Hàm tìm ký tự trong chuỗi

      51

Khi sử dụng các hàm tách chuỗi trong Excel như MID, LEFT hoặc RIGHT thì chúng ta cũng có thể tách được các chuỗi làm việc giữa, đầu hoặc cuối văn bản. Nhưng bạn cần phải xác định trước số cam kết tự, địa điểm cần tách thì những hàm trên mới gồm thể tách bóc chuỗi bao gồm xác. Vụ việc là khi các chuỗi không cố định và thắt chặt số lượng ký tự, hay cụ thể hơn là con số ký từ bỏ cần tách không cố định và thắt chặt thì vấn đề chỉ sử dụng hàm MID, LEFT hoặc RIGHT sẽ không đáp ứng nhu cầu được.

Thay vì buộc phải xác xác định trí với số ký kết tự thủ công bằng tay thì có lẽ dùng một hàm auto tìm ra vị trí của một cam kết tự vào chuỗi nhằm tính ra vị trí cũng tương tự số lượng cam kết tự cần tách bóc khi sử dụng những hàm MID, LEFT hoặc RIGHT là phương pháp tối ưu hơn. Trong Excel, hàm FIND là một trong trong số mọi hàm bao gồm thể giúp bạn tự động hóa tìm ra địa chỉ của một ký kết tự và từ kia tính ra được số ký tự cần bóc tách trong chuỗi một bí quyết tự động.

Cách thực hiện hàm FIND trong Excel

Mô tả:

Hàm Find là hàm tra cứu kiếm địa điểm của ký kết tự vào một văn bản, công dụng trả về là địa điểm của cam kết tự đầu tiên được tra cứu thấy trong một văn bản.


Cú pháp:

=FIND(find_text; within_text; )