Em hiểu như thế nào về câu nói của mác

      3

Em hiểu thế nào về câu nói “Thắng lợi của ách thống trị tư sản có nghĩa là thắng lợi của cơ chế xã hội mới, thắng lợi của chính sách tư hữu tư phiên bản chủ nghĩa đối với cơ chế phong kiến” của Mác?


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Về chân thành và ý nghĩa của cách mạng tứ sản Anh ráng kỉ XVII, các Mác viết: “Thắng lợi của ách thống trị tư sản có nghĩa là thành công của cơ chế xã hội mới, chiến thắng của cơ chế tư hữu tư phiên bản chủ nghĩa đối với chế độ phong kiến”. Ta hoàn toàn có thể hiểu như sau:

- thắng lợi của cuộc phương pháp mạng chủ yếu là chiến thắng của kẻ thống trị tư sản.

- từ bỏ trong chiến thắng đó, một chính sách xã hội mới thành lập và hoạt động - chế độ của thống trị tư sản nắm bao gồm quyền.

- chính sách xã hội new đó là cơ chế tư hữu tư phiên bản chủ nghĩa, nỗ lực thế chế độ cũ: chính sách phong kiến.

hackxuvip.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 bên trên 61 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang lớp 8 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả

Giải khó hiểu

Giải không đúng

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp hackxuvip.com


gửi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện hackxuvip.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


gửi Hủy bỏ
Liên hệ cơ chế
*

*
*

*
*

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hackxuvip.com giữ hộ các thông tin đến bạn để cảm nhận các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.