Gượng cười lên đi lấp che bao niềm đau

      2
*

Đường rộng thênh thang bước chân em trở về đâu, Lời nào cho nhau với bao niềm tây chôn dấu, Đường một mặt đường anh đi với đường một đường em bước, Từ ni duyên sẽ cạn, tình đã hết...

Gượng mỉm cười lên đi lấp bít bao niềm đau, Điều gì rồi cũng qua mau chóng mai thời hạn bôi xóa, nguyên nhân là rồi người nào cũng khác, có tác dụng cuộc tình ni xơ xác, Còn những điều không nói tuy thế chẳng buộc phải lời...

<ĐK: > Đâu bàn tay anh thay tay em thời trước đó, Đâu bàn tay phó thác cả cuộc đời, Đâu rồi nụ hôn nóng, đâu rồi bàn tay ấm, Đã luôn bên anh dù bao gian khó khăn vây quanh...

Con bạn là quả nhấp lên xuống giữa nụ cười và nước mắt, Vui thiệt nhiều nay đã khóc thật nhiều, mong muốn người nhiều may mắn trên đường dài em bước, Hãy quên anh như trước đó chưa từng nhìn thấy trong đời...

== DẠO NHẠC ==

Đường rộng lớn thênh thang bước đi em đi về đâu, Lời nào cho nhau với bao niềm riêng chôn dấu, Đường một con đường anh đi với mặt đường một đường em bước, Từ nay duyên đang cạn, tình vẫn hết...

Gượng cười lên đi lấp bịt bao niềm đau, Điều gì rồi cũng qua nhanh chóng mai thời gian bôi xóa, bởi vì rồi ai cũng khác, làm cuộc tình nay xơ xác, Còn những điều chưa nói nhưng lại chẳng yêu cầu lời...

<ĐK: > Đâu bàn tay anh cầm tay em xa xưa đó, Đâu bàn tay phó thác cả cuộc đời, Đâu rồi nụ hôn nóng, đâu rồi bàn tay ấm, Đã luôn luôn bên anh cho dù bao gian khó vây quanh...

Con bạn là quả lắc giữa niềm vui và nước mắt, Vui thật nhiều nay đã khóc thật nhiều, mong muốn người nhiều như ý trên con đường dài em bước, Hãy quên anh như trước đó chưa từng nhìn thấy vào đời...

<ĐK *: > Đâu bàn tay anh núm tay em ngày xưa đó, Đâu bàn tay giao phó cả cuộc đời, Đâu rồi nụ hôn nóng, đâu rồi bàn tay ấm, Đã luôn luôn bên anh dù bao gian khó vây quanh...

* Con tín đồ là quả nhấp lên xuống giữa nụ cười và nước mắt, Vui thật nhiều nay đã khóc thiệt nhiều, hy vọng người nhiều may mắn trên con đường dài em bước, Hãy quên anh như trước đó chưa từng nhìn thấy vào đời...

** Hãy quên anh như chưa từng... Nhìn thấy.. Nhau......

== HẾT BÀI ==


Đường rộng lớn thênh thang bước đi em trở về đâu,Lời nào cho nhau với bao niềm riêng chôn dấu,Đường một con đường anh đi với mặt đường một mặt đường em bước,Từ nay duyên đang cạn, tình đã hết...Gượng cười cợt lên đi lấp bít bao niềm đau,Điều gì rồi cũng qua mau chóng mai thời hạn bôi xóa,Là vì rồi người nào cũng khác, làm cuộc tình ni xơ xác,Còn các điều chưa nói tuy vậy chẳng đề xuất lời...<ĐK: >Đâu bàn tay anh nuốm tay em xa xưa đó,Đâu bàn tay phó thác cả cuộc đời,Đâu rồi nụ hôn nóng, đâu rồi bàn tay ấm,Đã luôn bên anh cho dù bao gian cạnh tranh vây quanh...Con người là quả lắc giữa niềm vui và nước mắt,Vui thật nhiều hiện nay đã khóc thiệt nhiều,Mong người nhiều như mong muốn trên con đường dài em bước,Hãy quên anh như chưa từng nhìn thấy trong đời...