Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức 2018

      10

“ tạo phong cách, tác phong công tác làm việc của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và tuân theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Chi bộ trường thcs Đinh Lạc kiến thiết kế hoạch học tập chuyên đề năm 2018: “ phát hành phong cách, tác phong công tác làm việc của bạn đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và tuân theo tư tưởng đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”; tiến hành chỉ thị số 05-CT/TW của bộ Chính trị khóa XII đính thêm với quyết nghị TW 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

 Tiếp tục tăng mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh nhằm nâng cấp nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên, góp phần đặc biệt quan trọng vào bài toán thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thúc đẩy việc cải thiện chất lượng ngơi nghỉ của bỏ ra bộ và các đoàn thể trong nhà trường, đưa ngôn từ học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức phong thái Hồ Chí Minh thành nề hà nếp; đưa ngôn từ học tập và tuân theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, gắn với tiến hành Nghị quyết số 06-NQ/TW khóa XII của BCH trung ương Đảng.

Tăng cường công tác tuyên truyền gương tín đồ tốt, việc tốt; biểu dương những điển hình nổi bật tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào toàn trường.

Xây dựng hình hình ảnh người cán cỗ đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết. Chống dịch quan liêu; Nói đi đôi với làm; Thực hiện xuất sắc công tác dân vận, gần dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, nhân dân, phụ huynh với học sinh.

Giúp cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên hiểu sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của chỉ thị 05-CT/TW, hiểu được tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, để đổi mới một bạn cách mạng, bạn công dân giỏi trong làng hội.

Học tập bốn tưởng đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh trong chuyên đề năm 2018, mỗi cá thể cần làm xuất sắc các khía cạnh sau:

Bảo vệ đường lối, cách nhìn của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm bao gồm sách, pháp luật của phòng nước, các quy định của ngành, của địa phương.

Nâng cao ý thức trường đoản cú giác, trách nhiệm, kỷ cương, kết quả công tác của bạn đứng đầu, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức vào thực thi nhiệm vụ công tác.

Gắn bó, nhân ái, thấu hiểu, bảo vệ quyền và ích lợi hợp pháp, quang minh chính đại của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên, bố mẹ học sinh, học sinh trong nhà trường.

2. Yêu thương cầu

 Thường xuyên quan liêu tâm công tác làm việc chỉ đạo, tiến hành thực hiện bảo vệ tính nhà động, tương xứng đặc thù của cơ quan, từng đối tượng người dùng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Kết hợp nghiêm ngặt việc tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh với công tác làm việc xây dựng Đảng, những cuộc tải và các phong trào thi đua khác.

 Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra đo lường và tính toán đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng thực hiện tốt công tác sinh hoạt chăm đề, sơ kết, tổng kết, reviews trong quy trình tổ chức thực hiện.

II. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI

1, ngôn từ chuyên đề

Đảng viên lựa chọn ngôn từ đăng kí tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo siêng đề năm 2018 cùng năm học 2017- 2018, bảo đảm an toàn phù hợp với gắn với trách nhiệm chính trị của ngành, của địa phương nhằm nâng cấp ý thức trách nhiệm, kỉ cương, tác dụng công tác của fan đứng đầu, cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhằm mục đích tạo sự chuyển biến rõ ràng trong việc triển khai nhiệm vụ và nâng cao chất lượng giáo dục của phòng trường, vậy thể:

“ thiết kế phong cách, tác phong công tác làm việc của tín đồ đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”.

2. Đối tượng học tập:

Toàn thể Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, tín đồ lao rượu cồn trong nhà trường.

3. Hình thức tổ chức.

Đối với đưa ra bộ: địa thế căn cứ vào chiến lược của Đảng cỗ xã với hướng dẫn triển khai Chỉ thị 05 để tạo kế hoạch phù hợp với trọng trách giáo dục của nhà trường cụ thể theo từng quý.

Đối với cá nhân: địa thế căn cứ và chiến lược của chi bộ, ở trong phòng trường, cá nhân cán bộ, đảng viên, cô giáo tự chế tạo kế hoạch triển khai theo từng nhiệm vụ, tác dụng và vị trí công tác làm việc được phụ trách của mỗi cá nhân. Cuối năm, trong tháng 12 hoặc trong mùa đánh giá unique tổ chức cửa hàng Đảng. Có bản tự reviews nhận xét xếp các loại của cá thể trong cả năm đề nghị Chi bộ, nhà trường nhấn xét, tấn công giá.

