Giải bài tập vật lý 10 sgk trang 22

      3

Hướng dẫn giải bài 3. Chuyển động thẳng chuyển đổi đều sgk vật Lí 10. Nội dung bài xích Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 22 sgk đồ vật Lí 10 bao gồm đầy đủ phần lý thuyết, câu hỏi và bài tập, kèm theo công thức, định lí, siêng đề bao gồm trong SGK sẽ giúp các em học sinh học xuất sắc môn vật dụng lý 10, ôn thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông quốc gia.


LÍ THUYẾT

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

I. Vận tốc tức thời – chuyển động thẳng chuyển đổi đều

1. Tốc độ tức thời:

Vận tốc liền của một trang bị tại một điểm đến ta biết tại điểm đó vật chuyển động nhanh hay chậm.

(v=dfracDelta sDelta t)

2. Véctơ vận tốc

Véc tơ gia tốc của một vật tại một điểm là 1 trong những đại lượng véc tơ có:

– cội tại vật chuyển động

– Phương và chiều là phương cùng chiều của gửi động


– Độ dài màn trình diễn độ lớn của gia tốc theo một tỉ lệ xích như thế nào đó.

Véctơ tốc độ được dùng làm đặc trưng cho hoạt động về sự nhanh, đủng đỉnh và về phương, chiều.

Lưu ý: Khi các vật hoạt động trên một con đường thẳng theo hai chiều ngược nhau, ta phải chọn một chiều dương trên đường thẳng đó và quy cầu như sau:

+ Vật hoạt động theo chiều dương gồm v > 0.

+ Vật hoạt động ngược chiều dương gồm v

a) Khái niêm gia tốc.

Gia tốc của hoạt động là đại lượng xác định bằng yêu mến số giữa độ phát triển thành thiên vận tốc ∆v với khoảng thời gian vận tốc biến đổi thiên ∆t.

Gia tốc của đưa động cho biết vận tốc phát triển thành thiên nhanh hay lờ đờ theo thời gian.


2. Gia tốc của vận động thẳng cấp tốc dần đều

a) phương pháp tính vận tốc

(v=v_0+at)

Trong kia (a) thuộc dấu cùng với (v) cùng (v_0)

b) Đồ thị gia tốc – thời gian

Đồ thị vận tốc – thời gian là hình vẽ biểu diễn sự phát triển thành thiên của vận tốc tức thời theo thời hạn và gồm dạng là một trong đoạn thẳng.3. Phương pháp tính lối đi của chuyển động thẳng cấp tốc dần đều

(s=v_0t+dfrac12at^2)

Ta thấy đường đi trong hoạt động thẳng cấp tốc dần đều là 1 trong những hàm số bậc hai của thời gian.

4. Công thức tương tác giữa gia tốc, vận tốc và đường đi của hoạt động thẳng nhanh dần đều

(v^2-v_0^2= 2as)

5. Phương trình hoạt động của hoạt động thẳng nhanh dần đều

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

Trong đó:

(x_0): tọa độ ban đầu

(v_0): vận tốc ban đầu

(a): gia tốc

(x): tọa độ ở thời gian t

III. Vận động chậm dần đều

1. Vận tốc của chuyển động thẳng chậm lại đều

Ta có ( a=dfracv-v_0t)

Nếu chọn chiều dương là chuyển động, ta tất cả a âm (nghĩa là a cùng v trái dấu)

Véc tơ vận tốc của vận động thẳng lừ đừ dần đầy đủ ngược chiều cùng với véc tơ vận tốc.

2. Vận tốc của chuyển động thẳng chững dần đều

a) công thức vận tốc

(v=v_0+at)

(Lưu ý: a ngược lốt với v0 với v).

b) Đồ thị tốc độ thời gian

Tương trường đoản cú như hoạt động thẳng cấp tốc dần những nhưng đồ dùng thị đang dốc xuống khi lựa chọn chiều dương là chiều gửi động.

