Giải Toán lớp 6 bài 6: sản phẩm tự tiến hành các phép tính sách Cánh diều là tài liệu khôn xiết hữu ích, giúp những em học viên lớp 6 có thêm nhiều bốn liệu tham khảo, đối chiếu lời giải hay, chủ yếu xác.

Tài liệu được biên soạn chi tiết, đúng chuẩn và không hề thiếu giải những bài tập trong phần thực hành và bài bác tập cuối bài xích trong sách giáo khoa Cánh diều trang 29 giúp các em xem lưu ý giải những bài tập của bài 6: Thứ tự triển khai các phép tính. Vậy sau đó là nội dung chi tiết tài liệu, mời chúng ta cùng theo dõi tại đây.


Giải Toán 6 bài bác 6: vật dụng tự tiến hành các phép tính

Giải Toán 6 bài bác 6 phần thực hànhGiải bài bác tập Toán 6 trang 29 phần bài xích tập

Giải Toán 6 bài xích 6 phần thực hành

I. đồ vật tự thực hiện các phép tính trong biểu thức không cất dấu ngoặc


Câu 1 

Tính quý hiếm của biểu thức:

a) 507 - 159 - 59;

b) 180 : 6 : 3

Gợi ý đáp án

a) 507 – 159 – 59 = 348 – 59 = 289

b) 180 : 6 : 3 = 30 : 3 = 10

Câu 2

Tính cực hiếm của biểu thức:

18 - 4 . 3 : 6 + 12

Gợi ý đáp án

*

Câu 3 

Tính giá trị biểu thức:

*

Gợi ý đáp án


*

II. Máy tự tiến hành các phép tính trong biểu thức cất dấu ngoặc


Câu 4 

Tính giá trị của biểu thức:

15 + (39 : 3 - 8) . 4

Gợi ý đáp án

*

Câu 5 

Tính quý hiếm của biểu thức:

35 - 5 .<(16 + 12) : 4 + 3> - 2 . 10

Gợi ý đáp án 

*


Giải bài tập Toán 6 trang 29 phần bài xích tập

Bài 1 (trang 29 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)


a) 2 370 - 179 + 21


b) 100 : 5 . 4


c) 396 : 18 : 2


Gợi ý đáp án:


a) 2 370 - 179 + 21

= 2 191 + 21

= 2 212


b) 100 : 5 . 4

= trăng tròn . 4

= 8


c) 396 : 18 : 2

= 22 : 2

= 11


Bài 2 (trang 29 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)


a) 143 - 12 . 5


b) 27 . 8 - 6 : 3


c) 36 - 12 : 4 . 3 + 17


Gợi ý đáp án:


a) 143 - 12 . 5

= 143 - 60

= 83


b) 27 . 8 - 6 : 3

= 216 - 2

= 214


c) 36 - 12 : 4 . 3 + 17

= 36 - 3 . 3 + 17

= 36 - 9 + 17

= 27 + 17

= 44


Bài 3 (trang 29 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)


a)32 . 53 + 93


a)83 : 42- 52


c) 33 . 92 + 52.9 + 18 : 6


Gợi ý đáp án:


a)32 . 53 + 93

= 9 . 125 + 81

= 1 125 + 81

= 1 206


a)83 : 42- 52

512 : 16 - 25

= 32 - 25

= 7


c) 33 . 92 + 52.9 + 18 : 6

= 27 . 81 - 25 . 9 + 3

= 2 187 - 225 + 3

= 1 962 + 3

= 1 965


Bài 4 (trang 29 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)


a)

*


b)

*


Gợi ý đáp án:


a)

*

= 32 - 6 . (8 - 8) + 18

= 32 - 6 . 0 + 18

= 32 + 18

= 50


b)

*

= (15 - 9)3 . (1 + 6)2 + 42

= 63 . 72 + 42

= 216 . 49 + 16

= 10 584 + 16

= 10 600


Bài 5 (trang 29 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)


a)

*


b)

*


Gợi ý đáp án:


a)

*

= 9 234 : <3 . 3 . (1 + 512)>

= 9 234 : <3 . 3 . 513>

= 9 234 : 4617

= 2


b)

*

= 76 - 2 . <2 . 25 - (31 - 6)> + 75

= 76 - 2 . <50 - 25> + 75

= 76 - 2 . 25 + 75

= 76 - 50 + 75

= 101


Bài 6 (trang 29 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Tính tổng cộng lỗ khí trên hai chiếc lá có diện tích lần lượt 7 cm2 và 15 cm2 .

Gợi ý đáp án:

Tổng số lỗ khí trên mẫu lá có diện tích 7 cm2 là :

7 . 30 000 = 210 000 (lỗ khí)

Tổng số lỗ khí trên mẫu lá có diện tích s 15 cm2 là:

15 . 30 000 = 450 000 (lỗ khí)

Bài 7 (trang 29 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Anh tô vào siêu thị mua 2 chiếc áo phông giá 125 000 đồng/chiếc; 3 chiếc quần soóc giá bán 95 000 đồng/chiếc; 5 chiếc khăn mặt giá 17 000 đồng/chiếc. Anh đã trả bằng hai phiếu sở hữu hàng, mỗi phiếu trị giá chỉ 100 000 đồng. Anh đánh còn phải trả thêm bao nhiêu tiền?

Gợi ý đáp án:

Tổng số chi phí anh Sơn phải trả là:

2 . 125 000 + 3 . 95 000 + 5 . 17 000 = 620 000 (đồng)

Số tiền anh Sơn cần trả thêm là:

620 000 - 2 . 100 000 = 420 000 (đồng)

Bài 8 (trang 29 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Cô Hồng hackxuvip.com 30 quyển vở, 30 chiếc cây bút bi, nhì hộp but chì từng hộp co 12 chiếc. Tổng số chi phí cô phải giao dịch thanh toán là 396 00 đồng. Cô chỉ nhớ giá của một quyển vở là 7 500 đồng, giá bán của một chiếc cây bút bi là 2 500 đồng. Hãy tính giúp cô Hồng xem một chiếc cây viết chì có giá bao nhiêu tiền.


Gợi ý đáp án:

Vậy số tiền phải trả để mua 30 quyển vở với 30 chiếc bút bi là:

30 . 7 500 + 30 . 2 500 = 300 000 (đồng)

vậy số tiền cần trả để sở hữ 2 hộp cây bút chì là:

396 000 - 300 000 = 96 000 (đồng)

Một chiếc bút chì có mức giá tiền là:

96 000 : (2 . 12) = 4 000 (đồng)

Bài 9 (trang 29 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Một trường trung học cơ sở tổ chức triển khai cho lớp 6D tất cả 40 học viên đi tham quan du lịch học tập ngoại khóa. Toàn bộ chi tiêu chuyến đi sẽ phân tách đều cho mỗi học sinh. Đến ngày đi, 4 học sinh của lớp 6D không tham gia được. Bởi vì vậy mỗi bạn phải trả thêm 25 000 đồng so với dự kiến túi tiền ban đầu. Tổng chi phí cho chuyến đi là bao nhiêu?