Đoạn văn miêu tả tính cách bằng tiếng anh

      9

Cách biểu đạt tính phương pháp con tín đồ tiếng Anh có thể đánh giá chỉ là không dễ cũng ko khó. Vấn đề này đang trở nên thuận tiện hơn nếu như bạn có vốn tự vựng sâu rộng về tính cách bé người, cũng giống như biết cách biểu đạt thành văn.


*

Trong bài viết dưới đây, Tài liệu IELTS để giúp bạn làm điều đó. Bài viết tổng hợp hồ hết từ vựng mô tả tính cách con người cũng như cách diễn đạt và những bài văn chủng loại tham khảo, các bạn theo dõi nhé!


*

Nội dung chính

1 80 tính từ biểu hiện tính bí quyết con người tiếng Anh3 các đoạn văn mẫu diễn tả tính phương pháp con bạn bằng giờ Anh

80 tính từ bộc lộ tính phương pháp con người tiếng Anh

Tính từ miêu tả tính cách tích cực

Brave /breɪv/: Anh hùngCareful /ˈkeə.fəl/: Cẩn thậnCheerful /ˈtʃɪə.fəl/: Vui vẻEasy going /ˌiː.ziˈɡəʊ.ɪŋ/: dễ dàng gần.Exciting /ɪkˈsaɪt/: Thú vịFriendly /ˈfrend.li/: Thân thiện.Funny /ˈfʌn.i/: Vui vẻGenerous /ˈdʒen.ər.əs/: Hào phóngHardworking /ˈhɑrdˈwɜr·kɪŋ/: chăm chỉ.Kind /kaɪnd/: giỏi bụng.Out going /aʊt ɡəʊ.ɪŋ/: túa mở.Polite /pəˈlaɪt/: định kỳ sự.Quiet /ˈkwaɪ.ət/: Ít nóiSmart /smɑːt/ = intelligent /ɪnˈtel.ɪ.dʒənt/: Thông minh.Sociable /ˈsəʊ.ʃə.bəl/: Hòa đồng.Soft /sɒft/: vơi dàngTalented /ˈtæl.ənt/: Tài năng, có tài.Ambitious /æmˈbɪʃ.əs/: có tương đối nhiều tham vọngCautious /ˈkɔː.ʃəs/: Thận trọng.Competitive /kəmˈpet.ɪ.tɪv/: Cạnh tranh, đua tranhConfident /ˈkɒn.fɪ.dənt/: tự tinSerious /ˈsɪə.ri.əs/: Nghiêm túc.Creative /kriˈeɪ.tɪv/: sáng sủa tạoDependable /dɪˈpen.də.bəl/: Đáng tin cậyEnthusiastic /ɪnˈθjuː.zi.æz.əm/: Hăng hái, sức nóng tìnhExtroverted /ˈek.strə.vɜːt/: phía ngoạiIntroverted /ˈɪn.trə.vɜː.tɪd/: hướng nộiImaginative /ɪˈmædʒ.ɪ.nə.tɪv/: giàu trí tưởng tượngObservant /əbˈzɜː.vənt/: Tinh ýOptimistic /ˈɒp.tɪ.mɪ.zəm/: Lạc quanRational /ˈræʃ.ən.əl/: gồm chừng mực, tất cả lý tríSincere /sɪnˈsɪər/: Thành thậtUnderstanding /ˌʌn.dəˈstæn.dɪŋ/: gọi biếtWise /waɪz/: uyên thâm uyên bác.Clever /ˈklev.ər/: Khéo léoTactful /tækt/: kế hoạch thiệpFaithful /ˈfeɪθ.fəl/: thông thường thủyGentle /ˈdʒen.təl/: nhẹ nhàngHumorous /ˈhjuː.mər/: hài hướcHonest /ˈɒn.ɪst/: trung thựcLoyal /ˈlɔɪ.əl/: Trung thànhPatient /ˈpeɪ.ʃəns/: Kiên nhẫnOpen-minded /ˌəʊ.pənˈmaɪn.dɪd/: Khoáng đạtTalkative /ˈtɔː.kə.tɪv/: Hoạt ngôn.

