Giúp những em học viên lớp 2 ôn tập, củng cố kiến thức cũng như nắm vững bí quyết ra đề, các dạng toán trong hội thi giải Toán qua mạng năm học 2015 - 2016, hackxuvip.com nhờ cất hộ tới các em Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 15 năm năm ngoái - 2016.

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 13 năm năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 14 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 15 năm năm ngoái - 2016

Bài 1: Cóc rubi tài ba

Câu 1.1: Tính 21dm : 3 = ...........

a. 70dm b. 7dm c. 7cm d. 6dm

Câu 1.2: Phép tính bao gồm thương bằng số chia là:

a. 4 : 2 b. 6 : 2 c. 12 : 2 d. 2 : 2


Câu 1.3: Phép tính gồm thương lớn nhất là:

a. 21 : 3 b. 18 : 3 c. đôi mươi : 2 d. 18 : 2

Câu 1.4: Tính: 2dm : 2 = ..............

a. 1dm b. 1cm c. 4dm d. 2dm

Câu 1.5: Tính: 24 : 3 + 92 = ............

a. 90 b. 89 c. 80 d. 100

Câu 1.6: Đầu năm học tập Dũng tất cả 14 quyển vở, Dũng đã cần sử dụng hết một ít số vở đó. Hỏi Dũng còn từng nào quyển vở?

a. 7 quyển b. 10 quyển c. 8 quyển d. 9 quyển

Câu 1.7: Tính: 15cm : 3 x 10 = ..........

a. 5cm b. 50 c. 50cm d. 10cm


Câu 1.8: Tính: 5 x 6 : 3 = ..............

a. 10 b. 3 c. 33 d. 30

Câu 1.9: Nga bao gồm 8 trái bóng có xanh, hồng, tím. Biết số trơn hồng nhiều hơn nữa số bóng tím 5 quả. Hỏi Nga có mấy quả bóng xanh?

a. 3 quả b. 2 quả c. 1 trái d. 4 quả

Câu 1.10: chuyển tổng: b + b + b + b thành tích gồm 2 quá số ta được:

a. B x 4 b. B x 5 c. B x b d. B x 7

Bài 2: Vượt vật cản vật

Câu 2.1: Tính: 3 x 7 - 6 = ............

Câu 2.2: Cho: ....... - 26 = 100 - 73.

Câu 2.3: Tích của 2 số là số bé nhất bao gồm 2 chữ số nhưng thương 2 chữ số của nó bằng 5, quá số trước tiên là 3. Vậy quá số thứ 2 là .........

Câu 2.4: cho dãy số: 90; 86; 82; 78; ......... Số thiết bị 7 của hàng số đã cho là: ..........

Câu 2.5: đến dãy số: 1; 2; 3; 6; 11; 20; 37; ...... Số lắp thêm 8 của hàng số đã chỉ ra rằng ...........

Bài 3: Hãy điền số phù hợp vào địa điểm chấm

(Chú ý: ví như đáp số là số thập phân thì bắt buộc viết là số thập phân gọn duy nhất và sử dụng dấu (,) trong keyboard để ghi lại phẩy trong những thập phân)


Câu 3.1: giá trị của vừa lòng 2 x = 3 x 4 là ..............

Câu 3.2: cho 2 x...= 24 : 3. Số phù hợp điền vào khu vực chấm là:

Câu 3.3: Tính: 30cm : 3 + 79dm = .......... Dm.

Câu 3.4: Cho: 27 : 3 > ...... X 2 > 14 : 2.

Câu 3.5: kiếm tìm số nhỏ xíu nhất bao gồm hai chữ số nhưng mà tích nhì chữ số của nó bởi 18.

Câu 3.6: tìm số lớn số 1 có hai chữ số mà tích nhị chữ số của nó bằng 24.

Câu 3.7: từ số 23 cho số 67 bao gồm ........... Số tròn chục.

Câu 3.8: Số từ bỏ nhiên rất có thể thay vào địa chỉ của giống hệt cho: 18 + 9 > y + y + y > 100 - 79 là:

Câu 3.9: Số tự nhiên có thể thay vào địa điểm của giống hệt cho: 61 - 29 chia sẻ bởi:

*
Tuyết Mai
tải về