3. Công thức tính lối đi và phương trình chuyển động của chuyển động thẳng chững lại đều

(s=v_0t+dfrac12at^2)

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

TỔNG QUÁT:

– gửi động biến đổi đều là hoạt động có vận tốc không đổi

– cách làm tính vận tốc: (v=v_0+at)

+ hoạt động thẳng nhanh dần đều: (a) thuộc dấu với (v_0)

+ hoạt động chậm dần dần đều: (a) ngược vệt với (v_0)

– cách làm tính quãng lối đi được của hoạt động thẳng BĐĐ:

(s=v_0t+dfrac12at^2)

– Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng BĐĐ:

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

– Công thức contact giữa gia tốc, gia tốc và quãng lối đi được:

(v^2-v_0^2=2as)

CÂU HỎI (C)

1. Trả lời thắc mắc C1 trang 16 vật Lý 10

Tại một điểm M trên phố đi, đồng hồ thời trang tốc độ của một loại xe máy chỉ 36 km/h. Tính xem trong khoảng thời gian 0,01 s xe pháo đi được quãng con đường bao nhiêu?

Trả lời:

Đồng hồ tốc độ của xe lắp thêm chỉ độ lớn của vận tốc tức thời tại thời điểm M.

Áp dụng: (v = dfracDelta sDelta t)

( Rightarrow Delta s = v.Delta t = 10.0,01 = 0,1,,left( m ight),,left( 36,,km/h = 10,,m/s ight))

2. Trả lời câu hỏi C2 trang 17 vật dụng Lý 10

Hãy đối chiếu độ lớn gia tốc tức thời của xe cài và xe con ở Hình 3.1. Mỗi đoạn trên vector gia tốc tương ứng với 10 km/h. Ví như xe con đang đi theo hướng Nam – Bắc thì xe sở hữu đang đi theo phía nào?

Trả lời:

Độ lớn vận tốc tức thời của mỗi xe là:

– xe tải: 30 km/h

– Xe con là 40 km/h

⇒ Độ lớn vận tốc tức thời của xe pháo con to hơn xe tải.

Nếu xe con đang đi theo phía Nam – Bắc thì xe mua đang đi theo hướng Tây – Đông.

3. Trả lời thắc mắc C3 trang 19 đồ vật Lý 10

Hãy viết phương pháp tính tốc độ ứng với đồ vật thị làm việc Hình 3.5

*

Trả lời:

Từ thứ thị ta thấy: (v_0 = 3,,m/s)

(a = dfracv – v_0t = dfrac8 – 310 = 0,5,,m/s^2)

Vậy phương trình gia tốc là:

(v = 3 + 0,5t,,left( m/s ight))

4. Trả lời câu hỏi C4 trang 19 trang bị Lý 10

Hình 3.6 là đồ gia dụng thị vận tốc – thời hạn của một thang sản phẩm trong 4s đầu kể từ khi xuất phát. Hãy xác minh gia tốc của thang đồ vật trong giây đầu tiên.

*

Trả lời:

Từ thiết bị thị hình 3.6 ta có:

– Tại thời điểm (t=0) thì (v_0=0m/s)

– Tại thời khắc (t=1s) thì (v=0,6m/s)

Ta suy ra, gia tốc của thang thiết bị trong giây trước tiên là:

(a=dfracv-v_0t-t_0=dfrac0,6-01-0=0,6m/s^2)

5. Trả lời câu hỏi C5 trang 19 đồ gia dụng Lý 10


Hãy tính quãng đường mà thang sản phẩm công nghệ đi được vào giây đồ vật nhất, kể từ thời điểm xuất phát ngơi nghỉ câu C4.

Trả lời:

Ta có, tốc độ của thang sản phẩm công nghệ trong giây trước tiên là (0,6m/s^2) (đã tính ngơi nghỉ câu C4)

⇒ Quãng đường cơ mà thang thiết bị đi được trong giây thứ nhất, kể từ khi xuất phân phát là:

(s = v_0t + dfracat^22 = 0 + dfrac0,6.1^22 = 0,3,,left( m ight))

6. Trả lời câu hỏi C6 trang trăng tròn Vật Lý 10

Cho một hòn bi xe đạp điện lăn xuống một máng nghiêng nhẵn, đặt dốc vừa đề nghị (xem hình 3.1 sống đầu bài học kinh nghiệm này). Hãy sản xuất một phương án nghiên cứu và phân tích xem vận động của hòn bi tất cả phải là vận động thẳng cấp tốc dần đông đảo hay không? chú ý rằng chỉ bao gồm thước để đo độ nhiều năm và đồng hồ thời trang để đo thời gian.