Tính từ dùng làm chỉ tính biện pháp tiêu cực

Bad-tempered /ˌbædˈtemp.əd/: rét tínhBoring /ˈbɔː.rɪŋ/: ai oán chán.Careless/ˈkeə.ləs/: Bất cẩn, cẩu thả.Crazy /ˈkreɪ.zi/: Điên khùngImpolite /ˌɪm.pəlˈaɪt/: Bất kế hoạch sự.Lazy /ˈleɪ.zi/: Lười biếngMean /miːn/: keo dán kiệt.Shy /ʃaɪ/: Nhút nhátStupid /ˈstjuː.pɪd/: dở hơi ngốcAggressive /əˈɡres.ɪv/: Hung hăng, xông xáoPessimistic /ˌpes.ɪˈmɪs.tɪk/: Bi quanReckless /ˈrek.ləs/: Hấp TấpStrict /strɪkt/: Nghiêm khắcStubborn /ˈstʌb.ən/: ngang bướng (as stubborn as a mule)Selfish /ˈsel.fɪʃ/: Ích kỷHot-temper /hɒt ˈtem.pər/: nóng tínhCold /kəʊld/: giá buốt lùngMad /mæd/: điên, khùngAggressive /əˈɡres.ɪv/: Xấu bụngUnkind /ʌnˈkaɪnd/: Xấu bụng, không tốtUnpleasant /ʌnˈplez.ənt/: khó chịuCruel /ˈkruː.əl/: Độc ácGruff /ɡrʌf/: Thô lỗ cục cằnInsolent /ˈɪn.səl.ənt/: lếu láo xượcHaughty /ˈhɔː.ti/: Kiêu căngBoast /bəʊst/: Khoe khoang

Cách diễn đạt tính giải pháp con người bằng tiếng Anh

Bạn có thể sử dụng các tính tự chỉ tính cách, đi kèm theo với phần lớn trạng trường đoản cú chỉ mức độ như very/so/quite/relatively/ really/a bit/slightly/a little để biểu đạt tính cách con người bằng giờ Anh.

Ex: Anna is very hardworking. (Anna rất chăm chỉ.)

Các cụ bao gồm câu “nói bao gồm sách, mách bao gồm chứng”. Bởi thế, khi mô tả tính biện pháp con tín đồ bằng tiếng Anh, chúng ta nên đưa thêm các hành động của họ nhằm củng cố thêm cho lời nói của mình.

Ex: Tom is quite lazy. He often doesn’t bởi vì homework. (Tom is quite lazy. He often doesn’t bởi vì homework.)

Khi bạn biểu đạt tính phương pháp con fan bằng tiếng Anh cũng nhớ rằng nói bớt nói tránh. Thay vì dùng đều từ ngữ diễn đạt quá nặng nề, bạn hãy dùng số đông từ thanh thanh hay hoàn toàn có thể sử dụng cách nói che định nhằm không làm mất lòng người nghe.

Ex: Mike’s not very smart. (Mike không hợp lý lắm.)

Những đoạn văn mẫu biểu đạt tính giải pháp con fan bằng tiếng Anh

Dưới đây là những đoạn văn mẫu thể hiện tính cách con người bằng tiếng Anh, các chúng ta cũng có thể tham khảo để đưa ý tưởng. Sau đó, bạn hãy áp dụng vào bài thực hành của mình.


Đoạn văn tiếng Anh miêu tả tính cách của tín đồ hướng nội

I have a best friend named Hoa, she is an introvert. She doesn’t like interacting with strangers. She can be silent for hours without being bored. Hoa has difficulty communicating with others và only answers when asked. She just talks & opens her heart lớn people close khổng lồ her. Hoa likes tranquility. She likes khổng lồ be alone & listen lớn sad music. Noisy parties are lượt thích her “enemy”. She never went khổng lồ these places. Due khổng lồ being an introvert, Hoa has the ability to work independently, think, and observe very well. She is considerate & sympathetic lớn other people. However, I think she should change a bit. She should be more sociable, more communicative.

Dịch nghĩa:

Tôi tất cả một cô bạn bè là Hoa, cô ta là fan hướng nội. Cô ấy không thích giao tiếp với đa số người lạ. Cô ấy hoàn toàn có thể ngồi tĩnh mịch trong hàng giờ đồng hồ mà không thấy chán. Hoa khó rất có thể giao tiếp với mọi người với cô ấy chỉ trả lời khi được hỏi. Cô ấy chỉ chịu nói cùng mở lòng trung tâm sự với người mà Hoa thiệt sự thân thiết. Hoa ham mê sự lặng tĩnh. Cô ấy chỉ thích cô đơn 1 mình và nghe những bạn dạng nhạc bi thảm mà thôi. Hồ hết buổi tiệc ồn ào là quân địch của cô ấy. Hoa không khi nào đến phần đông nơi như vậy. Do là người hướng nội, phải Hoa có tác dụng làm bài toán và xem xét một phương pháp độc lập, cũng giống như quan sát đều thứ khôn cùng tốt. Cô ấy được reviews là người thuận tiện thông cảm với những người dân khác. Tuy nhiên, tôi suy nghĩ Hoa nên thay đổi một chút. Cô ấy nên ra phía bên ngoài xã hội và giao tiếp với mọi fan nhiều hơn.

