Công thức tính diện tích hình tròn cùng công thưc tính chu vi hình tròn chúng ta đã được học từ thời còn ngồi trên ghế công ty trường, tuy thế đã lâu chúng ta không sử dụng đến do vậy khó khăn tránh khỏ quên và nhầm lẫn vị vậy lúc này chúng tôi sẽ giải đáp lại một cách đơn giản dễ dàng và dễ hiểu nhất.

Cách diện tích hình tròn và chu vi hình tròn

1. Công thức tính diện tích hình tròn


*

*

Hay diện tích s hình tròn cũng khá được tính theo công thưc là bình phương đường kính nhân với Pi rồi phân chia cho 4.


*

Trong đó:

S: diện tích s hình trònr: nửa đường kính hình trònd: 2 lần bán kính hình tròn3,14: chính là hằng số π (Pi)

2. Công thức tính chu vi hình tròn


*

*

Trong đó:

C: chu vi hình trònr: nửa đường kính hình trònd: con đường kính hình trụ 3,14: chính là hằng số π (Pi)

Xác định 2 lần bán kính hình tròn

Bước thứ nhất để tính diện tích hình tròn trụ hoặc chu vi hình trụ là phải khẳng định đường kính của nó. Vào khi những công thức toán học thường xuyên liệt kê giá trị này, nhưng mà trong thực tế, các bạn phải từ bỏ tìm mặt đường kính. Đường kính là chiều nhiều năm của một đường ban đầu từ cạnh của vòng tròn, đi qua tâm của vòng tròn và kết thúc ở cạnh đối lập của vòng tròn. Để đo, các bạn sẽ cần một thước trực tiếp đo cho các vòng tròn nhỏ dại hoặc thước dây cho những vòng tròn lớn.

Xác định bán kính hình tròn

Khi chúng ta có 2 lần bán kính (d) của hình tròn, chúng ta có thể tìm bán kính (r) bởi công thức d = 2 x r. Nửa đường kính của hình tròn là khoảng cách từ trọng tâm của hình tròn đến ngẫu nhiên điểm nào trên cạnh của hình tròn. Nửa đường kính cũng bởi một nửa đường kính. Nếu mặt đường kính của người tiêu dùng là một số đơn giản, chúng ta có thể tính bán kính trong đầu. Trường hợp không, sắp xếp lại phương pháp để search r (r = d/2) và giải.

Chúc chúng ta tìm được lời giải cho diện tích hình tròn và chu vi hình trụ với bí quyết ở trên.