STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
17229001Ngành Triết họcD01, R22, A16, C1518
27229008Ngành nhà nghĩa làng hội khoa họcD01, R22, A16, C1516
37310102Ngành kinh tế tài chính chính trịD01, R2219.95
47310102Ngành tài chính chính trịA1619.7
57310102Ngành tài chính chính trịC1520.7
67310202Ngành chế tạo Đảng và tổ chức chính quyền nhà nướcD01, R2217.25
77310202Ngành kiến thiết Đảng và tổ chức chính quyền nhà nướcA1617.25
87310202Ngành thiết kế Đảng và chính quyền nhà nướcC1518
97310301Ngành làng hội họcD01, R2219.65
107310301Ngành thôn hội họcA1619.15
117310301Ngành thôn hội họcC1520.15
127320104Ngành media đa phương tiệnD01, R2223.75
137320104Ngành truyền thông đa phương tiệnA1623.25
147320104Ngành truyền thông media đa phương tiệnC1524.75
157320105Ngành truyền thông đại chúngD01, R2222.35
167320105Ngành media đại chúngA1621.85
177320105Ngành media đại chúngC1523.35
187340403Ngành thống trị côngD01, R2219.75
197340403Ngành thống trị côngA1619.75
207340403Ngành quản lý côngC1519.75
217760101Ngành công tác làm việc xã hộiD01, R2219.85
227760101Ngành công tác làm việc xã hộiA1619.35
237760101Ngành công tác xã hộiC1520.35
24527Ngành kinh tế, siêng ngành quản lý kinh tếD01, R2220.5
25527Ngành kinh tế, siêng ngành quản lý kinh tếA1619.25
26527Ngành gớm tế, chăm ngành làm chủ kinh tếC1521.25
27528Ngành tởm tế, siêng ngành tài chính và thống trị (chất lượng cao)D01, R2220.25
28528Ngành ghê tế, chăm ngành kinh tế tài chính và cai quản (chất lượng cao)A1619
29528Ngành tởm tế, chuyên ngành kinh tế và làm chủ (chất lượng cao)C1521
30529Ngành gớm tế, chăm ngành kinh tế và quản lýD01, R2220.65
31529Ngành tởm tế, chăm ngành tài chính và quản lí lýA1619.9
32529Ngành tởm tế, chăm ngành kinh tế và cai quản lýC1521.4
33530Ngành thiết yếu trị học, siêng ngành thống trị hoạt động tư tưởng - văn hóaD01, R2217
34530Ngành chủ yếu trị học, siêng ngành quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóaA1617
35530Ngành chủ yếu trị học, siêng ngành quản lý hoạt động bốn tưởng - văn hóaC1517
36531Ngành thiết yếu trị học, chuyên ngành thiết yếu trị học tập phát triểnD01, R2216
37531Ngành chủ yếu trị học, chuyên ngành thiết yếu trị học phát triểnA1616
38531Ngành thiết yếu trị học, chuyên ngành bao gồm trị học phát triểnC1516
39533Ngành thiết yếu trị học, chuyên ngành bốn tưởng hồ nước Chí MinhD01, R2216
40533Ngành thiết yếu trị học, chuyên ngành tư tưởng hồ nước Chí MinhA1616
41533Ngành chủ yếu trị học, siêng ngành bốn tưởng hồ nước Chí MinhC1516
42535Ngành chính trị học, chuyên ngành văn hóa truyền thống phát triểnD01, R2217.75
43535Ngành thiết yếu trị học, chăm ngành văn hóa phát triểnA1617.75
44535Ngành thiết yếu trị học, siêng ngành văn hóa truyền thống phát triểnC1517.75
45536Ngành chính trị học, siêng ngành cơ chế côngD01, R2216
46536Ngành chủ yếu trị học, chuyên ngành chế độ côngA1616
47536Ngành chủ yếu trị học, chăm ngành cơ chế côngC1516
48538Ngành bao gồm trị học, siêng ngành truyền thông media chính sáchD01, R2218.75
49538Ngành thiết yếu trị học, chuyên ngành media chính sáchA1618.75
50538Ngành chủ yếu trị học, siêng ngành truyền thông chính sáchC1518.75
51532Ngành quản lý nhà nước, chuyên ngành làm chủ xã hộiD01, R2217.75
52532Ngành làm chủ nhà nước, chuyên ngành làm chủ xã hộiA1617.75
