Ngưỡng điểm dìm hồ sơ xét tuyển Đại học tập năm 2021 theo cách làm xét tuyển tác dụng kỳ thi thpt năm 2021 với tất cả các ngành đào tạo và giảng dạy Đại học thiết yếu quy các là 14 điểm.

Điểm chuẩn chỉnh của trường Đại học bản vẽ xây dựng Đà Nẵng năm 2021 đã được công bố, xem chi tiết dưới đây:


Điểm chuẩn chỉnh Đại Học kiến trúc Đà Nẵng năm 2021

Tra cứu vớt điểm chuẩn Đại Học phong cách thiết kế Đà Nẵng năm 2021 đúng đắn nhất ngay sau khi trường chào làng kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại Học bản vẽ xây dựng Đà Nẵng năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên ví như có


Trường: Đại Học phong cách thiết kế Đà Nẵng - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021


STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02; A01 16
2 7580108 Thiết kế nội thất V00; V01; V02; A01 16
3 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; B00; D01 14.25
4 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; B00; D01 14.25
5 7580205 Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông A00; A01; B00; D01 14.25
6 7580210 Kỹ thuật đại lý hạ tầng A00; A01; B00; D01 14.25
7 7340101 Quản trị tởm doanh A00; A01; B00; D01 14.2
8 7340201 Tài bao gồm - Ngân hàng A00; A01; B00; D01 14.2
9 7340301 Kế toán A00; A01; B00; D01 14.2
10 7510605 Logistic và cai quản chuỗi cung ứng A00; A01; B00; D01 14.2
11 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; A01; D14; D15 14.5
12 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; A01; D14; D15 15
13 7810103 Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành A00; A01; B00; D01 14.2
14 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; B00; D01 14.2
15 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 14.5
16 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện - năng lượng điện tử A00; A01; B00; D01 14
học sinh lưu ý, để làm hồ sơ đúng mực thí sinh coi mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển chọn năm 2021 tại trên đây
STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02 19 Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12
2 7580101 Kiến trúc A01 21 Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12
3 7580105 Quy hoạch vùng cùng đô thị V00; V01; V02 16 Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12
4 7580105 Quy hoạch vùng và đô thị A01 18 Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12
5 7580108 Thiết kế nội thất V00; V01; V02 19 Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12
6 7580108 Thiết kế nội thất A01 21 Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12
7 7210403 Thiết kế trang bị hoạ V00; V01; V02; H00 21 Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12
8 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; B00; D01 18 Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12
9 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; B00; D01 18 Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12
10 7580205 Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông A00; A01; B00; D01 18 Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12
11 7580210 Kỹ thuật các đại lý hạ tầng A00; A01; B00; D01 18 Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12
12 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 18 Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12
13 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử A00; A01; B00; D01 18 Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12
14 7340101 Quản trị gớm doanh A00; A01; B00; D01 18 Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12
15 7340201 Tài bao gồm - Ngân hàng A00; A01; B00; D01 18 Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12
16 7340301 Kế toán A00; A01; B00; D01 18 Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12
17 7510605 Logistic và cai quản chuỗi cung ứng A00; A01; B00; D01 18 Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12
18 7810103 Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành A00; A01; B00; D01 18 Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12
19 7810201 Quản trị khách hàng sạn A00; A01; B00; D01 18 Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12
20 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; A01; D14; D15 18 Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12
21 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; A01; D14; D15 19.5 Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12
22 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02; A01 6.5 Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), tất cả thi vẽ
23 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02; A01 7 Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), ko thi vẽ
24 7580105 Quy hoạch vùng với đô thị V00; V01; V02; A01 6 Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB toàn bộ các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), bao gồm thi vẽ
25 7580105 Quy hoạch vùng với đô thị V00; V01; V02; A01 6.5 Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB toàn bộ các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), không thi vẽ
26 7580108 Thiết kế nội thất V00; V01; V02; A01 6.5 Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), tất cả thi vẽ
27 7580108 Thiết kế nội thất V00; V01; V02; A01 7 Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), không thi vẽ
28 7210403 Thiết kế đồ dùng hoạ V00; V01; V02; H00 7 Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), gồm thi vẽ
29 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; B00; D01 6 Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12)
30 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; B00; D01 6 Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12)
31 7580205 Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông A00; A01; B00; D01 6 Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12)
32 7580210 Kỹ thuật đại lý hạ tầng A00; A01; B00; D01 6 Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12)
33 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 6 Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12)
34 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử A00; A01; B00; D01 6 Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12)
35 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; D01 6 Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB toàn bộ các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12)
36 7340201 Tài thiết yếu - Ngân hàng A00; A01; B00; D01 6 Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12)
37 7340301 Kế toán A00; A01; B00; D01 6 Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB toàn bộ các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12)
38 7510605 Logistic và làm chủ chuỗi cung ứng A00; A01; B00; D01 6 Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB toàn bộ các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12)
39 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; B00; D01 6 Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB toàn bộ các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12)
40 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; B00; D01 6 Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12)
41 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; A01; D14; D15 6 Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12)
42 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; A01; D14; D15 6.5 Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12)
học viên lưu ý, để triển khai hồ sơ đúng mực thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại trên đây
Xét điểm thi thpt Xét điểm học tập bạ

Click để tham gia luyện thi đh trực đường miễn tổn phí nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021

Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường cập nhật xong tài liệu năm 2021


Điểm chuẩn chỉnh Đại Học kiến trúc Đà Nẵng năm 2021. Xem diem chuan truong dai Hoc Kien Truc da Nang 2021 đúng đắn nhất bên trên hackxuvip.com