Trả lời:

Từ phương trình chuyển động của vận động thẳng cấp tốc dần đều:

(x = x_0 + v_0t + dfracat^22)

Nếu lựa chọn gốc tọa độ trên điểm thả bi và thả bi nhẹ, không vận tốc đầu thì: xo = 0 cùng vo = 0.

Khi đó:

(x = dfracat^22) tức x tỉ lệ thuận cùng với (t^2) (vì a ko đổi)

Vậy, ta gồm cách thực hiện thí nghiệm như sau:

– lựa chọn gốc tọa độ trên điểm thả lăn bi với thả bi không có vận tốc đầu .

– sử dụng thước đo cùng ấn định những quãng đường nhưng bi vẫn lăn hết (t).

– Dùng đồng hồ đeo tay đo thời hạn bi lăn hết quãng đường đo. (S = x).

– Xét coi S tất cả tỉ lệ thuận cùng với t2 tuyệt không, nếu có thì bi đã hoạt động thẳng nhanh dần đều.

7. Trả lời câu hỏi C7 trang 21 đồ Lý 10

Trở lại ví dụ ở mục III.2a. Tính quãng con đường mà xe đạp điện đi được từ bỏ lúc ban đầu hãm phanh mang đến lúc ngừng hẳn

Ví dụ mục III.2a: Một xe đạp đang đi liền mạch với gia tốc 3 m/s thốt nhiên hãm phanh và đi chậm lại đều. Mỗi giây tốc độ giảm 0,1 m/s. Tính quãng đường mà xe đạp đi được tự lúc bước đầu hãm phanh đến lúc giới hạn hẳn

Trả lời:

Ta có, thời gian từ thời gian vật ban đầu hãm phanh cho đến khi dừng hẳn là:

(t = dfracv – v_0a = dfrac0 – 3 – 0,1 = 30,,left( s ight))

Quãng lối đi được trong thời gian trên là:

(eginarraylS = v_0t + dfracat^22 = 3.30 + dfrac – 0,1.30^22\ o S = 90 – 45 = 45,,left( m ight)endarray)

8. Trả lời thắc mắc C8 trang 21 đồ Lý 10

Dùng cách làm (3.4) để kiểm tra công dụng thu được của câu C7.

Trả lời:

Ta có:

(eginarraylv^2 – v_0^2 = 2a.S\ Rightarrow S = dfracv^2 – v_0^22a = dfrac0 – 3^22left( – 0,1 ight) = dfrac – 9 – 0,2 = 45,,left( m ight)endarray)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Dưới đấy là phần khuyên bảo Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 22 sgk đồ vật Lí 10 đầy đủ và gọn gàng nhất. Nội dung cụ thể bài giải (câu trả lời) các thắc mắc và bài tập các bạn xem sau đây:

1. Giải bài 1 trang 22 đồ gia dụng Lý 10

Viết phương pháp tính tốc độ tức thời của một vật chuyển động tại một điểm bên trên quỹ đạo. Cho thấy yêu ước về độ lớn của các đại lượng trong cách làm đó.

Trả lời:

Công thức tính gia tốc tức thời: (v =dfracΔsΔt)

Yêu ước về độ lớn của các đại lượng trong bí quyết ta cần xem vào khoảng thời gian rất ngắn Δt xe cộ dời được một phần đường Δs khôn cùng ngắn bởi bao nhiêu.

2. Giải bài bác 2 trang 22 trang bị Lý 10

Véctơ gia tốc tức thời trên một điểm của một chuyển động thẳng được xác định như cụ nào?

Trả lời:

Véc tơ tốc độ tức thời tại một điểm của một chuyển động thẳng gồm độ lớn nhất định, có phương và chiều xác định, có:

– Gốc đặt ở vật gửi động.