53532Ngành làm chủ nhà nước, siêng ngành cai quản xã hộiC1517.75
54537Ngành quản lý nhà nước, siêng ngành cai quản hành chủ yếu nhà nướcD01, R2217.5
55537Ngành quản lý nhà nước, chuyên ngành làm chủ hành thiết yếu nhà nướcA1617.5
56537Ngành thống trị nhà nước, chăm ngành quản lý hành bao gồm nhà nướcC1517.5
57801Ngành Xuất bản, chăm ngành chỉnh sửa xuất bảnD01, R2220.75
58801Ngành Xuất bản, chăm ngành biên tập xuất bảnA1620.25
59801Ngành Xuất bản, chuyên ngành chỉnh sửa xuất bảnC1521.25
60802Ngành Xuất bản, siêng ngành Xuất phiên bản điện tửD01, R2219.85
61802Ngành Xuất bản, chăm ngành Xuất bạn dạng điện tửA1619.35
62802Ngành Xuất bản, chăm ngành Xuất phiên bản điện tửC1520.35
637229010Ngành lịch sử, siêng ngành lịch sử Đảng cộng sản Việt NamC0025.75
647229010Ngành lịch sử, chăm ngành lịch sử dân tộc Đảng cộng sản Việt NamC0323.75
657229010Ngành kế hoạch sử, siêng ngành lịch sử vẻ vang Đảng cộng sản Việt NamD14, R2325.75
667229010Ngành kế hoạch sử, chăm ngành lịch sử vẻ vang Đảng cộng sản Việt NamC1925.75
67602Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo inR1519.65
68602Ngành Báo chí, chăm ngành Báo inR05, R1920.4
69602Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo inR0619.15
70602Ngành Báo chí, chăm ngành Báo inR1622.15
71603Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chíR0719.2
72603Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chíR08, R2021.2
73603Ngành Báo chí, chăm ngành Ảnh báo chíR0918.7
74603Ngành Báo chí, siêng ngành Ảnh báo chíR1721.7
75604Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanhR1520
76604Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phân phát thanhR05, R1920.75
77604Ngành Báo chí, chăm ngành Báo phát thanhR0619.5
78604Ngành Báo chí, chăm ngành Báo phạt thanhR1622.5
79605Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hìnhR1522
80605Ngành Báo chí, siêng ngành Báo truyền hìnhR05, R1922.75
81605Ngành Báo chí, chăm ngành Báo truyền hìnhR0621.5
82605Ngành Báo chí, siêng ngành Báo truyền hìnhR1624
83606Ngành Báo chí, siêng ngành cù phim truyền hìnhR1116
84606Ngành Báo chí, chuyên ngành cù phim truyền hìnhR12, R2116.5
85606Ngành Báo chí, chăm ngành xoay phim truyền hìnhR1316
86606Ngành Báo chí, chăm ngành cù phim truyền hìnhR1816.25
87607Ngành Báo chí, chăm ngành Báo mạng năng lượng điện tửR1520.5
88607Ngành Báo chí, siêng ngành Báo mạng năng lượng điện tửR05, R1921
89607Ngành Báo chí, chăm ngành Báo mạng điện tửR0620
90607Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng năng lượng điện tửR1623
91608Ngành Báo chí, chăm ngành Báo tivi (chất lượng cao)R1519.25
92608Ngành Báo chí, siêng ngành Báo truyền hình (chất lượng cao)R05, R1920.5
93608Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao)R0618.5
94608Ngành Báo chí, siêng ngành Báo truyền hình (chất lượng cao)R1621.75
95609Ngành Báo chí, chăm ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao)R1518.85
96609Ngành Báo chí, chăm ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao)R05, R1920.1
97609Ngành Báo chí, siêng ngành Báo mạng năng lượng điện tử (chất lượng cao)R0618.85
98609Ngành Báo chí, chăm ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao)R1621.35
99610Ngành tình dục quốc tế, chăm ngành tin tức đối ngoạiD0129.75
100610Ngành quan hệ giới tính quốc tế, chuyên ngành thông tin đối ngoạiD7229.25
