Giải bài tập toán 7 tập 1 đại số

      0

Giải bài bác 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 9 SGK Toán lớp 7 tập 1 chân trời sáng tạo. Bài 7. Bảng bên dưới đây cho biết độ cao của tư rãnh hải dương so với mực nước biển.


Bài 1 trang 9 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Thay ? bằng kí hiệu ( in ,, otin ) say đắm hợp

Phương pháp:

Sử dụng định nghĩa các tập đúng theo số đã học.

Lời giải:

Bài 2 trang 9 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng sủa tạo

a) trong các số sau, đều phân số nào màn biểu diễn số hữu tỉ (frac - 59)?

(frac - 1018;,frac1018;,frac15 - 27;, - frac2036;,frac - 2527.)

b) tìm số đối của mỗi số sau: (12;,frac 49;, - 0,375;,frac05;,-2frac25.)

Phương pháp:

a) - Rút gọn gần như phân số sẽ cho

- Chọn các phân số bằng (frac - 59)

b) Số đối của (a) là (-a)

Lời giải:

Bài 3 trang 9 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng sủa tạo

a) các điểm A,B,C vào Hình 8 màn trình diễn số hữu tỉ nào?

b) Biểu diễn các số hữu tỉ (frac - 25;,1frac15;,frac35;, - 0,8) bên trên trục số.

Phương pháp:

a) Quan gần cạnh Hình 8 và trả lời câu hỏi.

b) Đưa các số về dạng phân số rồi màn trình diễn trên trục số.

Lời giải:

a) Ta thấy tự điểm 0 tới điểm 1 và từ điểm -1 tới điểm 0 đều phân thành 4 đoạn bằng nhau, phải đoạn đơn vị chức năng mới bằng  đoạn đơn vị chức năng cũ.

Điểm A nằm bên trái điểm 0 một đoạn bằng 7 đơn vị mới phải điểm A biển khơi diễn điểm 

Điểm B nằm bên phải điểm 0 một đoạn bởi 3 đơn vị mới đề nghị điểm B biển lớn diễn điểm 

Điểm C nằm cạnh sát phải điểm 0 một đoạn bởi 5 đơn vị chức năng mới đề xuất điểm C biển diễn điểm .

b) Ta có 

Chia đoạn thẳng đơn vị chức năng thành 5 phần bằng nhau, ta được đoạn đơn vị chức năng mới bằng  đơn vị cũ.

Như vậy những điểm  lần lượt: nằm về bên cạnh trái điểm 0 cách 0 một đoạn bởi 2 đơn vị chức năng mới; nằm về bên phải điểm 0 cách 0 một đoạn bằng 6 đơn vị chức năng mới; nằm trở về bên cạnh phải điểm 0 giải pháp 0 một đoạn bằng 3 đơn vị mới; nằm về bên cạnh trái điểm 0 giải pháp 0 một đoạn bằng 4 đơn vị mới.

*

Bài 4 trang 10 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng sủa tạo

a) trong số số hữu tỉ sau, số nào là số hữu tỉ dương, số nào là số hữu tỉ âm, số nào ko là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm?

(frac512;, - frac45;,2frac23;, - 2;,frac0234;, - 0,32.)

b) Hãy sắp tới xếp các số trên theo vật dụng tự từ nhỏ tuổi đến lớn.

Phương pháp:

a) So sánh các số đã cho với 0 với kết luận.

b) So sánh các số rồi sắp đến xếp các số theo vật dụng tự từ nhỏ dại đến lớn

Lời giải:

Bài 5 trang 10 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

So sánh những cặp số hữu tỉ sau:

a) (frac2 - 5) và (frac - 38) b) ( - 0,85) và (frac - 1720);

c) (frac - 137200) với (frac37 - 25) d) ( - 1frac310) với (left( frac - 13 - 10 ight)).

Phương pháp:

- Quy đồng hoặc rút gọn để lấy các phân số về cùng mẫu.

- So sánh các phân số cùng mẫu.

Lời giải:

Bài 6 trang 10 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

So sánh các cặp số hữu tỉ sau:

a) (frac - 23) và (frac1200); b) (frac139138) và (frac13751376); c) (frac - 1133) và (frac25 - 76).

Phương pháp:

So sánh những cặp phân số cùng với số đồ vật ba.

Lời giải:

Bài 7 trang 10 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bảng dưới đây cho biết thêm độ cao của tư rãnh biển cả so cùng với mực nước biển.

a) hồ hết rãnh đại dương nào gồm độ cao cao hơn nữa rãnh Puerto Rico? Giải thích.

b) Rãnh đại dương nào tất cả độ cao thấp độc nhất vô nhị trong tư rãnh trên? Giải thích.

Phương pháp:

a) So sánh những độ cao cùng với rãnh Puerto Rico

b) So sánh những độ cao những rãnh biển khơi và tóm lại rãnh tất cả độ cao phải chăng nhất.

Lời giải:

a) bởi vì -7,7 > -8,0 > - 8,6 nên những rãnh Romanche; Peru – Chile bao gồm độ cao hơn nữa rãnh Puerto Rico so mới mực nước biển

b, vị -7,7 > -8,0 > -8,6 > -10,5 đề xuất rãnh Philippine có độ cao thấp nhất trong bốn rãnh trên