– Phương cùng chiều là phương với chiều của gửi động.

– Độ dài biểu diễn độ béo của tốc độ theo một tỉ xích nào đó.

Khi các vật vận động trên một đường thẳng theo hai chiều ngược nhau, ta phải lựa chọn một chiều dương trê tuyến phố thẳng trên và quy cầu như sau:

– Vật vận động theo chiều dương có v > 0.

– Vật hoạt động ngược chiều dương bao gồm v

3. Giải bài xích 3 trang 22 đồ Lý 10

Chuyển đụng thẳng cấp tốc dần đều, chậm chạp dần phần lớn là gì?

Trả lời:

– chuyển động thẳng cấp tốc dần mọi là hoạt động thẳng gồm độ khủng của vận tốc tức thời tăng cao theo thời gian.

– chuyển động thẳng chậm chạp dần hầu hết là hoạt động thẳng có độ phệ của vận tốc tức thời sút dần theo thời gian.

4. Giải bài xích 4 trang 22 đồ dùng Lý 10

Viết bí quyết tính tốc độ của hoạt động thẳng nhanh, chậm dần đều. Phân tích dấu của các đại lượng gia nhập vào công thức đó.

Trả lời:

Công thức tính gia tốc của vận động thẳng nhanh, chững dần đều:

(v=v_0+at)

Trong đó:

– hoạt động thẳng nhanh dần đều: (a) thuộc dấu với (v_0)

– vận động thẳng chững dần đều: (a) ngược lốt với (v_0)

5. Giải bài xích 5 trang 22 thiết bị Lý 10

Gia tốc của vận động thẳng nhanh, chậm trễ dần đều có dặc điểm gì? gia tốc được đo bằng đơn vị nào? Chiều của véctơ vận tốc của các hoạt động này có đặc điểm gì?

Trả lời:

– vận tốc của đưa động cho thấy vận tốc trở thành thiên nhanh hay chậm theo thời gian

– Đơn vị của gia tốc là m/s2

– Chiều của véctơ gia tốc:

+ Véctơ vận tốc của chuyển động thẳng cấp tốc dần đều sở hữu phương với chiều trùng cùng với phương và chiều của véc tơ vận tốc.

+ Véctơ tốc độ của hoạt động thẳng lừ đừ dần đông đảo ngược chiều cùng với véc tơ vận tốc.

6. Giải bài xích 6 trang 22 vật Lý 10

Viết công thức tính quãng đường đi được của chuyển động nhanh, chậm lại đều. Nói rõ dấu của những đại lượng thâm nhập vào công thức đó. Quãng lối đi được trong các chuyển động này nhờ vào vào thời gian theo hàm số dạng gì?

Trả lời:

Công thức tính quãng lối đi được của vận động thẳng nhanh, chậm lại đều:

(s=v_0t+dfrac12at^2)

Trong đó:

– chuyển động thẳng nhanh dần đều: (a) thuộc dấu cùng với (v_0)

– chuyển động thẳng chậm dần đều: (a) ngược vệt với (v_0)

– Quãng lối đi được vào các vận động này phụ thuộc vào vào thời gian theo hàm số bậc hai.

7. Giải bài bác 7 trang 22 thứ Lý 10

Viết phương trình hoạt động của chuyển động thẳng nhanh, chậm dần đều?

Trả lời:

Phương trình chuyển động của hoạt động thẳng nhanh, chậm lại đều:

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

Trong đó:

– vận động thẳng nhanh dần đều: a cùng dấu với (v_0)

– hoạt động thẳng chậm dần đều: a ngược vết với (v_0)

8. Giải bài 8 trang 22 vật Lý 10

Thiết lập công thức tính gia tốc của vận động thẳng thay đổi đều theo gia tốc quãng đường đi được?