Đoạn văn giờ đồng hồ Anh biểu hiện tính biện pháp của bạn hướng ngoại

I’m an extrovert. I love to lớn talk. I can tell anyone about almost anything. I am eager lớn meet new friends and learn everything about them. I am enthusiastic, social, and assertive. I often participate in activities with a lot of people lượt thích parties, community activities & I lượt thích that. I’m a pretty open-minded person. I can easily communicate with others. However, I am a bit shy about communicating with introverts because we are completely opposite. People often say that I’m a “clown”. I find this quite true because I often make jokes that make people happier. One thing I don’t like about myself is that I get angry easily with others. I’ve always tried khổng lồ fix this.

Dịch nghĩa:

Tôi là bạn hướng nội. Tôi thích thủ thỉ rất nhiều. Tôi nói theo cách khác với bất cứ ai về bất kể chuyện gì bên trên đời. Tôi sẵn lòng chạm chán những người chúng ta mới cùng học phần lớn thứ từ họ. Tôi là fan nhiệt tình, mê say giao lưu và quyết đoán. Tôi tiếp tục tham gia những hoạt động có nhiều người góp mặt giống như các buổi tiệc, vận động xã hội và tôi ưng ý điều đó. Tôi là người khá cởi mở. Tôi rất có thể dễ dàng tiếp xúc với fan khác. Tuy nhiên, tôi có một chút nhút yếu khi tiếp xúc với những người dân hướng nội, chính vì chúng tôi ở nhì tình cụ đối nghịch hoàn toàn. Mọi bạn thường nói tôi là 1 trong “gã hề”. Tôi thấy điều này khá đúng chính vì tôi thường xuyên làm trò cười có tác dụng mọi bạn vui vẻ. Thêm một điều nữa, tôi không mê say về chính phiên bản thân mình chính là tôi rất đơn giản nổi giận với những người khác. Tôi luôn luôn luôn nỗ lực sửa chữa điểm yếu đó.

Đoạn văn giờ Anh thể hiện tính giải pháp của fan mẹ

Ai trong bọn họ cũng có một tín đồ mẹ. Người mẹ của các bạn có tính biện pháp ra sao? là người như vậy nào? Hãy cùng khám phá tính phương pháp của bà bầu tôi qua bài viết bên bên dưới nhé.

To me, my mother is the most wonderful woman. My mother is very capable. My mother not only works but also takes care of my family very well. Every morning, she gets up early lớn prepare breakfast for the whole family before going khổng lồ work. Not only that, my mother is very considerate. Every mother is very careful, rarely makes errors. My mother is also a considerate person. She is lượt thích my friend, always talking and confiding with me. At work, the mother is an intelligent & acumen person. She does her work excellently và is praised và loved by her colleagues. I am very proud of my mother.

Dịch nghĩa:

Đối cùng với tôi, chị em là người đàn bà tuyệt vời nhất cụ gian. Mẹ tôi khôn xiết tài giỏi. Mẹ không chỉ làm việc kết quả mà còn âu yếm gia đình cực kỳ tốt. Từng buổi sáng, bà ấy ngủ dậy sớm để sẵn sàng bữa sáng cho tất cả gia đình trước lúc đi làm. Không chỉ có vậy, chị em tôi vô cùng cẩn thận. Mọi chị em trên cụ gian thường rất cẩn trọng, thảng hoặc khi phạm phải lỗi sai nào. Mẹ tôi còn là một người khôn cùng ân cần. Bà ấy như 1 người chúng ta của tôi, luôn luôn trò chuyện và tin cẩn vào tôi. Khi làm cho việc, bà bầu tôi là người thiếu phụ thông minh với nhạy bén. Bà ấy chấm dứt xuất sắc các bước và được kính trọng, thương mến bởi các đồng nghiệp. Tôi cực kỳ tự hào về bà bầu tôi.

Bài viết bên trên là toàn bộ chi tiết những phía dẫn mô tả tính giải pháp con người tiếng Anh mà lại hackxuvip.com vẫn tổng phù hợp được. Hi vọng sau khi đọc ngừng bài này, bạn đã có cho mình một ý tưởng phát minh hay ho, kèm với hồ hết từ vựng miêu tả tính biện pháp thú vị để áp dụng vào bài xích làm của mình.