Giải bài tập sách giáo khoa

      6
*

• Đọc, viết, so sánh những số bao gồm 3 chữ số • Cộng, trừ những số có 3 chữ số ( ko nhớ ) • rèn luyện trang 4 • Cộng những số có tía chữ số (có ghi nhớ một lần) • rèn luyện trang 6 • Trừ những số có tía chữ số (có ghi nhớ một lần) • luyện tập trang 8 • Ôn tập các bảng nhân • Ôn tập những bảng chia • rèn luyện trang 10 • Ôn tập về hình học tập • Ôn tập về giải toán • Xem đồng hồ thời trang • Xem đồng hồ (tiếp theo) • luyện tập trang 17 • luyện tập chung trang 18

Chương 2: Phép nhân với phép chia trong phạm vi 1000


• Bảng nhân 6 • rèn luyện trang đôi mươi • Nhân số bao gồm hai chữ số cùng với số có một chữ số (không nhớ) • Nhân số gồm hai chữ số với số tất cả một chữ số (có nhớ) • luyện tập trang 23 • Bảng chia 6 • rèn luyện trang 25 • tìm một trong những phần cân nhau của một số • luyện tập trang 26 • phân tách số gồm hai chữ số mang lại số tất cả một chữ số • luyện tập trang 28 • Phép chia hết với phép chia gồm dư • rèn luyện trang 30 • Bảng nhân 7 • luyện tập trang 32 • Gấp một số lên các lần • luyện tập trang 34 • Bảng phân tách 7 • rèn luyện trang 36 • bớt đi một trong những lần • luyện tập trang 38 • tìm kiếm số phân tách • luyện tập trang 40 • Góc vuông, góc ko vuông • Thực hành nhận ra và vẽ góc vuông bằng ê ke • Đề-ca-mét. Héc-tô-mét • Bảng đơn vị chức năng đo độ lâu năm • luyện tập trang 46 • thực hành thực tế đo độ nhiều năm • thực hành thực tế đo độ nhiều năm (tiếp theo) • luyện tập chung trang 49 • bài toán giải bởi hai phép tính • câu hỏi giải bằng hai phép tính (tiếp theo) • luyện tập trang 52 • Bảng nhân 8 • rèn luyện trang 54 • Nhân số có tía chữ số cùng với số bao gồm một chữ số • rèn luyện trang 56 • đối chiếu số mập gấp mấy lần số bé xíu • rèn luyện trang 58 • Bảng phân chia 8 • luyện tập trang 60 • so sánh số nhỏ nhắn bằng một phần mấy số mập • rèn luyện trang 62 • Bảng nhân 9 • luyện tập trang 64 • Gam • rèn luyện trang 67 • Bảng phân chia 9 • rèn luyện trang 69 • phân chia số tất cả hai chữ số mang lại số gồm một chữ số • phân tách số gồm hai chữ số mang lại số bao gồm một chữ số (tiếp theo) • phân chia số có cha chữ số mang đến số có một chữ số • chia số có ba chữ số mang lại số tất cả một chữ số (tiếp theo) • giới thiệu bảng nhân • giới thiệu bảng phân chia • rèn luyện trang 76 • luyện tập chung trang 77 • có tác dụng quen với biểu thức • Tính giá trị của biểu thức • Tính quý giá của biểu thức (tiếp theo) • luyện tập trang 81 • Tính quý giá của biểu thức (tiếp theo) • rèn luyện trang 82 • rèn luyện chung trang 83 • Hình chữ nhật • hình vuông • Chu vi hình chữ nhật • Chu vi hình vuông • luyện tập trang 89 • luyện tập chung trang 90

Chương 3: các số đến 10 000


• những số có bốn chữ số • rèn luyện trang 94 • những số bao gồm bốn chữ số (tiếp theo) • các số tất cả bốn chữ số (tiếp theo) • Số 10 000 - luyện tập • Điểm ngơi nghỉ giữa. Trung điểm của đoạn thẳng • luyện tập trang 99 • So sánh các số vào phạm vi 10 000 • luyện tập trang 101 • Phép cộng các số vào phạm vi 10 000 • luyện tập trang 103 • Phép trừ những số vào phạm vi 10 000 • luyện tập trang 105 • luyện tập chung trang 106 • tháng - năm • luyện tập trang 109 • Hình tròn, tâm, con đường kính, bán kính • Nhân số tất cả bốn chữ số cùng với số tất cả một chữ số • luyện tập trang 114 • Nhân số có bốn chữ số với số bao gồm một chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 116 • phân chia số có bốn chữ số cho số bao gồm một chữ số • phân chia số bao gồm bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) • chia số gồm bốn chữ số mang đến số tất cả một chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 120 • rèn luyện chung trang 120 • làm cho quen cùng với chữ số La Mã • luyện tập trang 122 • thực hành xem đồng hồ thời trang • thực hành thực tế xem đồng hồ thời trang (tiếp theo) • bài bác toán tương quan đến rút về đơn vị • luyện tập trang 129 phần 1 • luyện tập trang 129 phần 2 • Tiền vn • luyện tập trang 132 • có tác dụng quen với những thống kê số liệu • có tác dụng quen với thống kê lại số liệu (tiếp theo) • rèn luyện trang 138

Chương 4: những số đến 100 000


• các số có năm chữ số • luyện tập trang 142 • những số tất cả năm chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 145 • Số 100 000 - rèn luyện • So sánh các số trong phạm vi 100 000 • rèn luyện trang 148 • rèn luyện trang 149 • diện tích của một hình • Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông • diện tích s hình chữ nhật • luyện tập trang 153 • Diện tích hình vuông • rèn luyện trang 154 • Phép cộng những số vào phạm vi 100 000 • luyện tập trang 156 • Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 • Tiền vn • luyện tập trang 159 • luyện tập chung trang 160 • Nhân số tất cả năm chữ số với số bao gồm một chữ số • rèn luyện trang 162 • phân tách số có năm chữ số mang lại số có một chữ số • chia số bao gồm năm chữ số mang đến số bao gồm một chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 165 • rèn luyện chung trang 165 • bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) • rèn luyện trang 167 • rèn luyện trang 167 • luyện tập chung trang 168

Chương 5: Ôn tập cuối năm


• Ôn tập các số cho 100 000 • Ôn tập những số đến 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập tứ phép tính trong phạm vi 100 000 • Ôn tập tứ phép tính vào phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập về đại lượng • Ôn tập về hình học tập • Ôn tập về hình học (tiếp theo) • Ôn tập về giải toán • Ôn tập về giải toán (tiếp theo) • rèn luyện chung trang 177 • rèn luyện chung trang 178 • luyện tập chung trang 179
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán lớp 3 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật •Chương 2: Phép nhân và phép phân tách trong phạm vi 1000 •Chương 3: các số cho 10 000 •Chương 4: những số mang lại 100 000 •Chương 5: Ôn tập cuối năm