4. Thời hạn tổ chức.

Đánh giá vấn đề tổ chức triển khai vào các buổi sinh hoạt bỏ ra bộ, họp hội đồng ngôi trường và những đợt thi đua

Lấy hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của bỏ ra bộ, đơn vị trường là trong những tiêu chí để tấn công giá chất lượng tổ chức các đại lý đảng của đưa ra bộ và review xếp loại nhà trường cuối năm.

5. Công tác làm việc tuyên truyền.

Chi bộ chỉ huy nhà trường và tổ chức đoàn thể khác ví như Đoàn thanh niên, Công đoàn để gia công tốt công tác làm việc tuyên truyền vào cán bộ, đảng viên giáo viên, nhân viên cấp dưới có nhận thức thâm thúy và thống duy nhất cao vào ý chí hành động để thâm nhập học tập và tuân theo một phương pháp tự giác.

Nâng cao dấn thức với ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong nhà trường trong việc tiến hành các chủ trương đường lối, cơ chế pháp biện pháp của Đảng và Nhà nước, các quy định của ngành, của trường.

Gắn ngôn từ học tập và làm theo vào công việc cụ thể của mỗi cá nhân và số đông giáo viên, cán bộ quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục tại nhà trường.

Thực hiện bài toán Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh đính với việc thực hiện cuộc đi lại “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một trong những tấm gương đạo đức, từ bỏ học với sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học viên tích cực” trong nhà trường. Nhằm mục tiêu tạo sự chuyển biến trẻ trung và tràn trề sức khỏe về ý thức tu dưỡng, tập luyện trong lực lượng cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên; góp phần hạn chế, đẩy lùi sự suy thoái và khủng hoảng về tứ tưởng chủ yếu trị, đạo đức, lối sinh sống và những tệ nạn xóm hội.

Chi ủy và bgh tổ chức triển khai kế hoạch, kiểm điểm và reviews theo nhịp nhàng thi đua cùng năm học.

BCH Công đoàn, Đoàn giới trẻ chủ động kết hợp tổ chức triển khai kế hoạch, thường xuyên tuyên truyền, vận chuyển và đôn đốc thực hiện.

6. Tài liệu ship hàng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 của Đảng ủy;

Tài liệu tập huấn báo cáo viên về văn bản chuyên đề “ học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh về kiến thiết phong cách, tác phong công tác làm việc của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” của Ban Tuyên Giáo.

7. Tạo kế hoạch “làm theo” Bác.

Cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên địa thế căn cứ vào chức năng, trách nhiệm được cắt cử xây dựng phiên bản cam kết tu dưỡng , rèn luyện, nỗ lực năm 2018 triển khai chỉ thị, quyết nghị của Đảng. Đăng ký kết nội dung “làm theo” tứ tưởng, đạo dức, phong thái Hồ Chí Minh về xây đắp phong cách, tác phong công tác của bạn đứng đầu, của cấn bộ, đảng viên ( Theo mẫu nộp về Đảng ủy 01 bản, 01 bạn dạng photo để tại chi bộ nhằm theo dõi)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. đưa ra bộ nhà trường

Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05 cân xứng với trách nhiệm giáo dục trong phòng trường rõ ràng theo từng tháng, quý.

 Hàng mon sinh hoạt, đưa ra bộ đo lường và thống kê và review kế hoạch học hành của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên.

Cuối năm chi bộ tổ chức họp xét bình thai các cá nhân và đề nghị tuyên dương, tán dương các cá nhân tiêu biểu trong “Học và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh” vào dịp đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức triển khai cơ sở Đảng.

2. Cá thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên

Kế hoạch cá nhân thực hiện chuyên đề cần đề ra được những nội dung theo từng quý, có các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm thực hiện.

Nội dung kế hoạch cá thể được công khai minh bạch trước bỏ ra bộ, nhà trường để mọi người cùng đo lường và thống kê việc thực hiện.

Lấy hiệu quả học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí để tiến công giá chất lượng cán bộ, đảng viên, giáo viên; đánh giá công chức, viên chức cùng đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng thời điểm cuối năm học.

Trên đó là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của bộ Chính trị về tăng nhanh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 cùng năm học 2017 - 2018 của chi bộ trường trung học cơ sở Đinh Lạc. Yêu thương cầu các đảng viên, giáo viên, nhân viên trang nghiêm thực hiện./.