Đường kính của một bánh xe đạp điện là 0,65m.Bạn sẽ xem: 2 lần bán kính của một bánh xe đạp là 0 65m

a) tính chu vi của bánh xe đó.

b) fan đi xe đạp xe đạp đã đi được từng nào mét nếu bánh xe lăn trện mặt đất được10 vòng,được 100 vòng?


*

a)CV của bánh xe pháo là

0,65 x 3,14 = 2,041(m)

b)Người đi xe đạp điện đi được số mét khi bánh xe xoay 10 vòng là:

2,041 x 10 = 20,41(m)

tín đồ đi xe đạp điện đi dược số mét khi bánh xe cù 100 vòng là:

2,014 x 100 = 201,4(m)

 


*

Nhìn các bạn giải tôi cũng hiểu với thấy dễ dàng hơn. Cơ hội đọc đề bài, bản thân nghĩ cần nhân với cái gì rồi phân chia cho dòng gì. Té ra là x 10 rồi x 100 là xong.Hay quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

a)Chu vi bánh xe kia là:

0,65 x 3,14 = 2,041 (m)

b)Nếu xe đạp đi xung quanh đất 10 vòng thì được số mét là:

2,041 x 10 = 20,41 (m)

Nếu xe đạp đi xung quanh đất 100 vòng thì được số mét là:

2,041 x100 = 204,1 (m)

Đáp số: a) 2,041 m

b) 10 vòng: 20,41 m

100 vòng :204.1 m

chu vi của bánh xe pháo là:0,65 nhan3,14=2,041m

người đi xe đạp sẽ đập đi được số mét là;2,041nhan10=20,41m

nếu đấm đá lăn cùng bề mặt đất 100vong la;2,014nhan 100=201,4

đường kính của một bánh xe đạp điện là 0, 65m.

a) tính chu vi của bánh xe cộ đó.

b) tín đồ đi xe đạp điện sẽ đi được bao nhiêu mét nếu như bánh xe lăn trên mặt đất được 10 vòng, được 100 vòng?

đường kính của một bánh xe đạp là 0,65m.

A ) tính chu vi của bánh xe pháo đó.

b) tín đồ đi xe đạp sẽ đi được bao nhiêu mét nếu bánh xe lăn xung quanh đất được 10 vòng, được 100 vòng?

a) Tính chu vi của bánh xe pháo đó.

b) bạn đi xe đạp sẽ đi được từng nào mét trường hợp bánh xe cộ lăn cùng bề mặt đất được 10 vòng, được 100 vòng?

Đường kính của một bánhxe đấm đá là 0,65m.

a)Tính chu vi của bánh xe pháo đó

b)Người đi xe đạp điện sẽ đi được bao nhiêu mét trường hợp bánh xe lăn trên mặt đất được 10 vòng,100 vòng?

Đường kính của một bánh xe đạp điện là 0,65m

a) Tính chu vi của bánh xe cộ đó.

b) Ngườiđi xe đạp điện sẽ đi được từng nào mét ví như bánh xe lăn trên mặt đất được 10 vòng, được 100 vòng

Đường kính của một bánh xe đạp điện 0,65m. A) Tính chu vi của bánh xe đó b) fan đi xe đạp sẽ đi được từng nào mét nếu bánh xe lăn xung quanh đất được 10 vòng c) Bánh xe pháo lăn được bao niêu vòng nếu người đó đi được quãng con đường dài 408,8m ?

Đường kính của một bánh xe đạp điện là 0,65m.

a) Tính chu vi của bánh xe pháo đó.

b) người đi xe đạp sẽ đi được bao nhiêu mét nếu như bánh xe pháo lăn cùng bề mặt đất được 10 vòng, được 100 vòng ?

a)Tính chu vi của bánh xe pháo đó.

b)Người đi xe đạp điện sẽ đi được từng nào mét ví như bánhxe lăn cùng bề mặt đất được 10 vòng , được 100 vòng

đường kính của bánh xe đạp điện là 0,75m a tính chu vi của bánh xe cộ đó. B người đi xe đạp điện sẽ đi được bao nhiêu mét ví như bánh xe pháo lăn cùng bề mặt đất được phương diện 10 vòng