Trả lời:

Ta có:

– cách làm tính tốc độ của chuyển động biến đổi đều: (v=v_0+at) (1)

– công thức tính quãng đường trong chuyển động biến đổi đều: (s=v_0t+dfrac12at^2) (2)

Từ (1) ta có: (t=dfracv-v_0a) gắng vào (2) ta được:

(s=v_0.dfracv-v_0a +dfrac12a(dfracv-v_0a)^2)

(=dfracv.v_0-v_0^2a+dfrac12dfracv^2-2vv_0+v_0^2a)

(=dfracv^2-v_0^22a)

Ta suy ra: (a=dfracv^2-v_0^22s)

Công thức tính tốc độ của vận động thẳng biến hóa đều theo vận tốc quãng đường đi được:

(a=dfracv^2-v_0^22s)

?

1. Giải bài xích 9 trang 22 đồ dùng Lý 10

Câu làm sao đúng?

A. Gia tốc của chuyển động thẳng cấp tốc dần đều lúc nào cũng to hơn gia tốc của hoạt động thẳng chững lại đều.

B. Vận động thẳng nhanh dần đều sở hữu gia tốc béo thì có vận tốc lớn.

C. Vận động thẳng đổi khác đều có gia tốc tăng, giảm theo thời gian.

D. Tốc độ trong chuyển động thẳng cấp tốc dần đều có phương, chiều với độ khủng không đổi.

Bài giải:

D – đúng vì: lúc vật vận động nhanh dần đều, véctơ vận tốc có nơi bắt đầu ở vật chuyển động, gồm phương với chiều trùng với phương cùng chiều của véctơ vận tốc. Và gia tốc của vận động thẳng nhanh dần mọi là đại lượng ko đổi.

⇒ Đáp án D.

2. Giải bài bác 10 trang 22 đồ gia dụng Lý 10

Trong phương pháp tính tốc độ của hoạt động thẳng cấp tốc dần số đông v = v0 + at thì

A. V luôn luôn dương.

B. A luôn luôn luôn dương.

C. A luôn luôn luôn thuộc dấu với v.

D. A luôn luôn ngược lốt với v.

Chọn câu trả lời đúng.

Bài giải:

Trong cách làm tính gia tốc của vận động thẳng nhanh dần mọi v = v0 + at thì a luôn luôn luôn thuộc dấu với v.

⇒ Đáp án C.

3. Giải bài bác 11 trang 22 thứ Lý 10

Công thức nào dưới đây là công thức contact giữa vận tốc, vận tốc và quãng đường đi được của chuyển động nhanh dần dần đều?

A. (v + v_0 = sqrt 2as )

B. V2 + v02 = 2as

C. (v – v_0 = sqrt 2as )

D. V2 – v02 = 2as

Bài giải:

Công thức liên hệ: v2 – v02 = 2as

⇒ Đáp án D.

4. Giải bài 12 trang 22 vật dụng Lý 10

Một đoàn tàu tránh ga hoạt động thẳng nhanh dần đều. Sau 1 phút tàu đạt vận tốc 40 km/h.

a) Tính vận tốc của đoàn tàu.

b) Tính quãng đường mà tàu đi được trong một phút đó.

c) Nếu liên tục tăng tốc vậy nên thì sau bao thọ nữa tàu đạt tốc độ 60 km/h.

Bài giải:

Chọn cội tọa độ, gốc thời gian là lúc tàu bắt đầu rời ga, chiều dương là chiều chuyển động.

a) Ta có:

(v = 40km/h = displaystyle40.1000 over 3600 = 100 over 9m/s); (v_0 = 0;t = 60s)

Công thức tính vận tốc: (v=v_0+at)

Ta suy ra, gia tốc của đoàn tàu:

(a = displaystylev – v_0 over t = displaystyle100 over 9 – 0 over 60 = 0,185left( m/s^2 ight))

b) Quãng đường tàu đi được trong 1 phút đó:

(s = displaystylev_0t + at^2 over 2 = 0.1-0,185.60^2 over 2 = 333m)

(Chú ý: Đổi phút ra giây 1 phút = 60 giây)

c) Ta có:

(v’ = 60km/h = displaystyle60.1000 over 3600 = 50 over 3left( m/s ight))

Nếu tiếp tục tăng tốc như vậy thì khoảng thời gian tàu đạt tốc độ (60 km/h) là:

(t = displaystylev’ – v over a = displaystyle50 over 3 – 100 over 9 over 0,185 = 30s)

5. Giải bài bác 13 trang 22 thứ Lý 10

Một ô tô đang hoạt động thẳng phần đông với vận tốc 40 km/h hốt nhiên tăng ga hoạt động nhanh dần đều. Tính tốc độ của xe pháo biết rằng sau thời điểm chạy được quãng con đường 1km thì xe hơi đạt tốc độ 60 km/h.

