Phân số nào dưới đây bé hơn phân số 3/7?

      3

Bài tập Toán lớp 4: Quy đồng mẫu các phân số bao bao gồm đáp án cụ thể cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập phương pháp giải toán về phân số, phương pháp quy đồng phân số, củng cố năng lực giải Toán chương 4 Toán 4. Mời các em học sinh cùng tìm hiểu thêm chi tiết.Bạn đang xem: tất cả bao nhiêu phân số bằng phân số 3/7 tất cả tử với mẫu hầu hết là số có 2 chữ số?

Cách quy đồng mẫu số những phân số Toán 4

a) Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau:

- mang tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với chủng loại số của phân số lắp thêm hai.

- lấy tử số và mẫu số của phân số máy hai nhân với mẫu mã số của phân số thiết bị nhất.

b) Nếu mẫu số của phân số sản phẩm hai mà chia hết cho mẫu số của phân số thứ nhất thì ta hoàn toàn có thể quy đồng chủng loại số nhì phân số như sau:

- Lấy mẫu số thông thường là mẫu số của phân số trang bị hai.

- tìm thừa số phụ bằng phương pháp lấy chủng loại số thiết bị hai cho cho mẫu số vật dụng nhất.

- Nhân cả tử số và mẫu số của phân số đầu tiên với vượt số phụ tương ứng.

- giữ nguyên phân số trang bị hai

Chú ý: ta hay lấy mẫu số bình thường là số từ bỏ nhiên nhỏ dại nhất khác 0 và cùng chia hết cho toàn bộ các mẫu.

Bài tập Toán lớp 4: Quy đồng mẫu các phân số

Bài 1.

Quy đồng mẫu số những phân số:

Bài 2

Quy đồng mẫu mã số những phân số:

Bài 3: Quy đồng mẫu mã số những phân số sau:

Bài 4: Quy đồng chủng loại số những phân số sau:

Bài 5: Quy đồng mẫu mã số các phân số sau:

Bài 6

Rút gọn phân số rồi quy đồng mẫu số những phân số sau :

Bài 7

a) Viết những phân tần số lươt bởi 7/ 9 cùng 5/12 và tất cả mẫu số chung là 36.

b) Hãy viết 4 với 21 thành hai phân số đều có mẫu số là 7; là 14.

c) Hãy viết 88 với 8 thành nhị phân số đều phải có mẫu số là 11; là 22.

Bài 8

Tính (theo mẫu):

Đáp án bài tập quy đồng mẫu những phân số

Bài 1

d) lựa chọn 9 là chủng loại số thông thường , ta có:

e) chọn 24 là mẫu số thông thường , ta có:

g) chọn 30 là mẫu số phổ biến ta có:

b) chọn mẫu số thông thường là 24 (vì 24 phân chia hết cho 3, 4, 8). Sau khi quy đồng mẫu mã số ta được:

c) chọn mẫu số tầm thường là 30 (vì 30 chia hết đến 5, 6, 30) .Sau khi quy đồng chủng loại số ta được:

d) chọn mẫu số chung là 12 (vì 12 phân chia hết đến 3, 4, 12) .Sau lúc quy đồng mẫu mã số ta được:

Bài 3

Bài 4

Bài 5

Bài 6

HD:

a) Rút gọn các phân số:

Quy đồng mẫu mã số những phân số

b) Rút gọn các phân số:

Quy đồng chủng loại số những phân số

hoặc rút gọn những phân số:

c) Rút gọn những phân số:

Quy đồng mẫu mã số các phân số

Bài 7

Bài 8

Bài tập từ luyện Quy đồng mẫu các phân số

Câu 1. Hãy quy đồng mẫu số 3 phân số sau với mẫu mã số bình thường là nhỏ dại nhất:


*

*

*

*

*

Câu 3. ba phân số lần lượt bởi 3 phân số 2/15; 7/30; 1/45 là:

A. 12/90; 21/90; 2/90

B. 24/180; 37/180; 4/180

C. 4/30; 7/30; 3/180

Câu 4. bố phân số lần lượt bởi 3 phân số: 1/3; 2/5; một nửa là:

A. 11/30; 12/30; 15/30

B. 10/30; 12/30; 15/30

C. 5/30; 6/30; 7/30

Câu 5. Nhì phân mốc giới hạn lượt bằng hai phân số 3/7 và 50% có chủng loại chung bởi 42 là:

A. 18/42; 14/42

B. 9/42; 15/42

C. 18/42; 21/42

Câu 6.

Người ta cung cấp 3/7 số gạo bao gồm trong bao. Hỏi giả dụ số gạo trong bao được phân thành 126 phần thì số gạo đã cung cấp chiếm từng nào phần trong những đó?

Câu 7. Tìm mẫu số chung:

a) nhỏ xíu nhất có thể có của 2 phân số 11/56 và 3/28 là số thoải mái và tự nhiên nào?

b) bé nhất của 3 phân số 13/36; 23/72; 31/54 là số tự nhiên và thoải mái nào?

c) bé dại nhất có thể của các phân số sau: 3/5; 4/5; 2/3?

d) nhỏ dại nhất của nhị phân số 7/9 cùng 2/3 ?

Câu 8. Hãy quy đồng chủng loại số 3 phân số sau với mẫu mã số bình thường là nhỏ tuổi nhất: 7/30; 17/45; 11/60.

A. 42/80; 34/180; 33/180

B. 84/360; 136/360; 66/360

C. 42/180; 68/180; 33/180

Câu 9:

Người ta cung cấp 3/7 số gạo có trong bao. Hỏi giả dụ số gạo trong bao được tạo thành 126 phần thì số gạo đã bán chiếm từng nào phần trong những đó?

Câu 10:

Mẫu số chung nhỏ nhất của nhì phân số 7/9 cùng 2/3 là: .............

Bài tập cải thiện Quy đồng mẫu những phân số lớp 4

Bài 1: Quy đồng chủng loại số các phân số

Bài tập Toán lớp 4: Quy đồng mẫu các phân số bao gồm các dạng bài bác tập với đáp án chi tiết cho những em học sinh tham khảo cầm được bí quyết quy đồng chủng loại số, rút gọn gàng phân số rồi quy đồng, củng cố những dạng Toán về phân số, sẵn sàng cho những bài thi, bài kiểm tra trong thời hạn học đạt công dụng cao. Sau đấy là các bài xích giải SGK cũng như VBT Toán 4 về quy đồng chủng loại số, những em học sinh tham khảo.

Giải bài bác tập Quy đồng mẫu những phân số

Để luôn tiện trao đổi, share kinh nghiệm về đào tạo và huấn luyện và học tập những môn học tập lớp 4, hackxuvip.com mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và chúng ta học sinh truy cập nhóm riêng dành riêng cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong mỏi nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.