Sơ yếu đuối lý kế hoạch là phiên bản khai thông tin cá nhân bắt buộc phải có trong hồ sơ học tập tuyệt xin việc của mỗi cá nhân. hackxuvip.com cung cấp mẫu Sơ yếu ớt lý lịch mới nhất và hướng dẫn biện pháp ghi cụ thể nhất hiện nay nay.


Cần phân minh Sơ yếu hèn lý lịch với CV xin việc

Sơ yếu hèn lý lịch là tờ khai cung cấp thông tin cá nhân, nhân thân, đái sử… của ứng viên cho nhà tuyển dụng. Đây là một trong những trong những giấy tờ bắt buộc cần có trongmẫu hồ sơ xin vấn đề chuẩn.

Sơ yếu hèn lý kế hoạch thường bị nhầm lẫn với CV (Curriculum Vitae) xin việc. Mặc dù Sơ yếu hèn lý định kỳ thường mang tính chất bao quát và chứa đựng nhiều thông tin hơn một mẫu mã CV thông thường. Sơ yếu lý lịch bao gồm cả tin tức về nhân thân và những thông tin chủ yếu về tiểu sử trong những khi đó CV xin việc thì triệu tập vào các thông tin về gớm nghiệm thao tác làm việc và các hoạt động cụ thể, phần thưởng của ứng viên.

Mẫu Sơ yếu hèn lý lịch mới nhất khi đi xin việc


mua về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - trường đoản cú do- Hạnh phúc


*

SƠ YẾU LÝ LỊCH

TỰ THUẬT

I. THÔNG TIN BẢN THÂN.

1. Họ với tên (chữ in hoa) ………………………………..Nam/ nữ giới …....

2. Sinh ngày……tháng …..năm …………Nơi sinh ………………........

3. Nguyên cửa hàng ……………………………………………………..........

4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ……………………………..………..

5. Chỗ ở bây chừ ……………………………….…………………………

7. Dân tộc bản địa ………………………….Tôn giáo ……………….……………

8. Số bệnh minh…………………..cấp ngày .…/…./……...nơi cấp……

9. Chuyên môn văn hóa…………………………………….…………………

10. Kết nạp Đoàn TNCS HCM…….../……./…….. Trên …………..………

11. Thu nhận Đảng CSVN..…../……./….…….. Tại…………………………

12. Khen thưởng/ Kỷ luật:………………….……………..………………

13. Sở trường:………………………………………………………………

II. Quan liêu HỆ GIA ĐÌNH (Ghi rõ chúng ta tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác làm việc của bố mẹ đẻ, cả nhà em ruột)

1. Họ cùng tên cha: …………………………………… Năm sinh: …..……

- công việc và nghề nghiệp hiện nay: …………………….……………………………

- cơ quan công tác: ………………………………………………………

- vị trí ở hiện nay: ……………………………………………….…………

2. Họ và tên mẹ: ………………………….………… Năm sinh: ………

- nghề nghiệp và công việc hiện nay: …………………….……………………………

- ban ngành công tác: ………………………………………………………

- địa điểm ở hiện nay: ……………………………………………….…………

3. Họ và tên Anh/chị em ruột:……………………. Năm sinh: …………

- nghề nghiệp hiện nay: …………………….………………………………

- ban ngành công tác: …………………………………………………………

4. Họ cùng tên Anh/chị em ruột: ……………………. Năm sinh: …………

- nghề nghiệp và công việc hiện nay: ……………………….……………………………

- cơ quan công tác: …………………………………………………………

5. Họ cùng tên Anh/chị em ruột: ……………………. Năm sinh: ……………

- công việc và nghề nghiệp hiện nay: …………………….………………………………

- cơ sở công tác: …………………………………………………………

III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Từ tháng năm mang đến tháng năm

Tên trường

hoặc đại lý đào tạo

Ngành học

Hình thức đào tạo

Văn vật chứng chỉ

IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm

Đơn vị công tác

Chức vụ

Tôi xin cam đoan bạn dạng khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước điều khoản về lời khai của mình.

Tp……..………, ngày ……tháng ……năm 20..…

Xác nhấn của phòng ban đang công tác làm việc

hoặc địa phương nơi đăng ký hộ khẩu

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Người khai

(ký và ghi rõ bọn họ tên)

…………………………

Bài viết liên quan