Toán 7 ôn tập chương 1 (câu hỏi

      3

Hướng dẫn giải bài bác Ôn tập chương I – Số hữu tỉ. Số thực, sách giáo khoa toán 7 tập một. Nội dung bài bác trả lời thắc mắc ôn tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 46 sgk toán 7 tập 1 bao hàm tổng đúng theo công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài bác tập phần đại số tất cả trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 7.


Lý thuyết

1. Quan hệ nam nữ giữa các tập thích hợp $N, Z, Q, R$

*

2. Các phép toán trong $Q$

*

Dưới đó là Hướng dẫn trả lời thắc mắc ôn tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 46 sgk toán 7 tập 1. Chúng ta hãy phát âm kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Câu hỏi ôn tập

hackxuvip.com trình làng với chúng ta đầy đủ cách thức giải bài bác tập phần đại số 7 kèm bài bác giải đưa ra tiết câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 46 sgk toán 7 tập 1 của bài bác Ôn tập chương I – Số hữu tỉ. Số thực cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem bên dưới đây:

*

1. Trả lời câu hỏi ôn tập 1 trang 46 sgk Toán 7 tập 1

Nêu ba cách viết của số hữu tỉ $frac-35$ và màn biểu diễn số hữu tỉ kia trên trục số.

Trả lời:

– tía cách viết của số hữu tỉ $frac-35$ là:

$frac-35$ = $frac3-5$ = -$frac35$

– trình diễn số hữu tỉ $frac-35$ bên trên trục số:

Số hữu tỉ $frac-35$ được màn trình diễn bởi điểm N nằm sát trái điểm 0 và biện pháp điểm 0 một đoạn bởi 3 đơn vị chức năng mới.

*

2. Trả lời thắc mắc ôn tập 2 trang 46 sgk Toán 7 tập 1

Thế làm sao là số hữu tỉ dương? Số hữu tỉ âm?


Số hữu tỉ nào không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm?

Trả lời:

Số hữu tỉ lớn hơn 0 hotline là số hữu tỉ dương.

Số hữu tỉ bé dại hơn 0 gọi là số hữu tỉ âm.

Số 0 ko là số hữu tỉ dương, cũng không là số hữu tỉ âm.

3. Trả lời thắc mắc ôn tập 3 trang 46 sgk Toán 7 tập 1


– cách làm lũy thừa của một tích.

((x.y)^n = x^n.y^n)

– công thức lũy vượt của một thương.

(left( fracxy ight)^n = fracx^ny^n,,,(y e 0))

6. Trả lời thắc mắc ôn tập 6 trang 46 sgk Toán 7 tập 1

Thế làm sao là tỉ số của nhị số hữu tỉ? mang lại ví dụ.

Trả lời:

Thương trong phép phân tách số hữu tỉ a mang đến số hữu tỉ b, cùng với (b e 0), điện thoại tư vấn là tỉ số của nhị số hữu tỉ a và b, kí hiệu (fracab,,(b e 0)).

Ví dụ: $frac-35$, $frac12$

7. Trả lời thắc mắc ôn tập 7 trang 46 sgk Toán 7 tập 1

Tỉ lệ thức là gì? phạt biểu đặc thù cơ phiên bản của tỉ lệ thức. Viết cách làm thể hiện tính chất của dãy tỉ số bởi nhau.

Trả lời:

Tỉ lệ thức là đẳng thức của nhị tỉ số (fracab = fraccd) .

Tính chất cơ bản của tỉ trọng thức: Trong một tỉ trọng thức thì tích những trung tỉ bằng những ngoại tỉ.

(fracab = fraccd Leftrightarrow ad = bc)

Từ đẳng thức ad = bc cùng với (a,b,c,d e 0,) ta hoàn toàn có thể suy ra tư tỉ lệ thức sau:

(fracab = fraccd;,,,,fracac = fracbd;,,,fracca = fracdb;,,,,fracdc = fracba.)

– Trong bốn tỉ lệ thức, để từ một tỉ lệ thức này suy ra một tỉ lệ thức khác, ta tiến hành việc hoán vị các trung tỉ, ngoại tỉ.

– trong một tỉ trọng thức, nếu như biết cha số hạng thì ta hoàn toàn có thể tìm được số hạng vật dụng tư.

– Trong tỉ lệ thức (fracxa = fracbx,) ta gồm (x^2 = a.b.) Số x được gọi là vừa phải nhân của nhị số a và b.

8. Trả lời thắc mắc ôn tập 8 trang 46 sgk Toán 7 tập 1

Thế làm sao là số vô tỉ? đến ví dụ.

Trả lời:

Số vô tỉ là số viết được bên dưới dạng số thập phân vô hạn, không tuần hoàn.

Tập hợp các số vô tỉ được kí hiệu là I

Ví dụ: X = (sqrt2) = 1,414213562373…

9. Trả lời thắc mắc ôn tập 9 trang 46 sgk Toán 7 tập 1

Thế như thế nào là số thực? Trục số thực?

Trả lời:

Số thực:

Số hữu tỉ cùng số vô tỉ được gọi thông thường là số thực.

Tập hợp những số thức được kí hiệu là R.

Trục số thực:

Chỉ số tập hòa hợp số thực bắt đầu lấp đầy trục số. Mỗi số thực được màn biểu diễn bởi một điểm bên trên trục số.

Vì vậy trục số được call là trục số thực

10. Trả lời câu hỏi ôn tập 10 trang 46 sgk Toán 7 tập 1

Định nghĩa căn bậc hai của một trong những không âm.

Trả lời:

Căn bậc nhị có một số a không âm là số x thế nào cho (x^2 = a)

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài xuất sắc cùng giải bài tập sgk toán lớp 7 với trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 46 sgk toán 7 tập 1!