Em của quá khứ tiếng anh

      2

Là trong những thì nằm trong ngữ pháp tiếng Anh thông dụng, thì sau này trong quá khứ nhằm mục đích nêu lên phần đa ý tưởng, suy luận hay hầu như dự định xảy ra trong quá khứ. Vậy cách làm và phương pháp dùng của nhiều loại thì này như vậy nào, cùng hackxuvip.com khám phá trong nội dung bài viết dưới đây.

Ngữ pháp về thì tương lai trong quá khứ

Thi sau này trong thừa khứ diễn đạt một ý định trong vượt khứ hoặc một hành động xảy ra ở thời điểm tương lai so với một hành vi trong vượt khứ. Tuy nhiên, hành vi này vẫn phía trong quá khứ.

Thì sau này trong quá khứ với Would

Công thức:


Loại câu

Cấu trúc

Ví dụ

Khẳng định

S + would + V + O

He promised he would send a postcard from Egypt. (Anh ấy hứa vẫn gửi một tờ bưu thiếp từ Ai Cập.)

Phủ định

S + would not + V + O

I met Lan yesterday. She said that she would not make a trip khổng lồ London. (Tôi chạm mặt Lan hôm qua. Cô ấy bảo tôi là cô ấy sẽ không còn đi London.)

Nghi vấn

Would/ Would not + S + V + O?

Yes, s + would.

No, s + would not.

Would he buy a motorbike? (Anh ấy sẽ cài đặt chiếc xe đồ vật chứ?)


Cách cần sử dụng thì tương lai quá khứ:

Thì sau này trong quá khứ với Would dùng làm chỉ thói quen trong thừa khứ mà lại hiện tại không còn nữa, vậy cho “used to lớn + bare-inf”

Ví dụ: I used khổng lồ stop at my friend’s class after school, then we would go home together.

Thì sau này trong vượt khứ cùng với Would dùng làm chỉ sự tự nguyện, sẵn lòng làm việc gì cho ai đó

Ví dụ: I knew Alice would prepare meal for me.

Thì tương lai trong quá khứ cùng với Would dùng để chỉ thể hiện sự tiềm ẩn phải làm gì cho ai

Ví dụ: He promised he would buy coffee for me.

Thì sau này trong quá khứ cùng với Would dùng để làm chỉ sự suy đoán

Ví dụ: I knew she would help his mother with cooking.

Lưu ý: Thì sau này trong thừa khứ cùng với Would (quá khứ của trường đoản cú will) được dùng để chỉ sự sẳn lòng, tình nguyện xuất xắc hứa hẹn, đôi lúc là thói quen.

Thì sau này trong thừa khứ với Be going to

Công thức:


Loại câu

Cấu trúc

Ví dụ

Khẳng định

You/ We/ They + were + going to lớn + V + O

I/ He/ She/ It + was + going to + V + O

Jane said Tom was going lớn bring his sister with him, but he came alone. (Jane nói Tom sẽ mang em gái của anh ấy đi cùng anh ấy, cơ mà anh ẩy đã từng đi một mình.)

Phủ định

You/ We/ They + weren’t + going to + V + O

I/ He/ She/ It + wasn’t + going to lớn + V + O

I knew you were not going khổng lồ go lớn the party. (Tôi biết các bạn sẽ không đi dự tiệc.)

Nghi vấn

Were/Was + S + going to lớn + V + O?

Yes, S + were/was.

No, S + were/was.

Was she going lớn that concert? (Cô ấy sẽ tới buổi hòa nhạc kia không?)

Yes, she was. (Vâng, cô ấy sẽ đến đó.)


Cách cần sử dụng thì tương lai vượt khứ:

Thì sau này trong thừa khứ cùng với Be going to dùng nói lên kế hoạch, dự định

Ví dụ: Robert said Anna was going to lớn bring her brother with her, but she came alone. (Robert cho biết thêm Anna định gửi anh trai đi cùng mà lại cô ấy cho một mình.)

Thì tương lai trong vượt khứ cùng với Be going to dùng làm nói lên kế hoạch sẽ được thực hiên trong tương lai

Ví dụ: I knew George was going lớn visit Canada. (Tôi biết George sẽ tới thăm Canada.)

Lưu ý:

Ở thì tương lai trong thừa khứ cùng với Be going to, was/ were going lớn (quá khứ của to lớn be going to) được thực hiện cho đầy đủ kế hoạch sẽ được thực hiện.

Bài tập vận dụng thì tương lai vượt khứ 1-1 giản

Bài 1: mang lại dạng đúng của cồn từ gợi ý

I .......... Stop at my friend?s class after school, then we would go trang chủ together. (shoot)

Robert said Anna .............. Bring her brother with her, but she came alone. (fail)

I knew George was to lớn visit Canada = I knew George .............. Visit Canada. (leave)

She ........................ A oto but she didn?t have enough money. (call)

David ..................... The wedding but he was really busy. (put)

Lisa ................ You but she didn?t know your number. (help)

If Alice hadn?t had a job in Hanoi, she ............. In Ho đưa ra Minh City. (send)

Bài 2: dứt câu bằng phương pháp cho dạng đúng của rượu cồn từ vào ngoặc

Henry. Good Lord. I forgot you ______ (come) for supper.

The police _____ (charge) me with robbery.

The start of the film was wonderful. I hoped it ____ (get) better, but in fact it got worse as it went on.

I went to bed early as I ____ (leave) for new york the next day.

He was a senseble boy anh she knem he _____ (take) care of him.

You ____ (show) me the photos but we were interrupted.

Bài 3:

I saw he had a gun, but I didn"t think he ______

I knew you ______ the exam. You didn"t make any effort!

I lost my passport the day before we ______ for our honeymoon.

Sorry, I ______ you today, but I forgot.

She promised she ______ an end to the situation, but failed to vì chưng so.

He asked whether I _______ him, but there was nothing I could do.

He ______ to lớn Iraq, but he came down with an infection before the trip.

That night I was very excited because the next morning I ______ back trang chủ on the first train.

I told him not to gọi me that evening, because I _______ for my finals all night.

I ________ the car, but I thought I didn"t really need it and decided not to vày it.

Đáp án bài bác luyện tập

Bài 1:

used to

was going to

was going to

would have bought

would have gone to

would have called

would have been working

Bài 2:

were coming

were going lớn charge

would get

was leaving

would take

were going to show

Bài 3:

was going khổng lồ shoot

would fail

were leaving

was going to call

would put

would help

was going lớn be sent

was going

would be studying

was going lớn buy

Bài viết trên đã cung cấp đến độc giả những kỹ năng xoay quanh chủ thể thì tương lai trong vượt khứ. Hi vọng qua bài viết trên, các các bạn sẽ vận dụng thật tốt.


https://www.englishpage.com/verbpage/futureinpast.html

https://test-english.com/grammar-points/b2/future-in-the-past/

https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-6594.php

http://random-idea-english.blogspot.com/2011/06/future-in-past-future-in-past-is.html