101610Ngành quan hệ tình dục quốc tế, chuyên ngành thông tin đối ngoạiD7830.75
102610Ngành quan hệ quốc tế, siêng ngành thông tin đối ngoạiR2430.25
103610Ngành tình dục quốc tế, chuyên ngành thông tin đối ngoạiR2630.75
104611Ngành tình dục quốc tế, siêng ngành quan hệ chủ yếu trị và truyền thông media quốc tếD0129.7
105611Ngành quan hệ quốc tế, siêng ngành quan lại hệ bao gồm trị và truyền thông media quốc tếD7229.2
106611Ngành quan hệ tình dục quốc tế, siêng ngành quan hệ chủ yếu trị và truyền thông quốc tếD7830.7
107611Ngành tình dục quốc tế, chuyên ngành quan hệ bao gồm trị và truyền thông media quốc tếR2430.2
108611Ngành quan hệ nam nữ quốc tế, siêng ngành quan liêu hệ chủ yếu trị và truyền thông media quốc tếR2530.7
109611Ngành dục tình quốc tế, chăm ngành quan hệ chính trị và truyền thông quốc tếR2630.7
110614Ngành quan hệ quốc tế, siêng ngành quan lại hệ quốc tế và media toàn ước (chất lượng cao)D0130.65
111614Ngành quan hệ quốc tế, siêng ngành quan lại hệ nước ngoài và truyền thông media toàn mong (chất lượng cao)D7230.15
112614Ngành quan hệ tình dục quốc tế, chăm ngành quan tiền hệ nước ngoài và media toàn mong (chất lượng cao)D7831.65
113614Ngành quan hệ tình dục quốc tế, siêng ngành quan liêu hệ quốc tế và truyền thông toàn ước (chất lượng cao)R2431.15
114614Ngành tình dục quốc tế, siêng ngành quan hệ thế giới và media toàn mong (chất lượng cao)R2531.65
115614Ngành quan hệ nam nữ quốc tế, siêng ngành quan lại hệ thế giới và truyền thông media toàn mong (chất lượng cao)R2631.65
116615Ngành quan hệ công chúng, chuyên ngành quan hệ công chúng chuyên nghiệpD0132.75
117615Ngành dục tình công chúng, chăm ngành quan hệ công chúng chuyên nghiệpD7232.25
118615Ngành quan hệ nam nữ công chúng, chuyên ngành tình dục công chúng chuyên nghiệpD7834
119615Ngành quan hệ giới tính công chúng, chăm ngành dục tình công chúng chăm nghiệpR2433.25
120615Ngành tình dục công chúng, chăm ngành quan hệ công chúng chăm nghiệpR2533.75
121615Ngành quan hệ nam nữ công chúng, chuyên ngành dục tình công chúng chuyên nghiệpR2633.75
122616Ngành tình dục công chúng, chăm ngành Truyền thông kinh doanh (chất lượng cao)D0131
123616Ngành dục tình công chúng, chuyên ngành Truyền thông kinh doanh (chất lượng cao)D7230.5
124616Ngành tình dục công chúng, chăm ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao)D7832.25
125616Ngành quan hệ tình dục công chúng, chăm ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao)R2432.5
126616Ngành dục tình công chúng, chuyên ngành Truyền thông sale (chất lượng cao)R2533
127616Ngành quan hệ công chúng, chăm ngành Truyền thông sale (chất lượng cao)R2633
1287220201Ngành ngôn ngữ AnhD0131
1297220201Ngành ngôn từ AnhD7230.5
1307220201Ngành ngữ điệu AnhD7831.5
1317220201Ngành ngôn từ AnhR2431.5
1327220201Ngành ngôn từ AnhR2531.5
1337220201Ngành ngữ điệu AnhR2631.5
1347320107Ngành truyền thông quốc tếD0131
1357320107Ngành media quốc tếD7230.5
1367320107Ngành truyền thông media quốc tếD7832
1377320107Ngành truyền thông media quốc tếR2431.5
1387320107Ngành truyền thông quốc tếR2531.75
1397320107Ngành truyền thông quốc tếR2632
1407320110Ngành Quảng cáoD0130.5
1417320110Ngành Quảng cáoD7230.25
1427320110Ngành Quảng cáoD7830.75
1437320110Ngành Quảng cáoR2430.5
1447320110Ngành Quảng cáoR2530.5
1457320110Ngành Quảng cáoR2630.75