Hướng dẫn làm powerpoint 2010 đẹp

      4

Nói đến ứng dụng PowerPoint thì chúng ta thường nghĩ ngay đến những bài miêu tả đúng không? chuẩn chỉnh cơm bà mẹ mấy rồi