Bài giải:

Chọn cội tọa độ và gốc thời hạn lúc ô tô bắt đầu tăng ga, chiều dương là chiều đưa động.

Đổi đơn vị, ta được:

(eqalign& v_0 = 40km/h = displaystyle40.1000 over 3600 = 100 over 9m/s cr& v = 60km/h = 60.1000 over 3600 = 50 over 3m/s cr )

(s = 1 km = 1000 m)

Áp dụng cách làm liên hệ, ta có:

(v^2 – v_0^2 = 2as )

(Rightarrow a = displaystylev^2 – v_0^2 over 2s = left(displaystyle 50 over 3 ight)^2 – left( displaystyle100 over 9 ight)^2 over 2.1000\ = 0,077left( m/s^2 ight))

14. Giải bài xích 14 trang 22 trang bị Lý 10

Một đoàn tàu đang hoạt động với tốc độ 40 km/h thì hãm phanh, vận động thẳng chậm dần đông đảo để vào ga. Sau nhì phút thì tàu tạm dừng ở sảnh ga.

a) Tính vận tốc của đoàn tàu

b) Tính quãng đường mà lại tàu đi được trong thời hạn hãm.

Bài giải:

Chọn nơi bắt đầu tọa độ, gốc thời gian lúc tàu ban đầu hãm phanh, chiều dương là chiều vận động của đoàn tàu.

Đổi đơn vị: (v_0 = 40km/h = displaystyle40.1000 over 3600 = displaystyle100 over 9m/s;)

Vận tốc thời điểm sau: (v = 0) (Vì sau 2 phút tàu tạm dừng nên gia tốc lúc sau của tàu bằng 0)

Thời gian từ thời điểm hãm phanh cho đến lúc dừng lại: (t=2 ext phút=120;s)

a) vận tốc của đoàn tàu:

(a = displaystylev – v_0 over t = 0 – displaystyle100 over 9 over 120 \= – 0,0925left( m/s^2 ight))

b) Quãng đường tàu đi được trong thời gian hãm:

(s = displaystylev_0t + at^2 over 2 )

(= displaystyle100 over 9.120 + left( – 0,0925 ight).120^2 over 2 \= 667,3m)

6. Giải bài xích 15 trang 22 đồ dùng Lý 10

Một xe máy đã đi với vận tốc 36 km/h bỗng người điều khiển xe thấy có một cái hố trước mặt, cách chiếc xe 20 m. Fan ấy phanh gấp với xe đến tiếp giáp miệng hố thì ngừng lại.

a) Tính tốc độ của xe.

b) Tính thời gian hãm phanh.

Bài giải:

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe.

Ta có:

– Vận tốc thuở đầu của xe: (v_o=36 km/h=10m/s)

– gia tốc lúc sau của xe: (v = 0)

– Quãng đường mà xe đi được từ lúc phanh đến khi dừng lại: (s = 20m)

a) Áp dụng công thức: (v^2 – v_0^2 = 2as )

(Rightarrow a = displaystylev^2 – v_0^2 over 2s = 0^2 – 10^2 over 2.20 = – 2,5left( m/s^2 ight))

(Ở đây ta không vận dụng trực tiếp công thức tính vận tốc vì chưa chắc chắn thời gian từ cơ hội hãm đến lúc xe dừng lại hẳn)

b) Áp dụng công thức:

(v = v_0 + at Rightarrow t = displaystyle m v – v_0 over a = 0 – 10 over – 2,5 = 4s)

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đó là phần chỉ dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 22 sgk vật dụng Lí 10 đầy đủ, ngăn nắp và dễ dàng nắm bắt nhất. Chúc chúng ta làm bài xích môn đồ lý 10 xuất sắc nhất!