Hướng dẫn cài đặt ubuntu song song win 10

      7
Bài viết hướng dẫn cách cài để ubuntu tuy vậy song win 10/11/8/7 bên trên cả chuẩn UEFI lẫn Legacy (MBR với GPT) không trở nên lỗi vào trực tiếp windows xuất xắc ubuntu.

Để sử dụng Dual Boot Linux và Windows thì bạn phải tắt chính sách fast boot của Windows và cả vào Bios (nếu có). Bên trên Windows thì chạy CMD với quyền Admin cùng nhập lệnh sau để tắt:

powercfg /h off

Hướng dẫn thiết đặt Ubuntu tuy vậy song win 10/11

1. Chuẩn bị bộ tải Ubuntu và chế tạo ra usb bootTiếp theo, dùng điều khoản 1 click chế tạo ra usb boot, chọn 4 để hiện phân vùng USB-BOOT, (trên phiên bạn dạng 2021 nhập số 3)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*